Ponuka kurzov - ostatné jazyky

Jazykové kurzy prebiehajú v našich priestoroch na Námestí SNP 14 v centre Bratislavy (Staré Mesto).

Ponuka kurzov na leto 2018


Slovenčina pre cudzincov (leto 2018)

8-týždňové letné kuzry slovenčiny
Úroveň Termín Rozvrh Čas Cena Hod. Kód
A1 2.7.-27.8. pondelok + streda 18:45 - 20:15 204 € 34 SIHA1GL   
A2 2.7.-27.8. pondelok + streda 17:10 - 18:40 204 € 34 SIHA2GL
 
Intenzívne letné kurzy slovenčiny
Úroveň Termín Rozvrh Čas Cena Hod. Kód
A1 2.7.-13.7.* Po, Str, Pia
Ut, Štv
9:00-12:15
9:00-14:30
252 € 42 SIHA1INT
A2 16.7.-27.7. Po, Str, Pia
Ut, Štv
9:00-12:15
9:00-14:30
288 € 48 SIHA2INT
A3 30.7.-10.8. Po, Str, Pia
Ut, Štv
9:00-12:15
9:00-14:30
288 € 48 SIHB1INT
*5.júla vyučovanie nie je.

Online registrácia


 

Kurz španielčiny (leto 2018)

Úroveň Termín Rozvrh Čas Cena Hodiny Kód
A1 2.7.-23.8. utorok + štvrtok 17:10 - 18:40 180 € 30 EIHA1G1
 

Konverzačný letný kurz španielčiny
Úroveň Termín Rozvrh Čas Cena Hodiny Kód
B1/B2 12.7.-23.8. štvrtok    18:45 - 20:15 105 € 14 EIHB2K1
 

Online registrácia
Kurz francúzštiny (12.2.-22.6.2018)

Úroveň Termín Rozvrh Čas Cena Hodiny Kód
A1 2.7.-23.8. pondelok + streda 17:10 - 18:40 204 € 34 FIHA1G1
 
Online registrácia


 

Kurz nemčiny (leto 2018)

Úroveň Termín Rozvrh Čas Cena Hodiny Kód
A1 2.7.-27.8. pondelok + streda 7:15 - 8:45 204 € 34 NIHA1G1R
A1 2.7.-27.8. pondelok + streda 17:10 - 18:40 204 € 34 NIHA1G1
A2 2.7.-27.8. pondelok + streda 17:10 - 18:40 204 € 34 NIHA2G1
B1 2.7.-23.8. utorok + štvrtok 17:10 - 18:40 180 € 30 NIHB1G1
 

Intenzívny 2-týždňový kurz nemčina
Úroveň Termín Rozvrh Čas Cena Hodiny Kód
A1 2.7.-13.7. pondelok až piatok 9:00-12:15 216 € 36 NIHA1INT
A2 2.7.-13.7. pondelok až piatok 9:00-12:15 216 € 36 NIHA2INT


Online registrácia

 


Ponuka kurzov od septembra (17.9.2018-6.2.2019)

 

Slovenčina pre cudzincov (17.9.2018-6.2.2019)

Úroveň Rozvrh Čas Cena Hod. Kód
A1.1 pondelok a streda 17:10 - 18:40 407 € 74 SIHA11A
A1.1 utorok a štvrtok 18:45 - 20:15 407 € 74 SIHA11B
A1.2 utorok a štvrtok 17:10 - 18:40 407 € 74 SIHA12A
A2.1 pondelok a streda 18:45 - 20:15 407 € 74 SIHA21
A2.2 štvrtok 17:10 - 18:40 198 € 36 SIHA22
 

Konverzačný kurz slovenčiny od septembra

Úroveň Rozvrh Čas Cena Hod. Kód
B1/B2 utorok 17:10 - 18:40 228 € 38 SIHB11_K


Online registrácia


 


Kurz nemčiny (17.9.2018-6.2.2019)

Úroveň Rozvrh Čas Cena Hodiny Kód
A1.1 utorok a štvrtok 17:10 - 18:40 407 € 74 NIHA11
A1.1 utorok            18:45 - 20:15 209 € 38 NIHA11B
A2.1 utorok a štvrtok 17:10 - 18:40 407 € 74 NIHA21
B1.1 štvrtok 17:10 - 20:15 407 € 74 NIHB11
 

 

Obchodné semináre z nemčiny

Téma Úroveň Termín Rozvrh Čas Cena Hodiny Kód
Deutsch Bewerbungstraining
(Nemčina na pracovnom pohovore)
B1-B2 20.9-13.12. štvrtok 17:10 - 18:40 168 € 24 NIHBTD
Deutsch Schreibtraining
(Nemčina v písomnom prejave)
B1-B2 20.9-13.12. štvrtok 18:45 - 20:15 168 € 24 NIHSCHT
Deutsch für den Beruf (Wirtschaftsdeutsch)
(Nemčina na pracovisku)
B1-C1 21.9.-26.10. piatok 15:00 - 18:00 168 € 24 NIHWD2
Deutsch für den Beruf (Wirtschaftsdeutsch)
(Nemčina na pracovisku)
B1-C1 18.9.- 4.12. utorok 17:10 - 18:40 168 € 24 NIHWD1

Registrácia na kurz


 

Kurz francúzštiny (17.9.2018-6.2.2019)

Úroveň Rozvrh Čas Cena Hodiny Kód
A1.2 pondelok a streda 17:10 - 18:40 407 € 74 FIHA12
A2.1 pondelok a streda 18:45 - 20:15 407 € 74 FIHA21
 
Konverzačný kurz
Úroveň Rozvrh Čas Cena Hodiny Kód
B1/ B2 pondelok 18:45 - 20:15 228 € 38 FIHB2K
 
Registrácia na kurz


 

Kurz taliančiny (17.9.2018-6.2.2019)

Úroveň Rozvrh Čas Cena Hod. Kód
A1.1 utorok a štvrtok 17:10 - 18:40 407 € 74 IIHA11
A2.1 utorok a štvrtok 17:10 - 18:40 407 € 74 IIHA21
B1.1 utorok a štvrtok 18:45 - 20:15 407 € 74 IIHB11
 
Registrácia na kurz


 

Kurz španielčiny (17.9.2018-6.2.2019)

Úroveň Rozvrh Čas Cena Hodiny Kód
A1.1 pondelok        17:10 - 18:40 209 € 38 EIHA11
A2.1 pondelok a streda 17:10 - 18:40 407 € 74 EIHA21
B1.1 pondelok a streda 18:45 - 20:15 407 € 74 EIHB11
 
Registrácia na kurz

 

Kurz ruštiny (17.9.2018-6.2.2019)

 
Úroveň Rozvrh Čas Cena Hodiny Kód
A1.1 streda    18:45 - 20:15 209 € 38 RIHA1
A1.2 utorok    18:45 - 20:15 209 € 38 RIHA2
B1.1 streda    17:10 - 18:40 209 € 38 RIHB11
B2.1 utorok    17:10 - 18:40 209 € 38 RIHB21

Registrácia na kurz