Nemčina pre deti a tínedžerov

Poskytnite svojim deťom dobrý začiatok v učení nemčiny, prihláste ich do nášho kurzu. Deti sa zahrajú a ani nezistia, že sa učia po nemecky :).
Naša jazyková škola IH Bratislava poskytuje kurzy nemčiny pre deti a tínedžerov v priestoroch na Námestí SNP 14 v Bratislave.

 

Nemčina pre deti a tínedžerov (10.9.2018-8.2.2019)

vek úroveň rozvrh časy cena hod. kód kurzu
7 až 9 A0 pondelok a streda 14:30 - 15:30 240 € 40 SRIHNA0
9 až 11    A1 streda        15:30 - 17:00 200 € 40 SRIHNA1A
10 až 12 A1 utorok + štvrtok 14:30 - 15:30 240 € 40 SRIHNA1B
10 až 12 A1 streda        15:30 - 17:00 200 € 40 SRIHNA1C
10 až 12 A1 piatok        15:30 - 17:00 210 € 42 SRIHNA1D
10 až 12 A2 štvrtok        15:30 - 17:00 200 € 40 SRIHNA2A
11 až 13 A1 piatok        15:30 - 17:00 210 € 42 SRIHNA1E
11 až 13 A2 štvrtok        15:30 - 17:00 200 € 40 SRIHNA2B
13 až 15 A1 piatok        15:30 - 17:00 210 € 42 SRIHNA1F
13 až 15 A2 štvrtok        15:30 - 17:00 200 € 40 SRIHNA2C
13 až 15 B1 piatok        15:30 - 17:00 210 € 42 SRIHNB1

Registrácia do kurzuVaše deti sa môžu tešiť na:

 • špecifické učebnice podľa veku a znalostí nemčiny
 • rozmanitosť a osobný kontakt
 • využívanie interaktívnej učebnice, audio a video nahrávok
 • jazyk v kontexte hier a aktivít
 • dôraz na rozvoj komunikácie v nemčine
 • testujeme čítanie, písanie, počúvanie, hovorenie a pravopis
 • kvalifikovaný tím rodených hovoriacich i slovenských učiteľov
 
 

V cene kurzu máte:

 • osobné testovanie na zaradenie do kurzu
 • možnosť zakúpenia študijných materiálov za zvýhodnené ceny pre našich študentov priamo v škole
 • záverečné testovanie na konci každého semestra
 • percentuálne vyhodnotenie všetkých zručností na konci semestra (písanie, čítanie, počúvanie, hovorenie)
 • certifikát IH Bratislava (pri splnení dochádzky 60 %, úspešnosť v teste 65 %)


Všeobecne záväzné podmienky pre šk.rok 2018/2019 (PDF 97kb)