Nemčina pre deti a tínedžerov

Poskytnite svojim deťom dobrý začiatok v učení nemčiny, prihláste ich do nášho kurzu. Deti sa zahrajú a ani nezistia, že sa učia po nemecky :).
Naša jazyková škola IH Bratislava poskytuje kurzy nemčiny pre deti a tínedžerov v priestoroch na Námestí SNP 14 v Bratislave.

 

Nemčina pre deti a tínedžerov (10.2. - 26.6.2020)

vek úroveň rozvrh časy cena hod.
(60min)
kód kurzu
7 až 9 A0 pondelok a streda       14:50 - 15:50 234 € 39 SRIHNA0   
9 až 12 A1 utorok a štvrtok       14:50 - 15:50 240 € 40 SRIHNA1A
11 až 13 A1.2 pondelok a streda 15:55 - 16:55 234 € 39 SRIHNA12
11 až 13 A2 utorok a štvrtok 15:55 - 16:55 240 € 40 SRIHNA2A

Registrácia do kurzu


Vstupné testovanie pre nových študentov:                            
 • deti do vyšších úrovní testujeme formou krátkeho písomného rozraďovacieho testu pre deti a krátkeho rozhovoru v našej zápisovej kancelárii                    
Testovanie si, prosím, dohodnite na telefónom čísle zápisovej kancelárie 02/5296 2674, 02/5296 2675 alebo na  ylcoordinator@ihbratislava.sk. 
 


Vaše deti sa môžu tešiť na:

 • špecifické učebnice podľa veku a znalostí nemčiny
 • rozmanitosť a osobný kontakt
 • využívanie interaktívnej učebnice, audio a video nahrávok
 • jazyk v kontexte hier a aktivít
 • dôraz na rozvoj komunikácie v nemčine
 • testujeme čítanie, písanie, počúvanie, hovorenie a pravopis
 • kvalifikovaný tím rodených hovoriacich i slovenských učiteľov
 
 

V cene kurzu máte:

 • osobné testovanie na zaradenie do kurzu
 • možnosť zakúpenia študijných materiálov za zvýhodnené ceny pre našich študentov priamo v škole
 • záverečné testovanie na konci každého semestra
 • percentuálne vyhodnotenie všetkých zručností na konci semestra (písanie, čítanie, počúvanie, hovorenie)
 • certifikát IH Bratislava (pri splnení dochádzky 60 %, úspešnosť v teste 65 %)


Všeobecne záväzné podmienky pre šk.rok 2019/2020 (PDF)