Online test francúzštiny pre verejnosť

Poprosíme vás o vyplnenie formulára

Po dokončení online testu vám e-mailom pošleme dosiahnutú jazykovú úroveň a prehľad aktuálnych kurzov na vašej úrovni.
Odoslaním formulára súhlasíte s tým, aby sme využili zadanú e-mailovú adresu k jednorazovému poslaniu vášho výsledku testu a odporučeniu kurzu.
Ak sa sami nerozhodnete pre registráciu do kurzu alebo nevyužijete inú službu našej školy, poskytnuté údaje sa nezbierajú, nikto vás nebude ďalej kontaktovať.
Údaje neposkytujeme tretím osobám, sú sprístupnené len oprávneným zamestnancom IH Bratislava.