Online test francúzštiny pre firmy

Poprosíme vás o vyplnenie formulára

Po dokončení online testu vám e-mailom pošleme bodové vyhodnotenie testu a o ďalšom postupe vás bude informovať náš kurz manažér.
Údaje sú sprístupnené len oprávneným zamestnancom IH Bratislava a oprávneným zamestnancom vašej firmy.