Individuálne kurzy

Individuálny jazykový kurz je ideálny spôsob rozvoja jazykových zručností pre zaneprázdnených ľudí, pre tých, ktorí majú napríklad špecifické požiadavky na obsahovú náplň kurzu alebo sa musia pripraviť v krátkom čase na skúšku, pohovor, projekt.
Aby sme vám mohli pripraviť kurz šitý na mieru vašim potrebám, pred začiatkom kurzu vyplníte „needs analysis“ dokument, kde študent vyšpecifikuje svoje priority, potreby a požiadavky.
 
Podľa požiadaviek študenta vytvoríme personalizovaný individuálny kurz.

 

Pre koho je kurz určený?

Kurz je prioritne určený pre zaneprázdnených zamestnaných klientov, ktorí potrebujú flexibilný  alebo intenzívny rozvrh a rýchle napredovanie v jazyku.
 
Taktiež pre študentov, ktorí sa v krátkom čas potrebujú pripraviť:  


Obsah a ciele kurzu

Cieľom všetkých kurzov je zlepšiť sa vo všetkých jazykových zručnostiach (hovorenie, čítanie, písanie, počúvanie). Lektor vám bude dávať veľký priestor a podporu na  sebarealizáciu a sebavyjadrenie v cieľovom jazyku. Budete mať kreatívne a interaktívne hodiny so skúseným lektorom, ktorý sa sústredí na ciele a požiadavky zadefinované v „needs analysis“. V závere kurzu bude váš prejav v jazyku istejší, pohotovejší a plynulejší. Zlepší sa vaša schopnosť porozumieť hovorenému prejavu. Zvyknete si na komunikáciu s tzv. native speakerom. S lektorom budete úzko spolupracovať, aby ste sa zlepšili práve v oblasti, ktorá je pre vás nevyhnutná.

 

Detaily kurzu

  • Minimálna jazyková úroveň: nie je podmienkou
  • Jazyky: angličtina, nemčina, slovenčina pre cudzincov, francúzština, taliančina, španielčina, ruština
  • Hodinová dotácia: 14 hodín ( 60 min.), odporúčaná intenzita  minimálne dvakrát týždenne
  • Dĺžka kurzu: od jedného týždňa
  • Cena: 500€
 
V prípade, že máte záujem o individuálny kurz so  špecifickými požiadavkami, ktoré sa týkajú dĺžky, intenzity a zamerania kurzu, registrujte sa online.