Blended learning

Chcete sa zdokonaliť v angličtine alebo španielčine, ale nemáte dostatok času navštevovať jazykovú školu? Radi pracujete s počítačom, ale aj tak by ste sa radi stretli s učiteľom, ktorý by vám učivo vysvetlil? Ponúkame vám blended learning.

Čo je individuálny kurz angličtiny "Blended Learning"?

Individuálny kurz angličtiny Blended Learning s IH Campus tvorí:
 
 • návštevy kurzu v priestoroch IH Bratislava
  (vo verejnosti alebo one-to-one)
 • individuálne štúdium prostredníctvom IH Campus

IH Campus je online štúdium, ktoré vytvoril Macmillan Education. Nájdete v ňom tisícky online zdrojov na všetkých úrovniach angličtiny. Okrem učiva obsahuje aj veľa rôznych hier, článkov, vysvetlenú gramatiku a plný prístup na Macmillan online výkladový slovník.
 
Individuálny kurz angličtiny Blended Learning s Net Languages:
 • individuálny online kurz
 • kontakt na diaľku s tútorom podľa kúpeného kurzu - pozri bližšie produkty Net Languages
 


Ako prebieha individuálny kurz angličtiny a španielčiny?

 1. Študentovi priradíme online prípravný kurz zameraný na učivo, v ktorom sa potrebuje zdokonaliť.
 2. Ku kurzu priradíme lektora, ktorý študenta vedie. Oba portály IH Campus (angličtina) a Net Languages (angličtina a španielčina) umožňuje komunikáciu s učiteľom, ktorý má prístup k výsledkom každého cvičenia, ktoré študent v kurze spraví. To umožňuje učiteľovi študenta monitorovať a v prípade potreby navrhnúť dodatočné pre oblasti, v ktorých je slabší.
 3. Po ukončení cvičení študent dostane feedback, ktorý ho informuje o výsledku.
 4. Po dokončení online kurzu Net Languages získa študent certifikát vo forme PDF.
 

Príklad výučby Blended Learning - príprava na cambridgeskú skúšku

Hodiny v škole sa zameriavajú na prípravu na ústnu časť skúšky, zdokonaľovanie skúškových techník, plynulosti, gramatiky a riešenie problematických oblastí. Tento čas môžete využiť ako príležitosť na prebratie rôznych otázok ohľadne skúšok alebo všeobecných otázok z jazyka.

V online prístupe máte priradeného toho istého učiteľa, ktorý vyučuje na hodinách.

 

Prečo by ste sa mali rozhodnúť pre individuálny kurz angličtiny Blended learning?

Dôvody, prečo si myslíme, že individuálne kurzy angličtiny blended learning sú pre našich študentov prínosné:
 • Vzhľadom na to, že študujete online doma, hodiny v triede sa môžu maximálne zamerať len na dôležité otázky ohľadom štúdia. Taktiež v prípade prípravných kurzov na skúšky sa na hodinách nevenujete mock exams (skúškam na skúšku). V prípade záujmu môžeme zabezpečiť za malý poplatok plný predregistračný mock exam.
 • Blended learning je perfektné riešenie pre tých študentov, ktorí sú príliš zaneprázdnení, aby mohli navštevovať kurz dvakrát do týždňa, ale stále majú záujem rýchlo napredovať.
 • Individuálne kurzy angličtiny Blended learning sú tiež ideálne riešenie pre študentov, ktorí ukončili celý prípravný kurz, ale stále si nie sú istí, že skúšku môžu ísť robiť.
 • Cena kurzu zahŕňa neobmedzený prístup do e-learningu na zvolené obdobie.
 
Angličtina Bratislava
Máte záujem študovať inou formou? Pozrite si naše kurzy angličtiny Bratislava. Ak ste časovo vyťažený, určite vás bude zaujímať náš e-learning - angličtina cez internet alebo výučba online španielčiny.