Akreditácie

Stále sa snažíme svoje služby zlepšovať, rozširovať svoje portfólio a poskytovať tak svojim študentom čo najlepší servis.

Sme International House Bratislava a sme:

  • členom IHWO (jediná škola na Slovensku)
  • testovacie centrum pre Cambridge Assessment English: Young Learners, A2 Key, B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency a Business certificates.
  • testovacie centrum ECL
  • škola zaradená do siete škôl MŠSR
  • partner vydavateľstva Cambridge University Press
 

Cambridge Assment English

Sme autorizovaným otvoreným centrom pre cambridgeské skúšky: A2 Key, B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency, Young Learners a Business Certificates. Všetky tieto skúšky môžete vykonať priamo v našej škole a získať tak medzinárodný celoživotne platný certifikát.

Certifikát Cambridge Assessment English akceptuje vyše 20 000 univerzít, zamestnávateľov a štátnych inštitúcií po celom svete. Skúšky otvárajú dvere študentom na akademickej pôde a zvyšujú ich šance na dobré zamestnanie.

 

International House World Organisation (IHWO)IHWO mapa škôl vo svete

Sme členom siete (IHWO) od roku 2004.
Sieť International House World Organization združuje viac ako 160 škôl v 50 krajinách sveta. Venuje sa zvyšovaniu kvality vo vyučovaní jazykov a vzdelávaniu učiteľov. Vysoká kvalita vzdelávacieho procesu je kontrolovaná inšpekciami, ktoré sa konajú každé dva roky priamo pod záštitou IHWO. V našej škole už úspešne prebehlo 5 inšpekcií.

 

ECL certifikátECL logo autorizované centrum

(European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages)

Členské štáty Európskej únie v roku 1992 po viacročnej odbornej príprave založili medzinárodné Konzorcium so strediskom v Londýne, ktoré sa za podpory programu ERASMUS a neskôr LINGUA podujalo vypracovať jednotný systém jazykových skúšok pre jazyky štátov Európskej únie. Vytvorili skúšku ECL.

Obsah a celková platnosť testov sa stanovili po rozsiahlom výskume vedenom špecialistami, pilotovali ich na špecifických cieľových skupinách. ECL test testuje ústnu a písomnú schopnosť používať jazyk v rôznych situáciách. Skúškovým centrom pre ECL sme od roku 2009.

 

Škola je v sieti MŠ SR

Naša škola je od roku 2013 zaradená do Siete škôl MŠSR pre výučbu detí do 15 rokov. V súčasnosti pôsobíme na viacerých základných školách, kde vyučujeme viac ako 700 žiakov v jazykovom programe START RIGHT, ktorý je ukončený skúškami Cambridge English Language Assessment.


 

Partner vydavateľstva Cambridge University PressLogo CUP

Každoročne organizujeme konferenciu pre učiteľov anglického jazyka v spolupráci s vydavateľstvom Cambridge University Press. Konferencia sa od roku 2005 koná vo februári s cieľom poskytnúť učiteľom semináre a workshopy, kde majú možnosť vzdelávať sa, oboznámiť sa s novými trendmi vo vyučovaní, vymeniť si poznatky a informácie o výučbe anglického jazyka.


 

Akreditácia Erasmus+logo EU

Naša jazyková škola International House Bratislava získala v rámci programov ERASMUS+ Akreditáciu na Erasmus na obdobie 7 rokov, počas ktorých sa môže uchádzať o medzinárodné granty programu Erasmus+ v oblasti školského vzdelávania v zjednodušenej forme.