Ako učíme

S cieľom zlepšiť komunikačné schopnosti vám, našim študentom, sa snažíme naplniť vaše potreby. Zabezpečujeme preto profesionálny tím lektorov a príjemné prostredie na vzdelávanie.
Našim cieľom je, aby ste počas kurzu zapojili všetok svoj osobný potenciál do vzdelávania a aktívne sa zapájali do štúdia jazyka. Ruku na srdce, nikto do vás cudzí jazyk "nenaleje" :). Štýl našej výučby vás však podporuje v pravidelnom praktickom využití jazykových zručností tak, aby ste nadobudli istotu pri využívaní jazyka v jeho písanej, čítanej, hovorenej aj audio podobe.


Blog: Tipy a triky od lektorov: Ako sa učiť angličtinu efektívnejšie?

Blog: 4 návyky, ktoré vám pomôžu učiť sa jazyky efektívnejšie

 

Vzdelávací program

Väčšina našich programov akceptuje flexibilný prístup k výučbe. Kurzy sa zameriavajú na potreby študentov využívať komplexne svoje jazykové zručnosti (čítanie, písanie, počúvanie, hovorenie). Poskytujeme kurzy angličtiny aj iných jazykov na všetkých úrovniach od začiatočníkov (A1) až po pokročilých (C2).

Môžete sa zúčastniť ukážkovej hodiny, počas ktorej zistíte viac o našom spôsobe výučby a stretnete sa s lektorom aj so spolužiakmi.

 

Spôsob výučby

Napriek tomu, že sa v International House Bratislava neprikláňame striktne k jedinej vyučovacej metóde, riadime sa základnými princípmi komunikatívneho prístupu k výučbe (Communicative Language Teaching).
 


Základné princípy komunikatívneho prístupu:

 • aktívna účasť študentov na výučbe
 • použitie materinského jazyka je obmedzené na minimum, komunikácia prebieha v cudzom jazyku vo všetkých jazykových úrovniach
 • zahŕňanie autentického jazyka a materiálov do výučby
 • integrácia všetkých aspektov jazyka do hodín: gramatika, slovná zásoba, funkcie jazyka, rozvoj zručností 
 • rozvoj kompetencií v rámci každej zručnosti: čítanie, hovorenie, počúvanie a písanie
 • rozvíjanie komunikačných zručností so zameraním na tzv. functional language - na komunikatívne funkcie fráz, vetných štruktúr a slovnej zásoby a ich použitie v praktických situáciách napr.: vyjadrenie súhlasu, tvorba návrhov, potvrdenie informácií
 • zameranie na fonológiu zlepšuje študentove posluchové schopnosti ako aj výslovnosť 
 • prezentácia a precvičovanie gramatiky v spojení s praktickými jazykovými a komunikatívnymi zručnosťami
 • posilnenie autonómie študenta tak, aby svoje jazykové schopnosti mohol ďalej samostatne rozvíjať
 • zameranie na praktické použitie jazyka a na rozvoj individuálnych kompetencií
 


Lektori

Naši lektori vám  ponúknu cestu a návod ako sa zlepšiť komplexne v jazyku, keďže všetci sú kvalifikovaní, priateľskí a vzdelaní. Sú pripravení vám odpovedať na vaše otázky týkajúce sa štúdia. Lektori sa starajú o váš pokrok v jazykovej výučbe, rešpektujú vaše názory.
 


Kurzy

Všetky kurzy prebiehajú v moderne vybavených triedach. Maximálny počet študentov v jednej triede je 10. Počas hodín využívajú lektori rôzne formy práce: rolové hry, práca vo dvojici, práca v skupinách, diskusia. V prípade záujmu môžete mať aj one to one doučovanie, alebo malé uzavreté skupinky študentov.
 


Úroveň jazyka  

Dbáme o to, aby skupiny študentov boli homogénne a na približne rovnakej úrovni. Používame stupnicu CEFR (Common European Framework of Reference for Languages). Na overenie si vašej jazykovej úrovne vám pomôže tabuľka zručností podľa úrovní.Akreditácie

Chceme vám poskytnúť komplexné služby. Vďaka akreditáciám sme:
 • otvorené cambridgeské testovacie centrum,
 • ECL testovacie centrum.

Sme schopní naplniť vaše očakávania aj v získaní medzinárodne uznávaných certifikátov.