Akreditácie a licencie

Stále sa snažíme svoje služby zlepšovať, rozširovať svoje portfólio a poskytovať tak svojim klientom čo najlepší servis.

Sme International House Bratislava a sme:

  • členom IHWO (jediná škola na Slovensku)
  • testovacie centrum pre Cambridge Assessment English: Young Learners, A2 Key, B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency a Business certifikáty
  • testovacie centrum ECL
  • škola zaradená do siete škôl MŠSR
  • partner vydavateľstva Cambridge University Press
 

Sme skúškové centrum Cambridge Assessment English

Sme autorizovaným centrom pre cambridgeské skúšky: A2 Key, B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency, skúšky pre deti  a Business certifikáty. Všetky tieto skúšky môžete vykonať priamo v našej škole a získať tak medzinárodný celoživotne platný certifikát.

Certifikát Cambridge Assessment English akceptuje vyše 20 000 univerzít, zamestnávateľov a štátnych inštitúcií po celom svete. Skúšky otvárajú dvere študentom na akademickej pôde a zvyšujú ich šance na dobré zamestnanie.
 

Sme členom siete International House World Organisation (IHWO)

Sme členom siete (IHWO) od roku 2004.
Sieť International House World Organisation združuje viac ako 160 škôl v 50 krajinách sveta. Venuje sa zvyšovaniu kvality vo vyučovaní jazykov a vzdelávaniu učiteľov. Vysoká kvalita vzdelávacieho procesu je kontrolovaná inšpekciami, ktoré sa konajú každé dva roky priamo pod záštitou IHWO. V našej škole už úspešne prebehlo 5 inšpekcií.
 

Sme skúškové centrum pre ECL certifikát

(European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages)

Členské štáty Európskej únie v roku 1992 po viacročnej odbornej príprave založili medzinárodné Konzorcium so strediskom v Londýne, ktoré sa za podpory programu ERASMUS a neskôr LINGUA podujalo vypracovať jednotný systém jazykových skúšok pre jazyky štátov Európskej únie. Vytvorili skúšku ECL.

Obsah a celková platnosť testov sa stanovili po rozsiahlom výskume vedenom špecialistami, pilotovali ich na špecifických cieľových skupinách. ECL test testuje ústnu a písomnú schopnosť používať jazyk v rôznych situáciách. Skúškovým centrom pre ECL sme od roku 2009.
 

Sme v sieti MŠ SR

Naša škola je od roku 2013 zaradená do Siete škôl MŠSR pre výučbu detí do 15 rokov. V súčasnosti pôsobíme na viacerých základných školách, kde vyučujeme viac ako 700 žiakov v jazykovom programe START RIGHT, ktorý je ukončený skúškami Cambridge English Language Assessment.

 

Sme partner vydavateľstva Cambridge University Press

Každoročne organizujeme konferenciu pre učiteľov anglického jazyka v spolupráci s vydavateľstvom Cambridge University Press. Konferencia sa od roku 2005 koná vo februári s cieľom poskytnúť učiteľom semináre a workshopy, kde majú možnosť vzdelávať sa, oboznámiť sa s novými trendmi vo vyučovaní, vymeniť si poznatky a informácie o výučbe anglického jazyka.