Akreditácie a licencie

Stále sa snažíme svoje služby zlepšovať, rozširovať svoje portfólio a poskytovať tak svojim klientom čo najlepší servis.

Sme International House Bratislava a sme:

  • členom IHWO (jediná škola na Slovensku)
  • testovacie centrum pre Cambridge Assessment English: YLE, KET, PET, FCE, CAE, CPE a BEC.
  • testovacie centrum pre testy TOEIC, TOEFL ITP, TOEFL Junior, WiDaF a ITF
  • testovacie centrum ECL
  • škola zaradená do siete škôl MŠSR
  • partner vydavateľstva Cambridge University Press
 

Cambridge Assessment English

Sme autorizovaným otvoreným centrom pre cambridgeské skúšky: KET, PET, FCE, CAE, CPE, YLE a BEC. Všetky tieto skúšky môžete vykonať priamo v našej škole a získať tak medzinárodný celoživotne platný certifikát.

Certifikát Cambridge Assessment English akceptuje vyše 20 000 univerzít, zamestnávateľov a štátnych inštitúcií po celom svete. Skúšky otvárajú dvere študentom na akademickej pôde a zvyšujú ich šance na dobré zamestnanie.
 

International House World Organisation (IHWO)

Sme členom siete (IHWO) od roku 2004.
Sieť International House World Organisation združuje viac ako 160 škôl v 50 krajinách sveta. Venuje sa zvyšovaniu kvality vo vyučovaní jazykov a vzdelávaniu učiteľov. Vysoká kvalita vzdelávacieho procesu je kontrolovaná inšpekciami, ktoré sa konajú každé dva roky priamo pod záštitou IHWO. V našej škole už úspešne prebehlo 5 inšpekcií.
 

ECL certifikát

(European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages)

Členské štáty Európskej únie v roku 1992 po viacročnej odbornej príprave založili medzinárodné Konzorcium so strediskom v Londýne, ktoré sa za podpory programu ERASMUS a neskôr LINGUA podujalo vypracovať jednotný systém jazykových skúšok pre jazyky štátov Európskej únie. Vytvorili skúšku ECL.

Obsah a celková platnosť testov sa stanovili po rozsiahlom výskume vedenom špecialistami, pilotovali ich na špecifických cieľových skupinách. ECL test testuje ústnu a písomnú schopnosť používať jazyk v rôznych situáciách. Skúškovým centrom pre ECL sme od roku 2009.
 

Škola je v sieti MŠ SR

Naša škola je od roku 2013 zaradená do Siete škôl MŠSR pre výučbu detí do 15 rokov. V súčasnosti pôsobíme na 15-tich základných školách, kde vyučujeme viac ako 700 žiakov v jazykovom programe START RIGHT, ktorý je ukončený skúškami Cambridge English Language Assessment.
 

TOEIC autorizované testovacie centrum

Testy TOEIC (Test of English for International Communication™) boli vytvorené ako odpoveď na potreby obchodného sveta. Overujú úroveň znalosti anglického jazyka v prostredí Business English na úrovni mierne pokročilý (Intermediate) a pokročilý (Advanced). Testy TOEIC sa využívajú ako nástroj na certifikáciu vo viac ako 5000 medzinárodných spoločnostiach v 60 krajinách sveta. Ročne sa zúčastní testu viac ako 4, 5 milióna ľudí, vďaka čomu je test považovaný za medzinárodne uznávaný certifikát a nástroj na hodnotenie úrovne anglického jazyka.

TOEIC testujeme od roku 2003, od roku 2012 sme autorizovaným centrom aj na ďalšie ETS certifikáty: TOEFL ITP, TOEFL Junior, TOEIC Bridge, ITF, WiDaF.
 

Partner vydavateľstva Cambridge University Press

Každoročne organizujeme konferenciu pre učiteľov anglického jazyka v spolupráci s vydavateľstvom Cambridge University Press. Konferencia sa od roku 2005 koná vo februári s cieľom poskytnúť učiteľom semináre a workshopy, kde majú možnosť vzdelávať sa, oboznámiť sa s novými trendmi vo vyučovaní, vymeniť si poznatky a informácie o výučbe anglického jazyka.