Net Languages - angličtina a španielčina online

Nie všetci máme čas a možnosť navštevovať jazykové kurzy. Práve preto je tu možnosť študovať angličtinu a španielčinu online cez počítač:) Stačí vaše odhodlanie a vybrať si správny online jazykový kurz.


Čo je to Net Languages - angličtina cez internet a online španielčina

Net Languages jazykový kurz, ktorý môžete študovať kdekoľvek a kedykoľvek cez internet 24 hodín denne. Kurz má svoju štruktúru, kde cvičenia na seba pekne nadväzujú a vy napredujete v štúdiu. Môžete si vybrať kurz s tútorom aj bez tútora.

Skús angličtinu online     Skús španielčinu online


Kurz si môžete kúpiť online priamo na stránkach Net Languages, kde nájdete aj ukážky zo všetkých typov kurzov a aj ceny kurzov. V prípade, že máte záujem o vystavenie faktúry na firmu, pošlite nám objednávku.
 

Na konci kurzu získate PDF certifikát.

 


Vybrať si môžete rôzne online kurzy angličtiny a španielčiny s Net Languages:


Tútori sú špeciálne trénovaní rodení hovoriaci (native speakers). Sú zodpovední za korekciu písomných zadaní a poskytujú možnosť reálnej konverzácie.


ZADARMO MESAČNE: Stiahnite si aplikáciu alebo sa prihláste a dostávajte zadarmo do emailu rôzne cvičenia interaktívna angličtina s Net Languages alebo interaktívna španielčina.


 

Silné stránky Net Languages – e-learning angličtina a online španielčina

Certifikát po ukončení online kurzu angličtiny
Na konci online kurzu je pripravený test. Po jeho úspešnom zvládnutí získate PDF certifikát. 

Kvalita produktu a osvedčený systém

Net Languages – e-learning angličtina a online španielčina je po metodickej stránke produkt vysokej kvality, on-line kurzy bežia od mája 1999. V súčasnosti tento systém využíva viac ako 300 tisíc používateľov na celom svete a neustále zaznamenávame rastúci trend počtu študentov.
 
Kvalitné technické riešenie
Systém má zaistenú kvalitnú technickú podporu, medzi jeho výhody patrí aj jednoduchá obsluha a ľahká orientácia.
 
Časová a lokálna flexibilita
Kurzy Net Languages – e-learning angličtina a online španielčina sú podporované internetovými technológiami, preto je možné ich študovať kdekoľvek, kde je prístup na internet - 24 hodín denne a 365 dní v roku.
 
Prepracovaná metodika
Systém E-learning angličtina zaisťuje komplexnú výučbu: čítanie, písanie, hovorenie a počúvanie. Aplikuje získané poznatky z gramatiky, slovnej zásoby a výslovnosti do praxe. Obsahuje prepracovaný systém konzultácií a hodnotenia. Poskytuje priebežnú komunikáciu a spätnú väzbu, pracuje s autentickými materiálmi a reálnymi situáciami. Dôraz je kladený na zrozumiteľnosť a jasné inštrukcie podporené graficky. Testovanie je pravidelné a systematické.
 
Pestrosť materiálu E-learning angličtina a online španielčina
Kvalita a množstvo rozmanitých cvičení a aktivít robí štúdium zmysluplným a zábavným. Materiál je zostavený z rôznych typov cvičení: doplňovanie, zaškrtávanie, premiestňovanie slov, krížovky. Je to kombinácia textov, obrázkov, videa a posluchových materiálov. Ku každej úlohe je k dispozícii okamžitá spätná väzba. K dispozícii je i výkladový slovník. Ako zdroj materiálu sa využíva i veľký potenciál internetu.
 
Kvalifikované konzultácie a individuálny prístup
V prípade programu Premium, systém zaisťuje priebežný e-mailový kontakt s tútormi. Súčasťou každej lekcie sú písomné a telefonické konzultácie, čim je zaistený individuálny prístup a efektívna spätná väzba. Konzultácie sú v cene programu Premium, nie v prípade samostatného e-learningového programu.