LIVE ONLINE vyučovanie s IH Bratislava

Naše LIVE online jazykové kurzy sú výnimočné. Prečo? Lebo naši učitelia sú výnimoční a cudzí jazyk vás naučia.
Môžete byť kdekoľvek na svete a aj tak máte možnosť učiť sa cudzie jazyky LIVE ONLINE s kvalifikovanými lektormi IH Bratislava vo virtuálnych triedach. Vyskúšajte a uvidíte.
Už vyše 2000 poslucháčov: detí, tínedžerov a dospelých študuje s nami LIVE online.

Skupinové kurzy LIVE ONLINE nájdete v našej aktuálnej ponuke kurzov.
Angličtina  Ostatné jazyky

Ak máte záujem o individuálne hodiny, môžete vyplniť registračný formulár:

Registrácia LIVE ONLINE

 
Odozvy študentov:
"Dobrý deň,
ďakujem pekne za kurz, bol to výborne využitý čas, dobré materiály, interaktívne hodiny, lektor nás dokázal zaujať a naučiť, som vďačná za jeho ústretovosť, trpezlivosť a pokojnú atmosféru."
Erika


"Z môjho pohľadu je online výučba oveľa efektívnejšia, časovo aj organizačne. Taktiež si myslím, že fakt, že je výučba online neuberá na kvalite hodín, priam naopak. S hodinami som veľmi spokojná a online by som pokračovala aj naďalej, bez ohĺadu na situáciu."

"Myslím si, že pre výučbu jazyka je online platforma takmer rovnako vhodná ako hodiny priamo v "triede", dokonca na niektoré veci aj vhodnejšia (ako napr. prehrávanie videí alebo iných materiálov z internetu)."

 


Viaceré školy ponúkajú online vyučovanie, ale kvalifikovaných lektorov IH Bratislava máme len u nás. Všetci IH lektori majú pedagogické vzdelanie a s ďalšie certifikáty a diplomy pre vzdelávanie (CELTA, DELTA).
Hodina je  rovnako kvalitne vedená ako ktorákoľvek hodina prezenčnej výučby dokonca aj s tými istými lektormi, ktorí učia v IHBA prezenčne. Lektori sa pravidelne na hodiny pripravujú.

Kurz môže trvať akokoľvek dlho.

Zameranie kurzu: všeobecný jazyk (anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, taliansky, slovenský, ruský),  príprava na skúšky, konverzácia, Business English a iné.
 

Komunikujte, chatujte, spoznávajte sa, naučte sa nové veci

Študenti komunikujú s učiteľom, vidia sa a počujú navzájom. Kladú otázky, diskutujú spolu, pracujú s učebnicou aj cvičebnicou. Súčasťou je aj počúvanie, kvíz a môžu byť aj domáce úlohy. Všetci sa učia  rovnakým spôsobom, ako by sa učili, keby boli v jazykovej škole IH Bratislava ibaže LIVE ONLINE v reálnom čase.


 

Výhody LIVE ONLINE jazykového kurzu

  • možnosť pripojiť sa kdekoľvek
  • stabilný rozvrh jazykového kurzu
  • malé skupiny alebo individuálne kurzy
  • priamy kontakt s lektorom
  • kvalifikovaný slovenský alebo zahraničný lektor IH Bratislava
  • precvičenie všetkých jazykových zručností (rozprávanie, písanie, čítanie, gramatika, slovná zásoba, počúvanie)
  • možnosť písať na tabuľu