Young Learners - skúšky pre deti (YLE)

Motivujte svoje deti k štúdiu angličtiny a povzbuďte ich. Presne to je cieľom Cambridge skúšky Young Learners English, ktoré sú určené deťom od 7 do 12 rokov.

Skúšky pre deti, ktoré študujú anglický jazyk, majú 3 úrovne


Termín a cena cambridge skúšky YLE pre deti z angličtiny 2017

YLE Termín
skúšky
Uzávierka
registrácie
Cena Úroveň
CEFR
Trvanie
skúšky
Starters apríl, máj, jún 2018 upresníme 55 EUR A0 45 min
Movers apríl, máj, jún 2018 upresníme 58 EUR A1 60 min
Flyers apríl, máj, jún 2018 upresníme 60 EUR A2 80 min


Záväzná prihláška


Termín skúšky sa bude konať len pri dosiahnutí minimálneho počtu 4 záujemcov.


Charakteristika skúšok

  • pripravované s ohľadom na detský vek
  • určené deťom vo veku 6-12 rokov
  • obsahom sú zaujímavé a zábavné úlohy
  • testy hodnotí nezávislá inštitúcia Cambridge English Language Assessment
  • zaručujú absolútnu objektivitu hodnotenia
  • motivujúce, nie stresujúce
  • každé dieťa dostane certifikát

Cieľom je, aby deti mali pocit, že sú úspešné a získali pozitívnu skúsenosť zo skúšky. Úspešnosť v jednotlivých častiach skúšky je vyznačená počtom štítov od minimálne 1 do maximálne 5.

 

Obsah YLE skúšok

Skúška Obsah skúšky Časti testu Vek Počet
absolvovaných hodín
Úroveň CEFR
Starters Čítanie a písanie (20 minút)
Počúvanie (20 minút)
Hovorenie (5 minút)
5 častí/ 25 otázok
4 časti/ 20 otázok
5 častí
7-10 100 A0
Movers Čítanie a písanie (30 minút)
Počúvanie (25 minút)
Hovorenie (7 minút)
6 častí/ 40 otázok
5 častí/ 25 otázok
4 časti
8-11 175 A1
Flyers Čítanie a písanie (40 minút)
Počúvanie (25 minút)
Hovorenie (9 minút)
7 častí/ 50 otázok
5 častí/ 25 otázok
4 časti
9-12 250 A2
 
 


Chceli by ste si so svojimi deťmi skúsiť YLE skúšku?

YLE Starters
Vzorové testy nájdete na Cambridge stránkach
Pozrite si ukážku z časti Speaking
Slovná zásoba a obrázky
 
YLE Movers
Vzorové testy nájdete na Cambridge stránkach
Pozrite si ukážku z časti Speaking
Slovná zásoba a obrázky
 
YLE Flyers
Vzorové testy nájdete na Cambridge stránkach
Pozrite si ukážku z časti Speaking
Slovná zásoba a obrázky
 
 
Cambridge test YLE - ponuka termínov pre školy:
Pri naplnení minimálneho počtu 10 detí (spolu vo všetkých troch úrovniach) vám radi vytvoríme termín YLE skúšok podľa vášho výberu.

Skúšky je možné zorganizovať aj na pôde vašej školy (pri splnení požiadaviek na skúškové priestory stanovených Cambridge English Language Assessment). V prípade záujmu o  prípravný kurz alebo  hromadnú cambridgeskú skúšku pre žiakov vašej školy kontaktujte manažérku cambridgeských skúšok Mgr. Zuzana Horoščáková, PhD. na emaili: exams@ihbratislava.sk.