Cambridge skúšky pre deti

Motivujte svoje deti k štúdiu angličtiny a povzbuďte ich. Presne to je cieľom Cambridge skúšky Young Learners English, ktoré sú určené deťom od 7 do 12 rokov.

Cambridge skúšky pre deti majú 3 úrovne:


Termín a cena cambridge skúšok pre deti z angličtiny 2023

YLE Termín Uzávierka
registrácie
Cena CEFR Trvanie
skúšky
Pre A1 Starters 31.3.2023 (piatok) 28.2.2023 65 EUR pre A1 45 min
Pre A1 Starters 27.4.2023 (štvrtok) 15.3.2023 65 EUR pre A1 45 min
Pre A1 Starters 5.6.2023 (pondelok) 28.4.2023 65 EUR pre A1 45 min
A1 Movers 27.4.2023 (štvrtok) 15.3.2023 65 EUR A1 60 min
A1 Movers 5.6.2023 (pondelok) 28.4.2023 65 EUR A1 60 min
A2 Flyers 28.3.2023 (utorok) 17.2.2023 65 EUR A2 80 min
A2 Flyers 27.4.2023 (štvrtok) 15.3.2023 65 EUR A2 80 min
A2 Flyers 5.6.2023 (pondelok) 28.4.2023 65 EUR A2 80 min
 
Záväzná prihláška
Termín skúšky sa bude konať len pri dosiahnutí minimálneho počtu 4 záujemcov.


Charakteristika skúšok

  • pripravované s ohľadom na detský vek
  • určené deťom vo veku 6-12 rokov
  • obsahom sú zaujímavé a zábavné úlohy
  • testy hodnotí nezávislá inštitúcia Cambridge Assessment English
  • zaručujú absolútnu objektivitu hodnotenia
  • motivujúce, nie stresujúce
  • každé dieťa dostane certifikát

Cieľom je, aby deti mali pocit, že sú úspešné a získali pozitívnu skúsenosť zo skúšky. Úspešnosť v jednotlivých častiach skúšky je vyznačená počtom štítov od minimálne 1 do maximálne 5.

 

Deti môžu získať aj certifikát A1

Skúška Obsah skúšky Časti testu Vek Počet
absolvovaných hodín
Úroveň CEFR
Pre A1 Starters Čítanie a písanie (20 minút)
Počúvanie (20 minút)
Hovorenie (5 minút)
5 častí/ 25 otázok
4 časti/ 20 otázok
5 častí
7-10 100 A0
A1 Movers Čítanie a písanie (30 minút)
Počúvanie (25 minút)
Hovorenie (7 minút)
6 častí/ 35 otázok
5 častí/ 25 otázok
4 časti
8-11 175 A1
A2 Flyers Čítanie a písanie (40 minút)
Počúvanie (25 minút)
Hovorenie (9 minút)
7 častí/ 50 otázok
5 častí/ 25 otázok
4 časti
9-12 250 A2
 
 


Chceli by ste si so svojimi deťmi skúsiť Cambridge skúšku a získať certifikát A1?

Pre A1 Starters (YLE Starters)

Vzorové testy nájdete na Cambridge stránkach

Pozrite si ukážku z časti Speaking

Slovná zásoba a obrázky
 
 

A1 Movers (YLE Movers)

Vzorové testy nájdete na Cambridge stránkach

Pozrite si ukážku z časti Speaking

Slovná zásoba a obrázky
 
 

A2 Flyers (YLE Flyers)

Vzorové testy nájdete na Cambridge stránkach

Pozrite si ukážku z časti Speaking

Slovná zásoba a obrázkyPrehľad zručností detí na jednotlivých úrovniach

 
Cambridge skúšky YLE - ponuka termínov pre školy:
Pri naplnení minimálneho počtu 10 detí (spolu vo všetkých troch úrovniach) vám radi vytvoríme termín YLE skúšok podľa vášho výberu.

Skúšky je možné zorganizovať aj na pôde vašej školy (pri splnení požiadaviek na skúškové priestory stanovených Cambridge Assessment English). V prípade záujmu o  prípravný kurz alebo  hromadnú cambridgeskú skúšku pre žiakov vašej školy kontaktujte manažérku cambridgeských skúšok Katarínu Kopajovú na emaili: exams@ihbratislava.sk.

Pred skúškou si pozorne prečítajte nasledujúce dokumenty:

YLE Notice to candidates

Regulations Summary