Cambridge škola IH Bratislava – online registrácia

Po vyplnení formulára vás zaregistrujeme na skúšku Cambridge English Exams a pošleme faktúru do 3 pracovných dní (v opačnom prípade nás okamžite kontaktujte).

Registrácia na Cambridge English Exams je úplná až po zaplatení poplatku, platbu (v hotovosti u nás alebo prevodom/vkladom na účet) musíme obdržať počas registračného obdobia.
V opačnom prípade vám bude vystavený poplatok 25€ za neskorú registráciu

Viac informácií k registrácii

Pri vypĺňaní formulára na Cambridge English Exams používajte DIAKRITIKU.


Záväzná registrácia na skúšku
Môže vás zaujímať:
Workshop - Ako získať lepšie výsledky na skúške

Registrácia na workshop