ECL skúška zo slovenčiny

Žijete na Slovensku, krásne sa dohovoríte, rozumiete písanému textu, ale pre zamestnávateľa potrebujete o tom doklad? Spravte si ECL skúšku zo slovenského jazyka. My vás otestujeme.

ECL test zo slovenčiny - termíny 2023:

Level Termín skúšky Registrácia do
A2, B1, C1

B2
9th June 2023

10th June 2023
11th May 2023


Cena ECL skúšky: 100 € s DPH

Záväzná prihláška

 

Registrácia na ECL skúšku, ktorá testuje slovenský jazyk pre cudzincov

Ak sa chcete zaregistrovať na ECL skúšku, stiahnite si záväznú prihlášku ECL, vyplňte ho a pošlite mailom na exams(at)ihbratislava.sk do termínu ukončenia registrácie. Následne vám vystavíme faktúru. Vaša registrácia bude kompletná až po uhradení poplatku za skúšku.
 


Čo je to ECL skúška zo slovenského jazyka a ako vznikla

Členské štáty Európskej únie v roku 1992 po viacročnej odbornej príprave založili medzinárodné Konzorcium so strediskom v Londýne, ktoré sa za podpory programu ERASMUS a neskôr LINGUA podujalo vypracovať jednotný systém jazykových skúšok pre jazyky štátov Európskej únie. Cieľom členských štátov Konzorcia je v súlade so zjednocovacími procesmi EÚ zabezpečiť pre záujemcov možnosť absolvovať medzinárodne porovnateľné jazykové skúšky z jednotlivých jazykov bez toho, aby boli potrebné akékoľvek ďalšie procesy ich úradného uznania.
 
Obsah a celková platnosť testov sa stanovili po rozsiahlom výskume vedenom špecialistami a pilotovaných na špecifických cieľových skupinách. ECL certifikát zo slovenského jazyka (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages) testuje ústnu a písomnú schopnosť používať jazyk v rôznych situáciách - či už praktických alebo profesionálnych - na rôznych úrovniach obtiažnosti.
 
ECL certifikát – viac informácií

International House Bratislava má akreditáciu na slovenčinu pre cudzincov, angličtinu a nemčinu.