C2 Proficiency (CPE certifikát)

Vy, čo rozprávate ako rodení hovoriaci, rozumiete dokonale gramatike a máte skvelú slovnú zásobu, uvažovali ste o získaní certifikátu na C2 úrovni? CPE skúška je síce veľmi náročná, ale ak vlastníte z nej certifikát, akoby ste mali kľúč od celého sveta.

Termíny CPE certifikátu v IH Bratislava 2019/2020

Trvanie skúšky: cca 3 hodiny, 56 min.
Ak nie je napísané inak, termíny písomnej časti sa konajú v sobotu.
 
Úroveň
CEFR
Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
C2 Proficiency 30.11.2019 23.10.2019 200 EUR 22/11/2019 – 01/12/2019
C2 Proficiency 7.3.2020 29.01.2020 205 EUR 28/02/2020 - 08/03/2020
C2 Proficiency 17.5.2020 / nedeľa 07.04.2020 205 EUR 08/05/2020 - 17/05/2020
C2 Proficiency 12.6.2020 / piatok 05.05.2020 205 EUR 05/06/2020 - 14/06/2020

Ak kandidát dosiahne stupeň „A“, „B“ alebo „C“, absolvoval skúšku úspešne a dostane certifikát, na ktorom bude uvedená dosiahnutá úroveň C2.

Certifikát Cambridge CPE dostane aj ten kandidát, ktorý aj keď nedosiahne úroveň C2, preukáže všetky zručnosti na úrovni C1. Na certifikáte bude v takom prípade uvedená dosiahnutá úroveň C1.