C2 Proficiency (CPE certifikát)

Vy, čo rozprávate ako rodení hovoriaci, rozumiete dokonale gramatike a máte skvelú slovnú zásobu, uvažovali ste o získaní certifikátu na C2 úrovni? CPE skúška je síce veľmi náročná, ale ak vlastníte z nej certifikát, akoby ste mali kľúč od celého sveta.

Termíny CPE certifikátu v IH Bratislava 2018 a 2019

Trvanie skúšky: cca 3 hodiny, 56 min.
Ak nie je napísané inak, termíny písomnej časti sa konajú v sobotu.
 
Úroveň
CEFR
Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
C2 Proficiency 1.12.2018 25.10.2018 200 EUR Fri 23 Nov 18 to Sun 2 Dec 18
C2 Proficiency 9.3.2019 1.2.2019 200 EUR Fri 1 Mar 19 to Sun 10 Mar 19
C2 Proficiency 11.5.2019 3.4.2019 200 EUR Fri 3 May 19 to Sun 12 May 19
C2 Proficiency 13.6.2019 / štvrtok 5.5.2019 200 EUR Fri 4 June 19 to Sun 14 June 19
 
Záväzná prihláška

Termín skúšky na získanie CPE certifikátu na úrovni C2 sa bude konať len pri dosiahnutí minimálneho počtu 4 záujemcov.

Priebeh skúšky
Všeobecne záväzné podmienky na registráciu (PDF 113kb)

 
add Prečo skúšku C2 Proficiency (CPE)?
  • Skúška C2 Proficiency  (CPE) je na najvyššej možnej C2 úrovni. Jej zvládnutie dokazuje, že vaša angličtina je na výnimočnej úrovni.
  • Otvára vám dvere na cestách, pri práci a štúdiu v celosvetovom meradle ale aj na Slovensku, kde ju akceptuje mnoho zamestnávateľov.
  • Máte doklad, že viete rozprávať o komplexných a citlivých témach a jednať s istotou o ťažkých otázkach.
  • Úspešný kandidát skúšky dostane certifikát Cambridge Assessment English (C2 Proficiency Certificate), ktorý má celoživotnú platnosť.
add Obsah a formát skúšky
Časť Čas Počet častí /
otázok
Obsah, počet slov Váha v celkovom
hodnotení
Reading and
Use of English
1 hodina
30 minút
7 častí/ 
53 otázok
Ukáže, ako viete narábať s rôznym textom,
ako fikcia, knihy, žurnály, noviny a manuály.
40 %
Writing 1 hodina
30 minút
2 časti Vyžaduje, aby ste boli schopný napísať rôzne
typy textov, ako eseje, reporty a recenzie.
20 %
Listening cca 40 minút 4 časti/
30 otázok
V tejto časti musíte byť schopný sledovať
a rozumieť rôznym nahrávkam, ako napríklad
školenia, prejavy a interview.
 
20 %
Speaking 16 min. 3 časti Testuje vašu schopnosť efektívne
komunikovať v situáciách zoči-voči.
20 %
add Hodnotenie, výsledky a certifikát CPE
Minimálna hodnota pre úspešné absolvovanie skúšky z angličtiny zodpovedá asi 60 % z celkového počtu bodov. Na úspešné absolvovanie nie je treba túto úroveň dosiahnuť v každej jednotlivej časti skúšky. Úspešní kandidáti dosiahnu jeden z nasledujúcich hodnotiacich stupňov – „A“, „B“ alebo „C“.
 
Cambridge English Scale Score Grade CEFR level
220–230 Grade A C2
213–219 Grade B C2
200–212 Grade C C2
180–199 Level C1 C1

Ak kandidát dosiahne stupeň „A“, „B“ alebo „C“, absolvoval skúšku úspešne a dostane certifikát, na ktorom bude uvedená dosiahnutá úroveň C2.

Certifikát Cambridge CPE dostane aj ten kandidát, ktorý aj keď nedosiahne úroveň C2, preukáže všetky zručnosti na úrovni C1. Na certifikáte bude v takom prípade uvedená dosiahnutá úroveň C1.