B1 Preliminary (PET certifikát)

Kandidát na tomto stupni by mal byť schopný používať jazyk v každodenných situáciách – rozumieť jednoduchým článkom, písať jednoduché listy alebo si robiť poznámky. Skúšku odporúčame absolvovať po 320 - 480 hodinách výučby.

Termíny PET skúšky v IH Bratislava 2023

PAPER-BASED
Trvanie skúšky: cca 2 hodiny, 16 min.
Ak nie je napísané inak, termíny písomnej časti sa konajú v sobotu.

 
Záväzná prihláška
 
Úroveň
CEFR / Typ
Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
(ešte potvrdíme)
B1 Preliminary for Schools 6.6.2023
(utorok)
28.4.2023 130 EUR 6.6.2023
B1 Preliminary for Schools 14.6.2023
(streda)
5.5.2023 130 EUR 14.6.2023
B1 Preliminary for Schools 15.6.2023
(štvrtok)
uzavretá 130 EUR 15.6.2023
B1 Preliminary for Schools 28.6.2023
(streda)
19.5.2023 130 EUR 28.6.2023
B1 Preliminary for Schools 22.9.2023
(piatok)
20.8.2023 110 EUR 22.9.2023

Termín skúšky sa bude konať len pri dosiahnutí minimálneho počtu 4 záujemcov.

Priebeh skúšky

Všeobecne záväzné podmienky na registráciu (PDF 113 kb)


Príprava na skúšku
 

Viac o B1 Preliminary (PET) certifikáte

 
add Prečo skúšku B1 Preliminary (PET) a B1 Preliminary for Schools?
 • Skúška B1 Preliminary (PET) deklaruje znalosť anglického jazyka na úrovni B1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.
 • Jednoduchá integrácia skúšky do osnov vo vyučovaní škôl ako aj vo firemnom sektore.
 • Študenti získajú medzinárodne uznávaný certifikát.
 • Študenti si môžu zvýšiť svoje postavenie na trhu práce.
 • Kandidát počas tejto skúšky preukáže úroveň vedomostí z anglického jazyka zo všetkých zručnosti: čítanie, písanie, počúvanie, hovorenie.
 • Hodnotenie je formou  písomnej správy, ktorá obsahuje výsledky z jednotlivých častí skúšky.
 • Úspešný kandidát skúšky získa certifikát Cambridge Assessment English, ktorý má celoživotnú platnosť.
add Čo znamená "for Schools"?
 • Skúška B1 Preliminary for Schools je špeciálne prispôsobená žiakom základných škôl vo veku 11 - 14 rokov, aby sa zvyšovala ich motivácia učiť sa angličtinu.
 • B1 Preliminary for Schools (PET for Schools) má identickú podobu ako skúška B1 Preliminary (PET certifikát)  a identická je aj úroveň ich náročnosti. Jediný rozdiel  je v obsahu a vo formulácii tém. V prípade Preliminary for Schools sa autori testu orientujú na okruh záujmov a skúseností žiakov základnej školy.
 • Certifikát zo skúšky B1 Preliminary for Schools (PET for Schools) je totožný s certifikátom zo skúšky B1 Preliminary (PET)  a nie je na ňom nikde odkaz, že ide o skúšku vo verzii "for Schools".
 • Skúšku je možné zorganizovať aj na pôde vašej školy.
add Obsah a formát skúšky
Časť Čas Počet častí /
otázok
Obsah, počet slov Váha v 
celkovom hodnotení
Reading 45 minút 6 častí / 32 otázok Porozumenie nápisom, brožúram, novinám
a časopisom, ktoré sú písane jednoduchou formou
25 %
Writing 45 minút 2 časti/ 2 otázky Ukážete, či viete správne použiť slovnú zásobu a štruktúru viet. 25 %
Listening okolo 36 min. 4 časti / 25 otázok Porozumenie oznanom a rôznym dialógom
a monológom z každodenného života.
25 %
Speaking 10-12 min.
(pár kandidátov)
4 časti Hovorenie:
-so skúšajúcim
-s iným kandidátom
-o sebe
25 %
add Hodnotenie a certifikát
Hodnotia sa jednotlivé zručnosti samostatne. Získate určitý počet bodov z každej časti skúšky. Bodové ohodnotenie odzrkadľuje na akej úrovni je vaša angličtina. Celkový výsledok skúšky určí vašu celkovú úspešnosť.

Aby ste získali certifikát (B1 Preliminary Certificate), ktorý preukazuje jazykovú úroveň B1, musíte dosiahnuť v teste  minimálny počet  bodov 140.
Dosiahnuté skóre Stupeň úspešnosti Jazyková úroveň podľa CEFR
160–170 A B2
153–159 B B1
140–152 C B1
120–139 Level A2 A2
Ak kandidát dosiahne stupeň „A“, preukázal výnimočné zručnosti na úrovni vyššej ako požadovaná úroveň B1, preto dostane certifikát, na ktorom bude uvedená vyššia úroveň B2.

Ak kandidát dosiahne stupeň „B“ alebo „C“, absolvoval skúšku úspešne a dostane certifikát, na ktorom bude uvedená dosiahnutá úroveň B1.

Certifikát dostane aj ten kandidát, ktorý dosiahne celkové skóre medzi 120- 139. Na certifikáte bude v takom prípade uvedená dosiahnutá úroveň A2.
 
Výsledok svojej skúšky si môžete overiť aj on-line, 4- 6 týždňov po skúške. Cez FREE online results service máte prístup k dokumentu Statement of Results, kde sú výsledky z jednotlivých častí skúšky a aj vaše celkové skóre.

Príklad hodnotenia (pdf)

Ako porozumieť hodnoteniu (pdf)
add Vzorové testy
add Ďalšie informácie pre kandidátov

V prípade dodatočných otázok nás kontaktujte:
email: exams(at)ihbratislava.sk, tel: 02/52962675