C1 Advanced (CAE certifikát)

Máš angličtinu v malíčku? Čo tak získať uznávaný medzinárodný certifikát ako doklad? CAE skúška je už na vysokej C1 úrovni a platí vám po celý život.

Termíny CAE certifikátu v IH Bratislava 2018

Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
Trvanie
skúšky
Úroveň
CEFR
19.05.2018 / sobota 9.4.2018 188 EUR Fri 11 May 18 to Sun 20 May 18 cca 3 hodiny,
40 min.
Advanced
(C1)
2.06.2018 / sobota 23.4.2018 188 EUR Fri 25 May 18 to Sun 3 Jun 18 cca 3 hodiny,
40 min.
Advanced
(C1)
23.06.2018 / sobota 14.5.2018 188 EUR Fri 15 Jun 18 to Sun 24 Jun 18 cca 3 hodiny,
40 min.
Advanced
(C1)
07.07.2018 / sobota 28.5.2018 188 EUR Fri 29 Jun 18 to Sun 8 Jul 18 cca 3 hodiny,
40 min.
Advanced
(C1)
8.9.2018 / sobota 30.7.2018 188 EUR Fri 31 Aug 18 to Sun 9 Sep 18 cca 3 hodiny,
40 min.
Advanced
(C1)
20.10.2018 / sobota 10.9.2018 188 EUR Fri 12 Oct 18 to Sun 21 Oct 18 cca 3 hodiny,
40 min.
Advanced
(C1)
24.11.2018 / sobota 15.10.2018 188 EUR Fri 16 Nov 18 to Sun 25 Nov 18 cca 3 hodiny,
40 min.
Advanced
(C1)
8.12.2018 / sobota 29.10.2018 188 EUR Fri 30 Nov 18 to Sun 9 Dec 18 cca 3 hodiny,
40 min.
Advanced
(C1)
15.12.2018 / sobota 5.11.2018 188 EUR Fri 7 Dec 18 to Sun 16 Dec 18 cca 3 hodiny,
40 min.
Advanced
(C1)

Záväzná prihláška

Termín skúšky pre získanie CAE certifikátu na úrovni C1 sa bude konať len pri dosiahnutí minimálneho počtu 4-och záujemcov.

Priebeh skúšky
Všeobecne záväzné podmienky na registráciu (PDF 113kb)

Nechcete ísť na skúšku nepripravený?
Zaregistrujte sa na naše prípravné kurzy CAE.

Nemáte čas chodiť na kurz?
Ponúkame aj online prípravu na CAE skúšku s IH Campus.


 
add Prečo skúšku C1 Advanced (CAE)?
  • Úspešné zvládnutie C1 Advanced (CAE) skúšky na úrovni C1 dokazuje, že ste schopní nasledovať akademický kurz alebo študovať na univerzite v anglickom jazyku.
  • Viete efektívne komunikovať na manažérskej a profesionálnej úrovni.
  • Otvára vám dvere na cestách, pri práci a štúdiu v celosvetovom meradle ale aj na Slovensku, kde ju akceptuje mnoho zamestnávateľov.
  • Úspešný kandidát skúšky dostane certifikát Cambridge Assessment English (Cambridge English: Advanced Certificate), ktorý má celoživotnú platnosť.
add Obsah a formát skúšky
Časť Čas Počet častí / otázok Obsah, počet slov Váha v celkovom hodnotení
Reading and Use of English 1 hodina
30 minút
8 častí / 
56 otázok
Ukáže, ako viete narábať s rôznym textom,
ako fikcia, noviny a časopisy. Testuje ako
ovládate svoju gramatiku a slovnú zásobu
angličtiny pomocou rôznych úloh.
40 %
Writing 1 hodina
30 minút
2 časti Tu vytvoríte dve rozličné písomné práce,
ako eseje, listy, emaily, návrhy, reporty a recenzie.
20 %
Listening cca 40 minút 4 časti /
30 otázok
V tejto časti musíte byť schopný sledovať
a rozumieť rôznym nahrávkam, ako napríklad
interview, rozhlasové vysielanie, prezentácie
a každodenná komunikácia.
 
20 %
Speaking 15 min. 4 časti Testuje vašu schopnosť efektívne komunikovať
v situáciách zoči-voči. Túto časť budete robiť spolu
s jedným alebo dvoma ďalšími kandidátmi.
20 %
add Hodnotenie a certifikát
Minimálna hodnota pre úspešné absolvovanie CAE certifikátu z angličtiny zodpovedá asi 60 % z celkového počtu bodov. Na úspešné absolvovanie nie je treba túto úroveň dosiahnuť v každej jednotlivej časti skúšky. Úspešní kandidáti dosiahnu jeden z nasledujúcich hodnotiacich stupňov – „A“, „B“ alebo „C“.
Dosiahnuté skóre Stupeň úspešnosti Jazyková úroveň podľa CEFR
200–210 Grade A C2
193–199 Grade B C1
180–192 Grade C C1
160–179 Level B2 B2
Ak kandidát dosiahne stupeň „A“, preukázal výnimočné zručnosti na úrovni vyššej ako požadovaná úroveň C1, preto dostane certifikát, na ktorom bude uvedená vyššia úroveň C2.

Ak kandidát dosiahne stupeň „B“ alebo „C“, absolvoval skúšku úspešne a dostane certifikát, na ktorom bude uvedená dosiahnutá úroveň C1.

Certifikát dostane aj ten kandidát, ktorý aj keď nedosiahne úroveň C1, preukáže všetky zručnosti na úrovni B2. Na certifikáte bude v takom prípade uvedená dosiahnutá úroveň B2.
 


V prípade dodatočných otázok nás kontaktujte:
email: exams@ihbratislava.sk, tel: 02/52962675