C1 Advanced (CAE certifikát)

Máš angličtinu v malíčku? Čo tak získať uznávaný medzinárodný certifikát ako doklad? CAE skúška je už na vysokej C1 úrovni a platí vám po celý život.

Termíny CAE certifikátu v IH Bratislava 2020

Trvanie skúšky: cca 3 hodiny, 40 min.
Ak nie je napísané inak, termíny písomnej časti sa konajú v sobotu.
 
Úroveň
CEFR
Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
C1 Advanced 26.02.2020/streda 21.01.2020 195 EUR 21/02/2020 - 01/03/2020
C1 Advanced 14.03.2020 05.02.2020 195 EUR 06/03/2020 - 15/03/2020
C1 Advanced 21.03.2020 12.02.2020 195 EUR 13/03/2020 - 22/03/2020
C1 Advanced 18.04.2020 11.03.2020 195 EUR 10/04/2020 - 19/04/2020
C1 Advanced 16.5.2020 07.04.2020 195 EUR 08/05/2020 - 17/05/2020
C1 Advanced 30.5.2020 21.04.2020 195 EUR 23/05/2020 - 31/05/2020
C1 Advanced 10.6.2020/streda 04.05.2020 195 EUR 05/06/2020 - 14/06/2020
C1 Advanced 20.6.2020 12.05.2020 195 EUR 12/06/2020 - 21/06/2020
C1 Advanced 11.07.2020 05.06.2020 195 EUR 03/07/2020 - 12/07/2020
C1 Advanced 31.07.2020/ piatok 25.06.2020 195 EUR 24/07/2020 - 02/08/2020
C1 Advanced 28.08.2020/piatok 22.07.2020 195 EUR 21/08/2020 - 30/08/2020
C1 Advanced 12.09.2020 05.08.2020 195 EUR 04/09/2020 - 13/09/2020
C1 Advanced 17.10.2020 10.09.2020 195 EUR 09/10/2020 - 18/10/2020
C1 Advanced 31.10.2020 23.09.2020 195 EUR 23/10/2020 - 01/11/2020
C1 Advanced 21.11.2020 15.10.2020 195 EUR 13/11/2020 - 22/11/2020
C1 Advanced 05.12.2020 30.10.2020 195 EUR 27/11/2020 - 06/12/2020
C1 Advanced 12.12.2020 05.11.2020 195 EUR 04/12/2020 - 13/12/2020

Záväzná prihláška

Termín skúšky pre získanie CAE certifikátu na úrovni C1 sa bude konať len pri dosiahnutí minimálneho počtu 4-och záujemcov.

Priebeh skúšky

Všeobecne záväzné podmienky na registráciu (PDF 113kb)

Nechcete ísť na skúšku nepripravený?
Zaregistrujte sa na naše prípravné kurzy CAE.

Nemáte čas chodiť na kurz?
Ponúkame aj online prípravu na CAE skúšku s IH Campus.


 
add Prečo skúšku C1 Advanced (CAE)?
  • Úspešné zvládnutie C1 Advanced (CAE) skúšky na úrovni C1 dokazuje, že ste schopní nasledovať akademický kurz alebo študovať na univerzite v anglickom jazyku.
  • Viete efektívne komunikovať na manažérskej a profesionálnej úrovni.
  • Otvára vám dvere na cestách, pri práci a štúdiu v celosvetovom meradle ale aj na Slovensku, kde ju akceptuje mnoho zamestnávateľov.
  • Úspešný kandidát skúšky dostane certifikát Cambridge Assessment English (Cambridge English: Advanced Certificate), ktorý má celoživotnú platnosť.
add Obsah a formát skúšky
Časť Čas Počet častí / otázok Obsah, počet slov Váha v celkovom hodnotení
Reading and Use of English 1 hodina
30 minút
8 častí / 
56 otázok
Ukáže, ako viete narábať s rôznym textom,
ako fikcia, noviny a časopisy. Testuje ako
ovládate svoju gramatiku a slovnú zásobu
angličtiny pomocou rôznych úloh.
40 %
Writing 1 hodina
30 minút
2 časti Tu vytvoríte dve rozličné písomné práce,
ako eseje, listy, emaily, návrhy, reporty a recenzie.
20 %
Listening cca 40 minút 4 časti /
30 otázok
V tejto časti musíte byť schopný sledovať
a rozumieť rôznym nahrávkam, ako napríklad
interview, rozhlasové vysielanie, prezentácie
a každodenná komunikácia.
 
20 %
Speaking 15 min. 4 časti Testuje vašu schopnosť efektívne komunikovať
v situáciách zoči-voči. Túto časť budete robiť spolu
s jedným alebo dvoma ďalšími kandidátmi.
20 %
add Hodnotenie a certifikát
Úspešní kandidáti dosiahnu jeden z nasledujúcich hodnotiacich stupňov – „A“, „B“ alebo „C“.
Dosiahnuté skóre Stupeň úspešnosti Jazyková úroveň podľa CEFR
200–210 Grade A C2
193–199 Grade B C1
180–192 Grade C C1
160–179 Level B2 B2
Ak kandidát dosiahne stupeň „A“, preukázal výnimočné zručnosti na úrovni vyššej ako požadovaná úroveň C1, preto dostane certifikát, na ktorom bude uvedená vyššia úroveň C2.

Ak kandidát dosiahne stupeň „B“ alebo „C“, absolvoval skúšku úspešne a dostane certifikát, na ktorom bude uvedená dosiahnutá úroveň C1.

Certifikát dostane aj ten kandidát, ktorý aj keď nedosiahne úroveň C1, preukáže všetky zručnosti na úrovni B2. Na certifikáte bude v takom prípade uvedená dosiahnutá úroveň B2.
 


V prípade dodatočných otázok nás kontaktujte:
email: exams(at)ihbratislava.sk, tel: 02/52962675