C1 Advanced (CAE certifikát)

Máš angličtinu v malíčku? Čo tak získať uznávaný medzinárodný certifikát ako doklad? CAE skúška je už na vysokej C1 úrovni a platí vám po celý život.

Termíny CAE certifikátu v IH Bratislava 2023

PAPER-BASED
Trvanie skúšky: cca 3 hodiny, 40 min.
Ak nie je napísané inak, termíny písomnej časti sa konajú v sobotu.

Záväzná prihláška
 
Úroveň
CEFR
Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
(ešte potvrdíme)
C1 Advanced 22.4.2023 uzavreté 210 EUR 21.4.2023
C1 Advanced 6.5.2023 31.3.2023 210 EUR 5.5.2023
C1 Advanced 11.5.2023
(štvrtok)
5.4.2023 210 EUR 11.5.2023
C1 Advanced 3.6.2023 28.4.2023 210 EUR 2.6.2023
C1 Advanced 7.6.2023
(streda)
2.5.2023 210 EUR 7.6.2023
C1 Advanced 17.6.2023 10.5.2023 210 EUR 16.6.2023
C1 Advanced 28.7.2023
(streda)
23.6.2023 210 EUR 28.7.2023
C1 Advanced 25.8.2023
(piatok)
21.7.2023 210 EUR 25.8.2023
C1 Advanced 9.9.2023 4.8.2023 210 EUR 8.9.2023
C1 Advanced 21.10.2023 13.9.2023 210 EUR 20.10.2023
C1 Advanced 4.11.2023 28.9.2023 210 EUR 3.11.2023
C1 Advanced 29.11.2023
(streda)
27.10.2023 210 EUR 29.11.2023
C1 Advanced 9.12.2023 3.11.2023 210 EUR 8.12.2023
C1 Advanced 16.12.2023 10.11.2023 210 EUR 15.12.2023


Termín skúšky pre získanie CAE certifikátu na úrovni C1 sa bude konať len pri dosiahnutí minimálneho počtu 4 záujemcov.

Priebeh skúšky

Všeobecne záväzné podmienky na registráciu (PDF 113kb)


Príprava na skúšku


Nemáte čas chodiť na kurz?
Ponúkame aj prípravu e-learning na CAE skúšku s IH Campus.

 

Viac o C1 Advanced (CAE) certifikáte

add Prečo skúšku C1 Advanced (CAE)?
  • Úspešné zvládnutie C1 Advanced (CAE) skúšky na úrovni C1 dokazuje, že ste schopní nasledovať akademický kurz alebo študovať na univerzite v anglickom jazyku.
  • Viete efektívne komunikovať na manažérskej a profesionálnej úrovni.
  • Otvára vám dvere na cestách, pri práci a štúdiu v celosvetovom meradle ale aj na Slovensku, kde ju akceptuje mnoho zamestnávateľov.
  • Úspešný kandidát skúšky dostane certifikát Cambridge Assessment English (Cambridge English: Advanced Certificate), ktorý má celoživotnú platnosť.
add Obsah a formát skúšky
Časť Čas Počet častí / otázok Obsah, počet slov Váha v celkovom hodnotení
Reading and Use of English 1 hodina
30 minút
8 častí / 
56 otázok
Ukáže, ako viete narábať s rôznym textom,
ako fikcia, noviny a časopisy. Testuje ako
ovládate svoju gramatiku a slovnú zásobu
angličtiny pomocou rôznych úloh.
40 %
Writing 1 hodina
30 minút
2 časti Tu vytvoríte dve rozličné písomné práce,
ako eseje, listy, emaily, návrhy, reporty a recenzie.
20 %
Listening cca 40 minút 4 časti /
30 otázok
V tejto časti musíte byť schopný sledovať
a rozumieť rôznym nahrávkam, ako napríklad
interview, rozhlasové vysielanie, prezentácie
a každodenná komunikácia.
 
20 %
Speaking 15 min. 4 časti Testuje vašu schopnosť efektívne komunikovať
v situáciách zoči-voči. Túto časť budete robiť spolu
s jedným alebo dvoma ďalšími kandidátmi.
20 %
add Hodnotenie a certifikát
Úspešní kandidáti dosiahnu jeden z nasledujúcich hodnotiacich stupňov – „A“, „B“ alebo „C“.
Dosiahnuté skóre Stupeň úspešnosti Jazyková úroveň podľa CEFR
200–210 Grade A C2
193–199 Grade B C1
180–192 Grade C C1
160–179 Level B2 B2
Ak kandidát dosiahne stupeň „A“, preukázal výnimočné zručnosti na úrovni vyššej ako požadovaná úroveň C1, preto dostane certifikát, na ktorom bude uvedená vyššia úroveň C2.

Ak kandidát dosiahne stupeň „B“ alebo „C“, absolvoval skúšku úspešne a dostane certifikát, na ktorom bude uvedená dosiahnutá úroveň C1.

Certifikát dostane aj ten kandidát, ktorý aj keď nedosiahne úroveň C1, preukáže všetky zručnosti na úrovni B2. Na certifikáte bude v takom prípade uvedená dosiahnutá úroveň B2.
 


V prípade dodatočných otázok nás kontaktujte:
email: exams(at)ihbratislava.sk, tel: 02/52962675

C1 Advanced certifikát CAE