Cambridge English: Advanced (CAE)

Máš angličtinu v malíčku? Čo tak získať uznávaný medzinárodný certifikát ako doklad? CAE skúška je už na vysokej C1 úrovni a platí vám po celý život.

Termíny CAE skúšky v IH Bratislava 2017/2018

Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
Trvanie
skúšky
Úroveň
CEFR
08.07.2017 / sobota 31.5.2017 188 EUR Fri 30 Jun to Sun 9 Jul cca 3 hodiny,
40 min.
CAE
(C1)
09.09.2017 / sobota 31.7.2017 188 EUR Fri 1 Sep to Sun 10 Sep cca 3 hodiny,
40 min.
CAE
(C1)
14.10.2017 / sobota 4.9.2017 188 EUR Fri 6 Oct to Sun 15 Oct cca 3 hodiny,
40 min.
CAE
(C1)
25.11.2017 / sobota 16.10.2017 188 EUR Fri 10 Nov to Sun 26 Nov cca 3 hodiny,
40 min.
CAE
(C1)
9.12.2017 / sobota 31.10.2017 188 EUR Fri 24 Nov to Sun 10 Dec cca 3 hodiny,
40 min.
CAE
(C1)
13.01.2018 / sobota upresníme 188 EUR upresníme cca 3 hodiny,
40 min.
CAE
(C1)
10.02.2018 / sobota upresníme 188 EUR upresníme cca 3 hodiny,
40 min.
CAE
(C1)
17.03.2018 / sobota upresníme 188 EUR upresníme cca 3 hodiny,
40 min.
CAE
(C1)
21.04.2018 / sobota upresníme 188 EUR upresníme cca 3 hodiny,
40 min.
CAE
(C1)
05.05.2018 / sobota upresníme 188 EUR upresníme cca 3 hodiny,
40 min.
CAE
(C1)
19.05.2018 / sobota upresníme 188 EUR upresníme cca 3 hodiny,
40 min.
CAE
(C1)
2.06.2018 / sobota upresníme 188 EUR upresníme cca 3 hodiny,
40 min.
CAE
(C1)
23.06.2018 / sobota upresníme 188 EUR upresníme cca 3 hodiny,
40 min.
CAE
(C1)
07.07.2018 / sobota upresníme 188 EUR upresníme cca 3 hodiny,
40 min.
CAE
(C1)

Záväzná prihláška

Termín skúšky sa bude konať len pri dosiahnutí minimálneho počtu 4 záujemcov.

Priebeh skúšky
Všeobecne záväzné podmienky na registráciu

Nechcete ísť na skúšku nepripravený?
Zaregistrujte sa na naše prípravné kurzy CAE.

Nemáte čas chodiť na kurz?
Ponúkame aj online prípravu na CAE skúšku s IH Campus.


 
add Prečo skúšku Cambridge English: Advanced (CAE)?
  • Úspešné zvládnutie Cambridge English: Advanced (CAE) skúšky na úrovni C1 dokazuje, že ste schopní nasledovať akademický kurz alebo študovať na univerzite v anglickom jazyku.
  • Viete efektívne komunikovať na manažérskej a profesionálnej úrovni.
  • Otvára vám dvere na cestách, pri práci a štúdiu v celosvetovom meradle ale aj na Slovensku, kde ju akceptuje mnoho zamestnávateľov.
  • Úspešný kandidát skúšky dostane certifikát (Cambridge English: Advanced Certificate), ktorý má celoživotnú platnosť.
add Obsah a formát skúšky
Časť Čas Počet častí / otázok Obsah, počet slov Váha v celkovom hodnotení
Reading and Use of English 1 hodina
30 minút
8 častí / 
56 otázok
Ukáže, ako viete narábať s rôznym textom,
ako fikcia, noviny a časopisy. Testuje ako
ovládate svoju gramatiku a slovnú zásobu
angličtiny pomocou rôznych úloh.
40 %
Writing 1 hodina
30 minút
2 časti Tu vytvoríte dve rozličné písomné práce,
ako eseje, listy, emaily, návrhy, reporty a recenzie.
20 %
Listening cca 40 minút 4 časti /
30 otázok
V tejto časti musíte byť schopný sledovať
a rozumieť rôznym nahrávkam, ako napríklad
interview, rozhlasové vysielanie, prezentácie
a každodenná komunikácia.
 
20 %
Speaking 15 min. 4 časti Testuje vašu schopnosť efektívne komunikovať
v situáciách zoči-voči. Túto časť budete robiť spolu
s jedným alebo dvoma ďalšími kandidátmi.
20 %
add Hodnotenie a certifikát
Minimálna hodnota pre úspešné absolvovanie CAE certifikátu z angličtiny zodpovedá asi 60 % z celkového počtu bodov. Na úspešné absolvovanie nie je treba túto úroveň dosiahnuť v každej jednotlivej časti skúšky. Úspešní kandidáti dosiahnu jeden z nasledujúcich hodnotiacich stupňov – „A“, „B“ alebo „C“.
Dosiahnuté skóre Stupeň úspešnosti Jazyková úroveň podľa CEFR
200–210 Grade A C2
193–199 Grade B C1
180–192 Grade C C1
160–179 Level B2 B2
Ak kandidát dosiahne stupeň „A“, preukázal výnimočné zručnosti na úrovni vyššej ako požadovaná úroveň C1, preto dostane certifikát, na ktorom bude uvedená vyššia úroveň C2.

Ak kandidát dosiahne stupeň „B“ alebo „C“, absolvoval skúšku úspešne a dostane certifikát, na ktorom bude uvedená dosiahnutá úroveň C1.

Certifikát dostane aj ten kandidát, ktorý aj keď nedosiahne úroveň C1, preukáže všetky zručnosti na úrovni B2. Na certifikáte bude v takom prípade uvedená dosiahnutá úroveň B2.
 


V prípade dodatočných otázok nás kontaktujte:
email: exams@ihbratislava.sk, tel: 02/52962675