Business certificates (BEC)

Zlepšite svoju zamestnateľnosť a získajte tie zručnosti v angličtine, ktoré potrebujete na získanie svojej vysnívanej práce. Certifikát BEC z obchodnej angličtiny si môžete spraviť až na troch úrovniach.

Termíny BEC skúšok 2018 v IH Bratislava

Úroveň
CEFR
Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
Trvanie
skúšky
BEC Preliminary
(B1)
19.5.2018 / sobota 10.4.2018 125 EUR upresníme cca 2 hodiny,
22 min.
BEC Vantage
(B2)
10.3.2018 / sobota 5.2.2018 180 EUR upresníme  cca 2 hodiny,
40 min.
BEC Higher
(C1)
26.5.2018 / sobota 15.4.2018 190 EUR upresníme cca 3 hodiny,
6 min.
 
Záväzná prihláška

Termín skúšky sa bude konať len pri dosiahnutí minimálneho počtu 4 záujemcov.

Priebeh skúšky
Všeobecne záväzné podmienky na registráciu

Chcete ísť na skúšku pripravený?
Zaregistrujte sa na naše prípravné kurzy BEC.
 
add Cambridge English: Business Preliminary (BEC Preliminary) – CEFR Level B1

Ako prebieha skúška BEC Preliminary

Bec Preliminary pozostáva z 3 častí:
 • Reading and Writing (1h 30 min) - 7 častí pre Reading, 2 časti pre Writing, tvorí 50 % z celkovej známky
  Ukáže sa, či viete čítať a rozumiete hlavným bodom grafu a tabuliek, správ a emailov a či používate štruktúru a slovnú zásobu správne. Napíšete aj dva krátke texty z oblasti internej komunikácie (ako poznámku, správu) a obchodnej korešpondencie (email, list).
 • Listening (cca 40 min) - 4 časti, tvorí 25 % z celkovej známky
  Vyžaduje, aby ste boli schopný sledovať a porozumieť rôznym nahrávkam vrátane interview a rozhovorom z každodenného života.
 • Speaking (12 min/ jeden pár kandidátov) - 3 časti, tvorí 25 % z celkovej známky
  Ukáže vašu hovorenú angličtinu, pretože sa začleníte do konverzácie pýtaním sa otázok a odpovedaním na otázky. Budete voľne rozprávať o vašich názoroch, napríklad pri rozhovoroch na tému obchod.
 

Hodnotenie, výsledky a certifikáty Cambridge BEC Preliminary

Minimálna hodnota pre úspešné absolvovanie skúšky z angličtiny Cambridge BEC Preliminary zodpovedá asi 70 % z celkového počtu bodov. Na úspešné absolvovanie nie je treba túto úroveň dosiahnuť v každej jednotlivej časti skúšky. Úspešní kandidáti dosiahnu jeden z nasledujúcich hodnotiacich stupňov – „Pass with Distinction“, „Pass with Merit“ alebo „Pass“.

Ak kandidát dosiahne stupeň „Pass with Distinction“, preukázal výnimočné zručnosti na úrovni vyššej ako požadovaná úroveň B1, preto dostane certifikát, na ktorom bude uvedená vyššia úroveň B2.

Ak kandidát dosiahne stupeň „Pass with Merit“ alebo „Pass“, absolvoval skúšku úspešne a dostane certifikát, na ktorom bude uvedená dosiahnutá úroveň B1.

Certifikát Cambdrige BEC Preliminary dostane aj ten kandidát, ktorý aj keď nedosiahne úroveň B1, preukáže všetky zručnosti na úrovni A2. Na certifikáte bude v takom prípade uvedená dosiahnutá úroveň A2.

Viac informácií o Cambridge BEC Preliminary
add Cambridge English: Business Vantage (BEC Vantage) – CEFR Level B2

Ako prebieha skúška BEC Vantage

Bec Vantage pozostáva zo 4 častí:
 
 • Reading (1h) - 5 častí, tvorí 25 % z celkovej známky
  Ukáže, či viete s istotou čeliť rôznym druhom textu ako obchodné publikácie a korešpondencia.
 • Writing (45min) - 2 časti, tvorí 25 % z celkovej známky
  Vyžaduje sa, aby ste boli schopný napísať dve rôzne práce, ako listy, reporty, návrhy a emaily.
 • Listening (cca 40min) - 3 časti, tvorí 25 % z celkovej známky
  Vyžaduje, aby ste boli schopný sledovať a porozumieť rôznym nahrávkam vrátane interview, rozhovorom a prezentáciám.
 • Speaking (14min/ jeden pár kandidátov) - 3 časti, tvorí 25 % z celkovej známky
  Testuje vašu schopnosť efektívne komunikovať zoči-voči situáciám.
 
 

Hodnotenie, výsledky a certifikáty Cambridge BEC Vantage

Minimálna hodnota pre úspešné absolvovanie skúšky z angličtiny Cambridge BEC Vantage zodpovedá asi 60 % z celkového počtu bodov. Na úspešné absolvovanie nie je treba túto úroveň dosiahnuť v každej jednotlivej časti skúšky. Úspešní kandidáti dosiahnu jeden z nasledujúcich hodnotiacich stupňov – „A“, „B“ alebo „C“.

Ak kandidát dosiahne stupeň „A“, preukázal výnimočné zručnosti na úrovni vyššej ako požadovaná úroveň B2, preto dostane certifikát, na ktorom bude uvedená vyššia úroveň C1.

Ak kandidát dosiahne stupeň „B“ alebo „C“, absolvoval skúšku úspešne a dostane certifikát, na ktorom bude uvedená dosiahnutá úroveň B2.

Certifikát Cambridge BEC Vantage dostane aj ten kandidát, ktorý aj keď nedosiahne úroveň B2, preukáže všetky zručnosti na úrovni B1. Na certifikáte bude v takom prípade uvedená dosiahnutá úroveň B1.

Viac informácií o Cambridge BEC Vantage
add Cambridge English: Business Higher (BEC Higher) – CEFR Level C1

Ako prebieha skúška BEC Higher

Bec Higher pozostáva zo 4 častí:
 
 • Reading (1h) - 6 častí, tvorí 25 % z celkovej známky
  Ukáže, či viete s istotou čeliť rôznym druhom textu.
 • Writing (1h 10min) - 2 časti, tvorí 25 % z celkovej známky
  Musíte byť schopný napísať rozličné texty ako memá, listy, emaily, reporty a návrhy.
 • Listening (cca 40min) - 3 časti, tvorí 25 % z celkovej známky
  Musíte byť schopný sledovať a porozumieť rôznym nahrávkam ako prezentácie, interview a rozhovory.
 • Speaking (16min/ jeden pár kandidátov) - 3 časti, tvorí 25 % z celkovej známky
  Testuje vašu schopnosť efektívne komunikovať zoči-voči situáciám.
 

Hodnotenie, výsledky a certifikáty Cambridge BEC Higher

Minimálna hodnota pre úspešné absolvovanie skúšky z angličtiny Cambridge BEC Higher zodpovedá asi 60 % z celkového počtu bodov. Na úspešné absolvovanie nie je treba túto úroveň dosiahnuť v každej jednotlivej časti skúšky. Úspešní kandidáti dosiahnu jeden z nasledujúcich hodnotiacich stupňov – „A“, „B“ alebo „C“.

Ak kandidát dosiahne stupeň „A“, preukázal výnimočné zručnosti na úrovni vyššej ako požadovaná úroveň C1, preto dostane certifikát, na ktorom bude uvedená vyššia úroveň C2.

Ak kandidát dosiahne stupeň „B“ alebo „C“, absolvoval skúšku úspešne a dostane certifikát, na ktorom bude uvedená dosiahnutá úroveň C1.

Certifikát Cambridge BEC Higher dostane aj ten kandidát, ktorý aj keď nedosiahne úroveň C1, preukáže všetky zručnosti na úrovni B2. Na certifikáte bude v takom prípade uvedená dosiahnutá úroveň B2.

Viac informácií o Cambridge BEC Higher