Business certifikáty (BEC certifikáty)

Zlepšite svoju zamestnateľnosť a získajte tie zručnosti v angličtine, ktoré potrebujete na získanie svojej vysnívanej práce. Certifikát BEC z obchodnej angličtiny si môžete spraviť až na troch úrovniach.

Termíny BEC skúšok 2023 v IH Bratislava

Ak nie je napísané inak, termíny písomnej časti sa konajú v sobotu.
 
Úroveň
CEFR
Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
Trvanie
skúšky
B1 Business Preliminary upresníme - 130 EUR - cca 2 hodiny,
22 min.
B2 Business Vantage upresníme - 185 EUR - cca 2 hodiny,
40 min.
C1 Business Higher upresníme - 195 EUR - cca 3 hodiny,
6 min.
 
Záväzná prihláška

Termín skúšky pre získanie BEC certifikátu z obchodnej angličtiny sa bude konať len pri dosiahnutí minimálneho počtu 4 záujemcov.

Priebeh skúšky
Všeobecne záväzné podmienky na registráciu (PDF 113kb)

Chcete ísť na skúšku pripravený?
Zaregistrujte sa na naše prípravné kurzy BEC.
 
add B1 Business Preliminary (BEC Preliminary)

Ako prebieha skúška B1 Business Preliminary

BEC Preliminary pozostáva z 3 častí:
 • Reading and Writing (1h 30 min) - 7 častí pre Reading, 2 časti pre Writing, tvorí 50 % z celkovej známky
  Ukáže sa, či viete čítať a rozumiete hlavným bodom grafu a tabuliek, správ a emailov a či používate štruktúru a slovnú zásobu správne. Napíšete aj dva krátke texty z oblasti internej komunikácie (ako poznámku, správu) a obchodnej korešpondencie (email, list).
 • Listening (cca 40 min) - 4 časti, tvorí 25 % z celkovej známky
  Vyžaduje, aby ste boli schopný sledovať a porozumieť rôznym nahrávkam vrátane interview a rozhovorom z každodenného života.
 • Speaking (12 min/ jeden pár kandidátov) - 3 časti, tvorí 25 % z celkovej známky
  Ukáže vašu hovorenú angličtinu, pretože sa začleníte do konverzácie pýtaním sa otázok a odpovedaním na otázky. Budete voľne rozprávať o vašich názoroch, napríklad pri rozhovoroch na tému obchod.
 

Hodnotenie, výsledky a certifikáty B1 Business Preliminary

Minimálna hodnota pre úspešné absolvovanie skúšky z angličtiny Cambridge B1 Business Preliminary zodpovedá asi 70 % z celkového počtu bodov. Na úspešné absolvovanie nie je treba túto úroveň dosiahnuť v každej jednotlivej časti skúšky. Úspešní kandidáti dosiahnu jeden z nasledujúcich hodnotiacich stupňov – „Pass with Distinction“, „Pass with Merit“ alebo „Pass“.

Ak kandidát dosiahne stupeň „Pass with Distinction“, preukázal výnimočné zručnosti na úrovni vyššej ako požadovaná úroveň B1, preto dostane certifikát, na ktorom bude uvedená vyššia úroveň B2.

Ak kandidát dosiahne stupeň „Pass with Merit“ alebo „Pass“, absolvoval skúšku úspešne a dostane certifikát, na ktorom bude uvedená dosiahnutá úroveň B1.

Certifikát Cambdrige B1 Business Preliminary dostane aj ten kandidát, ktorý aj keď nedosiahne úroveň B1, preukáže všetky zručnosti na úrovni A2. Na certifikáte bude v takom prípade uvedená dosiahnutá úroveň A2.

Viac informácií o B1 Business Preliminary
add B2 Business Vantage (BEC Vantage)

Ako prebieha skúška B2 Business Vantage

BEC Vantage pozostáva zo 4 častí:
 
 • Reading (1h) - 5 častí, tvorí 25 % z celkovej známky
  Ukáže, či viete s istotou čeliť rôznym druhom textu ako obchodné publikácie a korešpondencia.
 • Writing (45min) - 2 časti, tvorí 25 % z celkovej známky
  Vyžaduje sa, aby ste boli schopný napísať dve rôzne práce, ako listy, reporty, návrhy a emaily.
 • Listening (cca 40min) - 3 časti, tvorí 25 % z celkovej známky
  Vyžaduje, aby ste boli schopný sledovať a porozumieť rôznym nahrávkam vrátane interview, rozhovorom a prezentáciám.
 • Speaking (14min/ jeden pár kandidátov) - 3 časti, tvorí 25 % z celkovej známky
  Testuje vašu schopnosť efektívne komunikovať zoči-voči situáciám.
 
 

Hodnotenie, výsledky a certifikáty B2 Business Vantage

Minimálna hodnota pre úspešné absolvovanie skúšky z angličtiny Cambridge B2 Business Vantage zodpovedá asi 60 % z celkového počtu bodov. Na úspešné absolvovanie nie je treba túto úroveň dosiahnuť v každej jednotlivej časti skúšky. Úspešní kandidáti dosiahnu jeden z nasledujúcich hodnotiacich stupňov – „A“, „B“ alebo „C“.

Ak kandidát dosiahne stupeň „A“, preukázal výnimočné zručnosti na úrovni vyššej ako požadovaná úroveň B2, preto dostane certifikát, na ktorom bude uvedená vyššia úroveň C1.

Ak kandidát dosiahne stupeň „B“ alebo „C“, absolvoval skúšku úspešne a dostane certifikát, na ktorom bude uvedená dosiahnutá úroveň B2.

Certifikát B2 Business Vantage dostane aj ten kandidát, ktorý aj keď nedosiahne úroveň B2, preukáže všetky zručnosti na úrovni B1. Na certifikáte bude v takom prípade uvedená dosiahnutá úroveň B1.

Viac informácií o B2 Business Vantage
add C1 Business Higher (BEC Higher)

Ako prebieha skúška C1 Business Higher

BEC Higher pozostáva zo 4 častí:
 
 • Reading (1h) - 6 častí, tvorí 25 % z celkovej známky
  Ukáže, či viete s istotou čeliť rôznym druhom textu.
 • Writing (1h 10min) - 2 časti, tvorí 25 % z celkovej známky
  Musíte byť schopný napísať rozličné texty ako memá, listy, emaily, reporty a návrhy.
 • Listening (cca 40min) - 3 časti, tvorí 25 % z celkovej známky
  Musíte byť schopný sledovať a porozumieť rôznym nahrávkam ako prezentácie, interview a rozhovory.
 • Speaking (16min/ jeden pár kandidátov) - 3 časti, tvorí 25 % z celkovej známky
  Testuje vašu schopnosť efektívne komunikovať zoči-voči situáciám.
 

Hodnotenie, výsledky a certifikáty C1 Business Higher

Minimálna hodnota pre úspešné absolvovanie skúšky z angličtiny C1 Business Higher zodpovedá asi 60 % z celkového počtu bodov. Na úspešné absolvovanie nie je treba túto úroveň dosiahnuť v každej jednotlivej časti skúšky. Úspešní kandidáti dosiahnu jeden z nasledujúcich hodnotiacich stupňov – „A“, „B“ alebo „C“.

Ak kandidát dosiahne stupeň „A“, preukázal výnimočné zručnosti na úrovni vyššej ako požadovaná úroveň C1, preto dostane certifikát, na ktorom bude uvedená vyššia úroveň C2.

Ak kandidát dosiahne stupeň „B“ alebo „C“, absolvoval skúšku úspešne a dostane certifikát, na ktorom bude uvedená dosiahnutá úroveň C1.

Certifikát Cambridge C1 Business Higher dostane aj ten kandidát, ktorý aj keď nedosiahne úroveň C1, preukáže všetky zručnosti na úrovni B2. Na certifikáte bude v takom prípade uvedená dosiahnutá úroveň B2.

Viac informácií o C1 Business Higher