Teacher Refresher Course

Metodický kurz Teacher refresher course

Miroslav Mrekaj je lektorom jazykovej školy International House Bratislava. Vyučuje anglický jazyk a v nasledujúcom článku nám priblíži svoju účasť na dvojtýždňovom metodickom kurze s názvom Teacher Refresher Course, ktorý sa uskutočnil v írskom meste Dublin.
V jazykovej škole International House Bratislava pracujem ako lektor anglického jazyka. Som presvedčený, že dôležitou súčasťou kvalitnej výučby je kontinuálne vzdelávanie a školenie lektorov. Vzhľadom na súčasné nové trendy v oblasti vedy a výskumu je dôležité  sledovať zmeny aj v oblasti metodiky do ktorej sa čoraz viac implementuje nová technológia a inovácie. Aj preto som sa rozhodol zúčastniť kurzu s názvom Teacher Refresher Course v Dubline, ktorý sa uskutočnil v dňoch 05. – 16. augusta 2019. Cieľom samotného kurzu bolo zlepšenie zručností pedagógov po jazykovej, metodologickej ako aj technologickej stránke. Na kurze sa celkovo zúčastnilo 8 účastníkov z troch krajín, a to Slovensko, Poľsko a Španielsko.

Počas prvého dňa kurzu sme spolu s našimi mentormi zostavili podrobný plán výučby, do ktorého sme začlenili témy podľa vlastného výberu a potrieb. Nasledujúce dni sme sa tak venovali témam, o ktorých sme mali prirodzenú potrebu diskutovať, čo zároveň vytvorilo priestor na zdieľanie našich doterajších poznatkov a skúseností. Výučba bola rozdelená do 3 blokov počas ktorých sme pracovali s tromi skúsenými pedagógmi. Medzi najčastejšie diskutované témy patrili prístupy k výučbe angličtiny formou PPP (presentation-practice-production) alebo TBL (task-based learning). Taktiež sme sa zamerali na implementáciu autentických textov a kultúrnych špecifikácií do výučby anglického jazyka. Veľkým prínosom boli hodiny zamerané na využitie moderných technológii, ktoré rozšírili naše zručnosti v oblasti voľne dostupných zdrojov a učebných pomôcok. Z kurzu som si preto okrem množstva užitočných materiálov odnášam aj veľkú dávku inšpirácie do svojej budúcej pedagogickej kariéry.  


Viac o Erasmus+