Osobné zámena v nemčine (vykanie a tykanie)

Máte problém, ako správne vykať alebo tykať v nemčine? V tomto blogu sa budeme venovať problematike osobných zámen, s cieľom vysvetliť si, ako sa v nemčine správne vyká a tyká. Po jeho prečítaní vás čaká malý test, či ste všetko správne pochopili.

Na začiatok si prezrite pár zaujímavých a výstižných obrázkov:

Was machen Sie hier? Vykanie v nemčine
Was machen Sie hier? = Čo tu robíte?
Was machst du hier? = Čo tu robíš?
Du bist ein guter Arzt - tykanie v nemčine
Sie sind ein guter Arzt. = Ste dobrý lekár.
Du bist ein guter Arzt. = Si dobrý lekár.
Sie mussen lernen - vykanie v nemčine
Ihr seid klug!=Ste múdri!
Sie müssen lernen.=Musíte sa učiť
.

Zopakujme si, aké osobné zámená poznáme:
ich (ja)
du (ty)
er (on)
sie (ona)
es (ono, to)
wir (my)
ihr (vy)
sie (oni, ony)
Sie (Vy)


Určite ste si všimli dve formy slovenského osobného zámena “vy”. Samozrejme, rovnako, ako v slovenčine, aj v nemčine môžeme vykať, a to individuálne, či skupinovo. Zobrazujú to obrázky v druhej a tretej situácii. Slovenské vykanie je v nemčine ekvivalentné zámenu “Sie” (s veľkým -s). Zároveň, “sie” (s malým -s) je ekvivalentné slovenskému “oni, ony” a “ona”. Z toho vyplývajú tri fakty:
  1. Zámeno “sie/Sie” má tri významy (viď vyššie).
  2. Musíme si dávať pozor, komu vykáme a komu naopak tykáme, aby sme nikoho neurazili.
  3. V slovenčine vykáme, v nemčine onikáme.
V druhej situácii môžeme vidieť dva obrázky, ktoré som porovnával. Je správne tykať lekárovi, s ktorým máme oficiálny vzťah? Určite nie. V tomto prípade teda nie je správne použiť zámeno “du”, ako vidíme na druhom obrázku, ale “Sie”, ako na tom prvom. V prvej situácii si predstavte stretnutie dvoch mladých ľudí napr. vo fitness. Tu si väčšinou všetci tykajú, nemajú dôvod si vykať, keďže tu nejde o oficiálny vzťah. V tomto prípade môžeme teda použiť zámeno “du”, a nie “Sie”.

Samozrejme, to, či budeme niekomu individuálne vykať, alebo tykať záleží od množstva iných faktorov (som/nie som jeho nadriadený/podriadený, ne-/dovolil mi to, rodinní príslušníci a pod.), no bariéru pred rozprávaním treba nejako odbúrať a táto teória je jedným z dobrých krokov, ako to docieliť.

Kategoricky iné je, ak sa už musíme rozprávať so skupinou ľudí. V tomto prípade môžu nastať situácie, kde budú v skupinách zmiešané individuality, teda také, ktorým vykáme, ale aj také, ktorým tykáme. V každom prípade, vždy používam slovenské zámeno “vy”, ktoré je ekvivalentné nemeckému “ihr”. Ihr vyjadruje ale iba vykanie vo forme skupinového tykania. Vidieť to môžeme v tretej situácii na prvom obrázku. Učiteľka v materskej škole nemá prečo vykať deťom, no osloviť ich musí skupinovo, v tomto prípade použije zámeno “ihr”. Toto je skupinové tykanie.

A čo druhý obrázok? Tu vidíme vyučujúceho na vyššej inštitúcií, povedzme na vysokej škole. Tu je každý vyučujúci povinný študentom vykať. Opäť ich musí osloviť zámenom “vy”. Môže použiť nemecké “ihr”? Nemôže. Musel by každému jednému inviduduálne tykať, a to nemôže. Riešením je použiť zámeno “Sie”. Z tohto vyplýva:
  1. Ak v skupine každému individuálne tykáme, používame zámeno “ihr”.
  2. Ak v skupine každému individuálne vykáme, používame zámeno “Sie”-”Sie” používame pre individuálne aj skupinové vykanie.
Čo ak máme v skupine ľudí, ktorým tykáme a zároveň aj ľudí, ktorým vykáme? V zásade by sme mali vykať, teda všetkých osloviť “Sie”. Je to ale závislé od množstva iných faktorov-prevaha tých ktorým vykáme/tykáme, dôležitosť komunikácie s jednotlivými osobami v skupine, na koho je výpoveď namierená a pod.

Máte ďalšie otázky? Zaujal vás článok a chceli by ste sa dozvedieť viac? Neváhajte nás kontaktovať a informovať sa o možnostiach kurzu nemeckého jazyka pre začiatočníkov, alebo si objednajte “one to one” hodiny a užívajte si lektorovu pozornosť iba pre seba.


Bc. Robert Joni
Lektor nemeckého jazyka


Mohlo by vás ešte zaujímať:
Časovanie pravidelných slovies v nemčine
Praktické nemecké slovíčka, ktoré v učebniciach nenájdete
Seriály, ktoré sa oplatia pozerať v originálnom znení, keď sa učíte nemčinu
7 dôvodov, prečo sa oplatí investovať do kurzu nemčiny


... všetky články IH blogu


Newsletter