Najlepší prípravný kurz na FCE alebo CAE skúšku


Prípravný kurz FCE alebo CAE - ktorý z nich je pre vás najlepší

Absolvovanie Cambridge skúšky z anglického jazyka otvára neobmedzené možnosti v pracovnej a študijnej oblasti. Pomáha vám tiež vylepšiť rozsah slovnej zásoby, ovládanie gramatiky a schopnosť rozprávať, počúvať, čítať a písať.

Rozumieme rozmanitým potrebám a preferenciám študentov, a preto sme navrhli celý rad kurzov, aby sme splnili vaše očakávania a poskytli vám to, z čoho skutočne profitujete. Popis kurzov, ktoré ponúkame, by vám mal pomôcť zvoliť si najvhodnejší spôsob prípravy na úspešné zloženie skúšky podľa vášho výberu.

Nepremeškajte svoju príležitosť študovať v zahraničí, získať povýšenie alebo sa jednoducho stať nezávislejším a efektívnejším používateľom jazyka úspešným zložením skúšky Cambridge English.

 

Vaše možnosti prípravy na cambridgeskú skúšku

Upozorňujeme, že obdobie prípravy na skúšku nie je čas na to, aby ste sa začali venovať veľkému množstvu nového jazyka; skôr je to čas na preskúmanie a konsolidáciu. Ak chcete ísť napríklad na CAE prípravu, mali by ste už úroveň C1 mať zvládnutú. V prípravnom kurze sa budete venovať skúškovým technikám, nie jazyku ako takému. Odporúčame vám preto absolvovať náš online test, aby ste si pred prihlásením overili, či vám úroveň angličtiny umožňuje zúčastniť sa prípravného kurzu na skúšky.

 

Semestrálny prípravný kurz

(začiatok septembra - začiatok februára a / alebo začiatok februára - koniec júna)
Upozornenie: môžete sa prihlásiť iba na jeden semester alebo sa môžete prihlásiť najskôr na jeden semester a v prípade potreby ďalšej prípravy na skúšku pokračovať aj v druhom semestri. Na kurzoch sa používa iný materiál na prípravu, takže si budete môcť precvičiť úlohy zo skúšok pomocou rôznych učebníc.
Je to pre vás ten pravý kurz?
V nasledujúcej tabuľke nájdete zoznam dôležitých otázok, ktoré by ste si mali položiť, a očakávané odpovede. Ak odpovede zodpovedajú vašim myšlienkam, je to pre vás ten pravý kurz!
Tento kurz vás najdôkladnejšie pripraví na skúšku. Okrem skúškových techník je tu aj priestor pre dovysvetľovanie gramatiky a iných zručností, kde majú študenti nedostatky.
Typ kurzu: Live online alebo prezenčne

 

Intenzívny 3-týždňový prípravný kurz

(počas celého roka, štyrikrát týždenne, blok dvoch lekcií denne)
Je to pre vás ten pravý kurz? V nasledujúcej tabuľke nájdete zoznam dôležitých otázok, ktoré by ste si mali položiť, a očakávané odpovede. Ak odpovede zodpovedajú vašim myšlienkam, je to pre vás ten pravý kurz!
Typ kurzu: Live online alebo prezenčne
Viac o intenzívnom kurze

 

Jednodňový rýchlokurz / sobota

(po celý rok) Je to pre vás ten pravý kurz? V nasledujúcej tabuľke nájdete zoznam dôležitých otázok, ktoré by ste si mali položiť, a očakávané odpovede. Ak odpovede zodpovedajú vašim myšlienkam, je to pre vás ten pravý kurz!
Viac o rýchlokurze
Typ kurzu: Live online


 
Otázka Semestrálny kurz Intenzívny 3-týždňový Jednodňový rýchlokurz
Len pre kontrolu: je vaša úroveň slovnej zásoby dostatočná pre túto úroveň skúšky? Pravdepodobne áno, ale chcel/a by som to zrevidovať a naučiť sa viac slov, pretože mi pomôžu dosiahnuť dobrý výsledok. Verím, že áno, v tejto oblasti sa nemusím pripravovať. Môžem sa tiež pozrieť na niektoré slová mimo triedy. Je určite dostatočná a nemusím sa venovať tejto oblasti.
Len pre kontrolu:
viete cielene a flexibilne používať dobrý rozsah jednoduchej a komplexnejšej gramatiky, ktorý sa požaduje na tejto úrovni?
Možno. Určite by mi však prospelo väčšie zameranie sa na gramatiku a prospešné by bolo aj jej precvičovanie. Som si celkom istý/á, že moja gramatika je dostatočná na zloženie skúšky. Nepotrebujem príliš veľa precvičovania. Som si istý/á, že dokážem preukázať dobrý rozsah gramatických tvarov, takže nie je potrebné ďalšie precvičovanie.
Ako veľa viete o samotnej skúške? O jej jednotlivých častiach? Nič. / Veľmi málo. Myslím, že toho viem dosť. Vyhľadal/a som informácie na internete a vo voľnom čase sa na to pozriem, takže tomu nemusím venovať príliš veľa času. Verím, že toho viem dosť. Veľmi krátke zopakovanie by mi však pomohlo, aby som si pripomenul/a všetky potrebné informácie.
Už ste niekedy robili nejaké skúškové úlohy? Nie, vôbec netuším, o aké úlohy ide, a rád by som ich lepšie pochopil. Vlastne áno. Vyskúšal/a som si niektoré cvičné úlohy a išlo mi to dobre. Ocenil/a by som však určité usmernenie. Vlastne áno. Vyskúšal/a som niekoľko cvičných úloh a išlo mi to veľmi dobre. Užitočné by však bolo trochu ďalšieho usmernenia.
Zvládate jednoducho úlohy z čítania a počúvania? Ako kedy. Potreboval/a by som si nacvičiť rôzne úlohy, aby som mohol/a lepšie odpovedať na otázky / vypĺňať cvičenia. Čítanie a počúvanie nie sú pre mňa príliš náročné. Trocha praxe však bude užitočná. Aj keď to nepovažujem za problémové oblasti, ocenili by som niektoré užitočné informácie.

Poznáte rôzne žánre písania napr. esej, správa, článok atď.?
Ani veľmi nie. Nemyslím si, že by som vedel/a toho veľa ohľadom štruktúry, obsahu a jazyku, ktorý sa má použiť. Áno, písanie by malo byť v poriadku. Ak získam nejaké pokyny, rady a užitočné tipy, budem schopný/á preniesť myšlienky na papier a zároveň vytvárať súvislé texty. Áno, predpokladám, že dokážem vyprodukovať vhodné texty. Možno by bolo užitočné, keby som dostal/a niekoľko užitočných rád.
Koľko času potrebujete, aby ste sa cítili pripravení na skúšku? Neponáhľa mi to. Rád/a by som sa dôkladne pripravil/a. Je to v poriadku, keď budem venovať dostatočný čas, aby som sa do hĺbky zoznámil/a so všetkými časťami skúšky. Nechcem príliš veľa času stráviť prípravou. Potrebujem iba rýchly prehľad a určitú prax, aby som lepšie zvládol/a úlohy zo skúšky. Potom prejdem s dobrým hodnotením. Potrebujem si iba osviežiť všetky svoje doterajšie vedomosti, aby som prešiel/a s dobrým hodnotením.
 

Na skúšku v IH Bratislava sa môžete prihlásiť aj bez prípravného kurzu.
Cambridgeské skúšky


Aktuálna ponuka prípravných kurzov na cambridge skúšku
Prípravné kurzy na skúšky


Mohlo by vás ešte zaujímať:
Anglické frázy - ako začať konverzáciu v angličtine
Nepravidelné slovesá v angličtine
Ako si vybrať jazykovú školu
Between vs. among - časté chyby #2

... všetky články IH bloguNewsletter


Príprava na FCE a CAE skúšku z angličtiny