Konferencia pre učiteľov angličtiny (13.ročník)

Naša jazyková škola International House Bratislava vo februári organizovala konferenciu pre učiteľov angličtiny. Konferencia má u nás už dlhoročnú tradíciu, tento rok sa konala už 13-tykrát. Viac ako 50 učiteľov sa zúčastnilo rôznych metodických seminárov s hosťujúcimi prezentérmi našich partnerských organizácií - McMillan a Cambridge University Press, semináre viedli aj naši IH akademici.

Okrem účasti na workshopoch uznávaných expertov v odbore, konferencia ponúka aj skvelú možnosť sa zoznámiť a nadviazať kontakty s kolegami z rôznych základných a jazykových škôl z Bratislavy a okolia.

Tento rok bol pre nás obzvlášť výnimočný, pretože IH Bratislava oslavuje 20.výročie založenia našej jazykovej školy.