Jazykové kurzy prechádzajú do virtuálnych tried - online

Milí študenti, na základe nových opatrení sa zakazuje prezenčná výučba jazykových škôl. Až do odvolania sa nariaďuje výučba jazykových kurzov dištančnou formou.

Prosíme vás, kontrolujte si svoju emailovú schránku.

Ďakujeme za porozumenie.

Tím jazykovej školy
International House Bratislava

12.10.2020