Všeobecný kurz angličtiny

 

Vyberte si svoju úroveň angličtiny a termín:
LETO 2020 alebo kurzy od septembra.

(prezenčne v našich priestoroch alebo Live online)
 
addA0/ Beginner - úplný začiatočník

A0/ Beginner

Termín Štúdium Rozvrh Čas Cena Hod. Kód kurzu
14.9.2020 - 7.2.2020 IH alebo
LIVE ONLINE
 utorok a štvrtok 17.05 - 18.05 270 € 36 (60min.) AIHA0
14.9.2020 - 7.2.2020 IH priestory štvrtok
(pokračovanie)
18.10 - 20.15 285 € 38 (60min.) AIHA02P
Registrácia na A0

 
addA1/ Elementary

A1/ Elementary

Termín Štúdium Rozvrh Čas Cena Hod. Kód kurzu
14.9.2020 - 7.2.2020 IH alebo
LIVE ONLINE
pondelok a streda 18.10 - 19.10 278 € 37 (60min.) AIHA1B
Registrácia na A1

 
addA2/ Pre-Intermediate

A2/ Pre-Intermediate

Termín Štúdium Rozvrh Čas Cena Hod. Kód kurzu
17.8.-28.8.2020
(CELTA kurzy)*
IH priestory pondelok až piatok* 14:30 - 17:00 90€/60€* 30 hod.(45min) AIHCELA22*
14.9.2020 - 7.2.2020 IH alebo
LIVE ONLINE
utorok a štvrtok 19.15 - 20.15 270 € 36 (60min.) AIHA21C
* Pri minimálne 90%-nej účasti vám vrátime 30€ z ceny kurzu po jeho skončení.
* Minimálny vek účastníkov tohto kurzu je 16 rokov.
* V kurze vyučujú budúci lektori v rámci metodického kurzu The Cambridge CELTA, môžu nimi byť aj skúsení lektori, ktorí si dorábajú kvalifikáciu.


Registrácia na A2

 
addB1/ Intermediate

B1/ Intermediate

Termín Štúdium Rozvrh Čas Cena Hod. Kód kurzu
3.8.-28.8.2020 IH priestory pondelok až štvrtok 7:30 - 8:30 128 € 16 hod (60min.) AIHB1RA
14.9.2020 - 7.2.2020 IH priestory pondelok a streda 17.05 - 18.05 278 € 37 (60min.) AIHB11A
14.9.2020 - 7.2.2020 IH alebo
LIVE ONLINE
utorok a štvrtok 18.10 - 19.10 270 € 36 (60min.) AIHB11B
Registrácia na B1
 
addB2 / Upper-Intermediate

B2 / Upper-Intermediate

Termín Štúdium Rozvrh Čas Cena Hod. Kód kurzu
14.9.2020 - 7.2.2020 IH priestory pondelok a streda 7.15 - 8.15 278 € 37 (60min.) AIHB21R
14.9.2020 - 7.2.2020 IH alebo
LIVE ONLINE
pondelok a streda 18.10 - 19.10 278 € 37 (60min.) AIHB21B
14.9.2020 - 7.2.2020 IH priestory streda 17.05 - 19.10 270 € 36 (60min.) AIHB21P
14.9.2020 - 7.2.2020 IH priestory utorok a štvrtok
(pokračovanie)
19.15 - 20.15 270 € 36 (60min.) AIHB22C
* Pri minimálne 90%-nej účasti vám vrátime 30€ z ceny kurzu po jeho skončení.
* Minimálny vek účastníkov tohto kurzu je 16 rokov.
* V kurze vyučujú budúci lektori v rámci metodického kurzu The Cambridge CELTA, môžu nimi byť aj skúsení lektori, ktorí si dorábajú kvalifikáciu.


Registrácia na B2
addC1/ Advanced

C1/ Advanced

Termín   Rozvrh Čas Cena Hod. Kód kurzu
3.8.-27.8.2020 LIVE ONLINE utorok a štvrtok 17.05 - 19.10 128 € 16 hod (60min.) AIHC1VA
14.9.2020 - 7.2.2020 IH alebo
LIVE ONLINE
utorok a štvrtok 17.05 - 18.05 270 € 36 (60min.) AIHC11A
14.9.2020 - 7.2.2020 IH priestory štvrtok 18.10 - 20.15 285 € 38 (60min.) AIHC11P
14.9.2020 - 7.2.2020 IH priestory utorok a štvrtok
(pokračovanie)
17.05 - 18.05 270 € 36 (60min.) AIHC12A
14.9.2020 - 7.2.2020 IH priestory streda
(pokračovanie)
17.05 - 19.10 270 € 36 (60min.) AIHC12P
14.9.2020 - 7.2.2020 IH priestory streda
(pokračovanie)
7.15 - 9.15 270 € 36 (60min.) AIHC12R
addC2/ Proficiency

C2/ Proficiency

Termín Rozvrh Čas Cena Hod. Kód kurzu
14.9.2020 - 7.2.2020 IH priestory utorok a štvrtok 18.10 - 19.10 270 € 36 (60min.) AIHC21B
14.9.2020 - 7.2.2020 IH priestory pondelok a streda
(pokračovanie)
17.05 - 18.05 278 € 37 (60min.) AIHC22A
Registrácia na C2 


Ak ste medzi kurzami nenašli ten svoj, môžete si vybrať aj kurz LIVE ONLINE vo virtuálnych triedach a študovať kdekoľvek na svete:
LIVE ONLINE vyučovanie


Učebná literatúra nie je súčasťou poplatku za kurz, počas letných kurzov dostanete materiály na hodine.
Počas hlavných semestrov si učebnice môžete kúpiť s 15% zľavou priamo u nás.


Nevyhovujú vám termíny? Skúste online kurzy angličtiny.
 

Ako prebieha kurz angličtiny v IH Bratislava

Najnižšia veková hranica pre prijatie študenta do kurzu angličtiny je 15 rokov, a preto sú skupiny týchto jazykových kurzov miestom stretu viacerých generácií. Pre mladších študentov si pozrite našu ponuku kurzov angličtina pre deti a kurzy angličtiny pre tínedžerov. U nás môžete študovať aj angličtinu pre začiatočníkov.
 
  • Maximálny počet študentov v jednej triede je 10.
  • Štúdium je rozdelené na dva semestre: letný (september - január) a zimný (február - jún).
  • Kurzy sú zostavené podľa učebnej literatúry a hodiny obsiahnu všetky zručnosti: písomný prejav, gramatika, čítanie, počúvanie, komunikácia.
  • Na všetkých úrovniach anglického jazyka sa môžu striedať dvaja kvalifikovaní lektori, zahraničný lektor (tzv. native speaker) alebo slovenský lektor. Na vyšších úrovniach zvyknú byť obaja lektori zahraniční.

Garantujeme vám, že sa všetky vaše zručnosti zlepšia. Jednoducho budete hovoriť plynulejšie, pohotovejšie a budete rozumieť oveľa viac z hovoreného prejavu.V cene kurzu angličtiny je:

  • on-line test na určenie jazykovej úrovne angličtiny
  • možnosť zakúpenia si študijných materiálov učebnice a cvičebnice za zvýhodnené ceny v škole
  • pravidelné osobné hodnotenie znalostí študenta zo strany lektorov
  • odporúčania na samo štúdium (máme aj knižnicu pre študentov s beletriou)
  • záverečné testovanie angličtiny na konci každej jazykovej úrovne
  • potvrdenie o absolvovaní kurzu (na konci semestra) a certifikát International House Bratislava (po skončení jazykovej úrovne pri minimálne 65 %-nej úspešnosti v teste a 60 %-nej dochádzke)Inovatívne vyučovanie

Skúsený lektorský tím je zárukou kvalitných a inovatívnych metodických postupov. Na vyučovaní používame predpísané učebnice a všetci lektori sa usilujú naplniť určený cieľ jazykového kurzu. Mnohí lektori využívajú aj doplnkovú literatúru ale aj novinové články, on-line materiály prestížnych vydavateľstiev, aktuálne videá, film, čo prispieva k rozvoju praktických zručností v anglickom jazyku.

Flexibilita je silnou stránkou školy. Aj počas roka sa môžete presunúť do vyššieho kurzu alebo do nižšieho, ak  to odporučí váš lektor. Môžete sa prihlásiť aj na cambridgeské skúšky.

V ďalšom semestri môžete pokračovať v prípravných kurzoch na skúšky alebo sa môžete zúčastniť špecializovaných kurzov:
 
Ak vám je Bratislava malá, môžete požiadať o ponuku na kurz angličtiny a iných jazykov na  ďalších 150 školách International House v 50 krajinách sveta v rámci nášho produktu štúdium v zahraničí.