Všeobecný kurz angličtiny

Aj vy sa na každom kroku stretávate s anglickými výrazmi a máte pocit, že nedržíte krok s dobou? Prípadne máte už len kúsok od povýšenia alebo novej práce a chýba vám len lepšia znalosť angličtiny? Zahryznite sa s nami do jazyka - do kurzu angličtiny IH Bratislava v centre mesta a splňte si tak svoj cieľ.
 

Všeobecný kurz angličtiny v IH Bratislava (11.9.2017 - 9.2.2018)

Úroveň /
Level
Kód kurzu /
course code
Rozvrh /
schedule
Rozvrh /
schedule
Cena /
price
Hod. /
les.
Kniha /
book
Lekcie /
Units
A1 LAIHA11A utorok + štvrtok
Tue+Thu
18:45 - 20:15 420,00 € 84 English File Elem.
3rd ED
Units
1 - 6
A2 LAIHA21A utorok + štvrtok
Tue+Thu
17:10 - 18:40 420,00 € 84 English File Pre-Int.
3rd ED
Units
1 - 6
A2 LAIHA21B pondelok + streda
Mon+Wed
7:15 - 8:45 400,00 € 80 English File Pre-Int.
3rd ED
Units
1 - 6
B1 LAIHB11A pondelok + streda
Mon+Wed
7:15 - 8:45 400,00 € 80 English File Int.
3rd ED
Units
1 - 6
B1 LAIHB11B utorok + štvrtok
Tue+Thu
17:10 - 18:40 420,00 € 84 English File Int.
3rd ED
Units
1 - 6
B2 LAIHB21A utorok + štvrtok
Tue+Thu
7:15 - 8:45 420,00 € 84 English File Upper-Int. 3rd ED Units
1 - 6
B2 LAIHB21C pondelok + streda
Mon+Wed
17:10 - 18:40 400,00 € 80 English File Upper-Int. 3rd ED Units
1 - 6
B2 LAIHB21D pondelok + streda
Mon+Wed
18:45 - 20:15 400,00 € 80 English File Upper-Int. 3rd ED Units
1 - 6
B2 LAIHB21PB utorok + štvrtok
Tue+Thu
17:10 - 18:40 420,00 € 84 Global Upper-Int. Units
1 - 5
B2 LAIHB21PC pondelok + streda
Mon+Wed
18:45 - 20:15 400,00 € 80 Global Upper-Int. Units
1 - 5
C1 LAIHC11A utorok + štvrtok
Tue+Thu
18:45 - 20:15 420,00 € 84 English File Advanced
3rd ED
Units
1 - 6
C1 LAIHC11C utorok + štvrtok
Tue+Thu
17:10 - 18:40 420,00 € 84 English File Advanced
3rd ED
Units
1 - 6
C1 LAIHC11P utorok + štvrtok
Tue+Thu
17:10 - 18:40 420,00 € 84 Global Advanced Units
1 - 5


Učebná literatúra nie je súčasťou poplatku za kurz, kúpite ju však s 15% zľavou priamo u nás.

Registrácia na kurz   Začiatočníci - registrácia

Nevyhovujú vám termíny? Skúste kurz angličtiny online.Ako prebiehajú všeobecné kurzy angličtiny v IH Bratislava

Najnižšia veková hranica pre prijatie študenta do kurzu angličtiny je 15 rokov, a preto sú skupiny týchto jazykových kurzov miestom stretu viacerých generácií. Pre mladších študentov si pozrite našu ponuku kurzov angličtina pre deti a kurzy angličtiny pre tínedžerov.
 
  • Maximálny počet študentov v jednej triede je 10.
  • Štúdium je rozdelené na dva semestre: letný (september - január) a zimný (február - jún).
  • Kurzy sú zostavené podľa učebnej literatúry a hodiny obsiahnu všetky zručnosti: písomný prejav, gramatika, čítanie, počúvanie, komunikácia.
  • Na všetkých úrovniach anglického jazyka sa môžu striedať dvaja kvalifikovaní lektori, z ktorých je minimálne raz do týždňa zahraničný lektor (tzv. native speaker). Na vyšších úrovniach sú obaja lektori zahraniční.

Garantujeme vám, že za jeden rok sa všetky vaše zručnosti zlepšia o jednu jazykovú úroveň. Jednoducho budete hovoriť plynulejšie, pohotovejšie a budete rozumieť oveľa viac z hovoreného prejavu.V cene kurzu je:

  • on-line test na určenie jazykovej úrovne
  • možnosť zakúpenia si študijných materiálov učebnice a cvičebnice za zvýhodnené ceny v škole
  • pravidelné osobné hodnotenie znalostí študenta zo strany lektorov
  • odporúčania na samo štúdium (máme aj knižnicu pre študentov s beletriou)
  • záverečné testovanie
  • certifikát International House Bratislava (potrebujete minimálne 65 %-nú úspešnosť v teste a 60 %-nú dochádzku za daný semester)Inovatívne vyučovanie

Skúsený lektorský tím je zárukou kvalitných a inovatívnych metodických postupov. Na vyučovaní používame predpísané učebnice a všetci lektori sa usilujú naplniť určený cieľ jazykového kurzu. Mnohí lektori využívajú aj doplnkovú literatúru ale aj novinové články, on-line materiály prestížnych vydavateľstiev, aktuálne videá, film, čo prispieva k rozvoju praktických zručností v anglickom jazyku.

Flexibilita je silnou stránkou školy. Aj počas roka sa môžete presunúť do vyššieho kurzu alebo do nižšieho, ak  to odporučí váš lektor. Môžete sa prihlásiť na cambridgeské skúšky alebo TOEIC test.

V ďalšom semestri môžete pokračovať v prípravných kurzoch na skúšky alebo sa môžete zúčastniť špecializovaných kurzov:
 
Ak vám je Bratislava malá, môžete požiadať o ponuku jazykového vzdelávania na  ďalších 150 školách International House v 50 krajinách sveta v rámci nášho produktu štúdium v zahraničí.