Všeobecný kurz angličtiny

Aj vy sa na každom kroku stretávate s anglickými výrazmi a máte pocit, že nedržíte krok s dobou? Prípadne máte už len kúsok od povýšenia alebo novej práce a chýba vám len lepšia znalosť angličtiny? Zahryznite sa s nami do jazyka - do kurzu angličtiny IH Bratislava v centre mesta a splňte si tak svoj cieľ.
 

Všeobecný kurz angličtiny v IH Bratislava (12.2.-22.6.2018)

A1/ Elementary
CEF Rozvrh Čas Cena Hod. /
les.
Kód kurzu /
course code
Kniha
A1.1 pondelok a streda 17:10 - 18:40 407 € 74 AIHA11A_N English File Elem.
3rd ED

Registrácia na A1


A2/ Pre-Intermediate
CEF Rozvrh Čas Cena Hod. Kód kurzu Kniha
A2.1 utorok a štvrtok 7:15 - 8:45 396 € 72 AIHA21C_N English File Pre Intermediate 3rd ED
A2.2 utorok a štvrtok 17:10 - 18:40 396 € 72 AIHA22A English File Pre Intermediate 3rd ED

Registrácia na A2


B1/ Intermediate
CEF Rozvrh Čas Cena Hod. Kód kurzu Kniha
B1.1 pondelok a streda 7:15 - 8:45 407 € 74 AIHB11A_N English File Interm.
3rd ED
B1.1 pondelok a streda 17:10 - 18:40 407 € 74 AIHB11B_N English File Interm.
3rd ED
B1.2 utorok a štvrtok 17:10 - 18:40 396 € 72 AIHB12B English File Interm.
3rd ED

Registrácia na B1


B2 / Upper-Intermediate
CEF Rozvrh Čas Cena Hod. Kód kurzu Kniha
B2.1 pondelok a streda 17:10 - 18:40 407 € 74 AIHB21B_N English File Up-Int.
3rd ED
B2.2 utorok a štvrtok 7:15 - 8:45 396 € 72 AIHB22A English File Up-Int.
3rd ED
B2.2 pondelok a streda 17:10 - 18:40 407 € 74 AIHB22C English File Up-Int.
3rd ED

Registrácia na B2


C1/ Advanced
CEF Rozvrh Čas Cena Hod. Kód kurzu Kniha
C1.1 pondelok a streda 18:45 - 20:15 407 € 74 AIHC11_N English File Adv.
3rd ED
C1.2 pondelok a streda 18:45 - 20:15 407 € 74 AIHC12A English File Adv.
3rd ED
C1.2 utorok a štvrtok 17:10 - 18:40 396 € 72 AIHC12C English File Adv.
3rd ED
 
Registrácia na C1


Učebná literatúra nie je súčasťou poplatku za kurz, kúpite ju však s 15% zľavou priamo u nás.


Nevyhovujú vám termíny? Skúste kurz angličtiny online.Ako prebiehajú všeobecné kurzy angličtiny v IH Bratislava

Najnižšia veková hranica pre prijatie študenta do kurzu angličtiny je 15 rokov, a preto sú skupiny týchto jazykových kurzov miestom stretu viacerých generácií. Pre mladších študentov si pozrite našu ponuku kurzov angličtina pre deti a kurzy angličtiny pre tínedžerov.
 
  • Maximálny počet študentov v jednej triede je 10.
  • Štúdium je rozdelené na dva semestre: letný (september - január) a zimný (február - jún).
  • Kurzy sú zostavené podľa učebnej literatúry a hodiny obsiahnu všetky zručnosti: písomný prejav, gramatika, čítanie, počúvanie, komunikácia.
  • Na všetkých úrovniach anglického jazyka sa môžu striedať dvaja kvalifikovaní lektori, z ktorých je minimálne raz do týždňa zahraničný lektor (tzv. native speaker). Na vyšších úrovniach sú obaja lektori zahraniční.

Garantujeme vám, že za jeden rok sa všetky vaše zručnosti zlepšia o jednu jazykovú úroveň. Jednoducho budete hovoriť plynulejšie, pohotovejšie a budete rozumieť oveľa viac z hovoreného prejavu.V cene kurzu je:

  • on-line test na určenie jazykovej úrovne
  • možnosť zakúpenia si študijných materiálov učebnice a cvičebnice za zvýhodnené ceny v škole
  • pravidelné osobné hodnotenie znalostí študenta zo strany lektorov
  • odporúčania na samo štúdium (máme aj knižnicu pre študentov s beletriou)
  • záverečné testovanie
  • certifikát International House Bratislava (potrebujete minimálne 65 %-nú úspešnosť v teste a 60 %-nú dochádzku za daný semester)Inovatívne vyučovanie

Skúsený lektorský tím je zárukou kvalitných a inovatívnych metodických postupov. Na vyučovaní používame predpísané učebnice a všetci lektori sa usilujú naplniť určený cieľ jazykového kurzu. Mnohí lektori využívajú aj doplnkovú literatúru ale aj novinové články, on-line materiály prestížnych vydavateľstiev, aktuálne videá, film, čo prispieva k rozvoju praktických zručností v anglickom jazyku.

Flexibilita je silnou stránkou školy. Aj počas roka sa môžete presunúť do vyššieho kurzu alebo do nižšieho, ak  to odporučí váš lektor. Môžete sa prihlásiť na cambridgeské skúšky alebo TOEIC test.

V ďalšom semestri môžete pokračovať v prípravných kurzoch na skúšky alebo sa môžete zúčastniť špecializovaných kurzov:
 
Ak vám je Bratislava malá, môžete požiadať o ponuku jazykového vzdelávania na  ďalších 150 školách International House v 50 krajinách sveta v rámci nášho produktu štúdium v zahraničí.