Všeobecný kurz angličtiny

Aj vy sa na každom kroku stretávate s anglickými výrazmi a máte pocit, že nedržíte krok s dobou? Prípadne máte už len kúsok od povýšenia alebo novej práce a chýba vám len lepšia znalosť angličtiny? Zahryznite sa s nami do jazyka - do kurzu angličtiny IH Bratislava v centre mesta a splňte si tak svoj cieľ.

Všeobecný kurz angličtiny v IH Bratislava (13.2.-30.6.2017)

Úroveň /
Level
Kód kurzu /
course code
Rozvrh /
schedule
Rozvrh /
schedule
Cena /
price
Hodiny /
lessons
Kniha /
book
Lekcie /
units
A1 AIHA12 utorok / Tue
18:45 - 20:15
štvrtok/ Thu
18:45 - 20:15
384,00€ 80 English File Elem. 3rd ED Units
7 - 12
A1 AIHA12_NEW pondelok/ Mon
7:15 - 8:45
streda/ Wed
7:15 - 8:45
355,20€ 74 English File Elem. 3rd ED Units
1 - 6
A2 AIHA22A utorok/ Tue
17:10 - 18:40
štvrtok/ Thu
17:10 - 18:40
384,00€ 80 English File Pre-Int. 3rd ED Units
7 - 12
A2 AIHA22B pondelok/ Mon
7:15 - 8:45
streda/ Wed
7:15 - 8:45
355,20€ 74 English File Pre-Int. 3rd ED Units
7 - 12
B1 AIHB12A pondelok/ Mon
7:15 - 8:45
streda/ Wed
7:15 - 8:45
355,20€ 74 English File Int. 3rd ED Units
6 - 10
B1 AIHB12B utorok/ Tue
17:10 - 18:40
štvrtok/ Thu
17:10 - 18:40
384,00€ 80 English File Int. 3rd ED Units
6 - 10
B1 AIHB12C pondelok/ Mon
18:45 - 20:15
streda/ Wed
18:45 - 20:15
355,20€ 74 English File Int. 3rd ED Units
6 - 10
B2 AIHB21C_NEW pondelok/ Mon
18:45 - 20:15
streda/ Wed
18:45 - 20:15
355,20€ 74 English File Upper-Int. 3rd ED Units
1 -5
B2 AIHB22A utorok/ Tue
7:15 - 8:45
štvrtok/ Thu
7:15 - 8:45
384,00€ 80 English File Upper-Int. 3rd ED Units
6 - 10
B2 AIHB22B pondelok/ Mon
17:10 - 18:40
streda/ Wed
17:10 - 18:40
355,20€ 74 English File Upper-Int. 3rd ED Units
6 - 10
B2 AIHB22C_NEW utorok/ Tue
7:15 - 8:45
štvrtok/ Thu
7:15 - 8:45
384,00€ 80 Global Upper-Int. 1st part
C1 AIHC12A utorok/ Tue
18:45 - 20:15
štvrtok/ Thu
18:45 - 20:15
400,00€ 80 English File Advanced 3rd ED Units
6 - 10
C1 AIHC12B utorok/ Tue
7:15 - 8:45
štvrtok/ Thu
7:15 - 8:45
400,00€ 80 Global Advanced 2nd part


Učebná literatúra nie je súčasťou poplatku za kurz, kúpite ju však s 15% zľavou priamo u nás.

Registrácia na kurz

Nevyhovujú vám termíny? Skúste kurz angličtiny online.Ako prebiehajú všeobecné kurzy angličtiny v IH Bratislava

Najnižšia veková hranica pre prijatie študenta do kurzu angličtiny je 15 rokov, a preto sú skupiny týchto jazykových kurzov miestom stretu viacerých generácií. Pre mladších študentov si pozrite našu ponuku kurzov angličtina pre deti a kurzy angličtiny pre tínedžerov.
 
  • Maximálny počet študentov v jednej triede je 10.
  • Štúdium je rozdelené na dva semestre: letný (september - január) a zimný (február - jún).
  • Kurzy sú zostavené podľa učebnej literatúry a hodiny obsiahnu všetky zručnosti: písomný prejav, gramatika, čítanie, počúvanie, komunikácia.
  • Na všetkých úrovniach anglického jazyka sa môžu striedať dvaja kvalifikovaní lektori, z ktorých je minimálne raz do týždňa zahraničný lektor (tzv. native speaker). Na vyšších úrovniach sú obaja lektori zahraniční.

Garantujeme vám, že za jeden rok sa všetky vaše zručnosti zlepšia o jednu jazykovú úroveň. Jednoducho budete hovoriť plynulejšie, pohotovejšie a budete rozumieť oveľa viac z hovoreného prejavu.V cene kurzu je:

  • on-line test na určenie jazykovej úrovne
  • možnosť zakúpenia si študijných materiálov učebnice a cvičebnice za zvýhodnené ceny v škole
  • pravidelné osobné hodnotenie znalostí študenta zo strany lektorov
  • odporúčania na samo štúdium (máme aj knižnicu pre študentov s beletriou)
  • záverečné testovanie
  • certifikát International House Bratislava (potrebujete minimálne 65 %-nú úspešnosť v teste a 60 %-nú dochádzku za daný semester)Inovatívne vyučovanie

Skúsený lektorský tím je zárukou kvalitných a inovatívnych metodických postupov. Na vyučovaní používame predpísané učebnice a všetci lektori sa usilujú naplniť určený cieľ jazykového kurzu. Mnohí lektori využívajú aj doplnkovú literatúru ale aj novinové články, on-line materiály prestížnych vydavateľstiev, aktuálne videá, film, čo prispieva k rozvoju praktických zručností v anglickom jazyku.

Flexibilita je silnou stránkou školy. Aj počas roka sa môžete presunúť do vyššieho kurzu alebo do nižšieho, ak  to odporučí váš lektor. Môžete sa prihlásiť na cambridgeské skúšky alebo TOEIC test.

V ďalšom semestri môžete pokračovať v prípravných kurzoch na skúšky alebo sa môžete zúčastniť špecializovaných kurzov:
 
Ak vám je Bratislava malá, môžete požiadať o ponuku jazykového vzdelávania na  ďalších 150 školách International House v 50 krajinách sveta v rámci nášho produktu štúdium v zahraničí.