Všeobecný kurz angličtiny

addA0/ Beginner - úplný začiatočník

A0/ Beginner

Kurzy od februára
Termín Rozvrh Čas Cena Hod.
/ 60m.
Kód kurzu
10.2.-26.6.2020 pondelok / streda 18.10 - 19.10 293 € 39 hod. (pokr.) AIHA0B
10.2.-26.6.2020 štvrtok            18.10 - 20.15 300 € 40 hod. (nový) AIHA0PN
Registrácia na A0

 
addA1/ Elementary

A1/ Elementary

Kurzy od februára
Termín Rozvrh Čas Cena Hod.
/ 60m.
Kód kurzu
10.2.-26.6.2020 utorok / štvrtok 19.15 - 20.15 300 € 40 hod. (pokr.) AIHA11C
Registrácia na A1

 
addA2/ Pre-Intermediate

A2/ Pre-Intermediate

Kurzy od februára
Termín Rozvrh Čas Cena Hod.
/ 60m.
Kód kurzu
10.2.-26.6.2020 pondelok / streda 17.05 - 18.05 293 € 39 hod. (pokr.) AIHA21A
10.2.-26.6.2020 utorok / štvrtok 18.10 - 19.10 300 € 40 hod. (nový) AIHA21BN
Registrácia na A2

 
addB1/ Intermediate

B1/ Intermediate

Kurzy od februára
Termín Rozvrh Čas Cena Hod.
/ 60m.
Kód kurzu
10.2.-26.6.2020 utorok / štvrtok 17.05 - 18.05 300 € 40 hod. (pokr.) AIHB11A
10.2.-26.6.2020 pondelok / streda 18.10 - 19.10 293 € 39 hod. (pokr.) AIHB11B
10.2.-26.6.2020 streda    7.15 - 9.15 300 € 40 hod. nový) AIHB11RN
Registrácia na B1
 
addB2 / Upper-Intermediate

B2 / Upper-Intermediate

Kurzy od februára
Termín Rozvrh Čas Cena Hod.
/ 60m.
Kód kurzu
10.2.-26.6.2020 pondelok / streda 7.15 - 8.15 293 € 39 hod. (pokr.) AIHB21R
10.2.-26.6.2020 utorok / štvrtok 17.05 - 18.05 300 € 40 hod. (pokr.) AIHB21A
10.2.-26.6.2020 štvrtok 18.10 - 20.15 300 € 40 hod. (pokr.) AIHB21P
10.2.-26.6.2020 utorok / štvrtok 19.15 - 20.15 300 € 40 hod. (nový) AIHB21CN
addC1/ Advanced

C1/ Advanced

Kurzy od februára
Termín Rozvrh Čas Cena Hod.
/ 60m.
Kód kurzu
10.2.-26.6.2020 utorok / štvrtok 17.05 - 18.05 300 € 40 hod. (nový) AIHC11AN
10.2.-26.6.2020 streda    17.05 - 19.10 300 € 40 hod. (pokr.) AIHC11P
10.2.-26.6.2020 streda    7.15 - 9.15 300 € 40 hod. (pokr.) AIHC11R
addC2/ Proficiency

C2/ Proficiency

Kurzy od februára
Termín Rozvrh Čas Cena Hod.
/ 60m.
Kód kurzu
10.2.-26.6.2020 utorok / štvrtok 18.10 - 19.10 300 € 40 hod. (nový) AIHC21N
10.2.-26.6.2020 pondelok / streda 17.05 - 18.05 293 € 39 hod. (pokr.)    AIHC21A
Registrácia na C2 

Učebná literatúra nie je súčasťou poplatku za kurz, počas letných kurzov dostanete materiály na hodine.
Počas hlavných semestrov si učebnice môžete kúpiť s 15% zľavou priamo u nás.


Nevyhovujú vám termíny? Skúste online kurzy angličtiny.
 

Ako prebieha kurz angličtiny v IH Bratislava

Najnižšia veková hranica pre prijatie študenta do kurzu angličtiny je 15 rokov, a preto sú skupiny týchto jazykových kurzov miestom stretu viacerých generácií. Pre mladších študentov si pozrite našu ponuku kurzov angličtina pre deti a kurzy angličtiny pre tínedžerov. U nás môžete študovať aj angličtinu pre začiatočníkov.
 
  • Maximálny počet študentov v jednej triede je 10.
  • Štúdium je rozdelené na dva semestre: letný (september - január) a zimný (február - jún).
  • Kurzy sú zostavené podľa učebnej literatúry a hodiny obsiahnu všetky zručnosti: písomný prejav, gramatika, čítanie, počúvanie, komunikácia.
  • Na všetkých úrovniach anglického jazyka sa môžu striedať dvaja kvalifikovaní lektori, zahraničný lektor (tzv. native speaker) alebo slovenský lektor. Na vyšších úrovniach zvyknú byť obaja lektori zahraniční.

Garantujeme vám, že sa všetky vaše zručnosti zlepšia. Jednoducho budete hovoriť plynulejšie, pohotovejšie a budete rozumieť oveľa viac z hovoreného prejavu.V cene kurzu angličtiny je:

  • on-line test na určenie jazykovej úrovne angličtiny
  • možnosť zakúpenia si študijných materiálov učebnice a cvičebnice za zvýhodnené ceny v škole
  • pravidelné osobné hodnotenie znalostí študenta zo strany lektorov
  • odporúčania na samo štúdium (máme aj knižnicu pre študentov s beletriou)
  • záverečné testovanie angličtiny na konci každej jazykovej úrovne
  • potvrdenie o absolvovaní kurzu (na konci semestra) a certifikát International House Bratislava (po skončení jazykovej úrovne pri minimálne 65 %-nej úspešnosti v teste a 60 %-nej dochádzke)Inovatívne vyučovanie

Skúsený lektorský tím je zárukou kvalitných a inovatívnych metodických postupov. Na vyučovaní používame predpísané učebnice a všetci lektori sa usilujú naplniť určený cieľ jazykového kurzu. Mnohí lektori využívajú aj doplnkovú literatúru ale aj novinové články, on-line materiály prestížnych vydavateľstiev, aktuálne videá, film, čo prispieva k rozvoju praktických zručností v anglickom jazyku.

Flexibilita je silnou stránkou školy. Aj počas roka sa môžete presunúť do vyššieho kurzu alebo do nižšieho, ak  to odporučí váš lektor. Môžete sa prihlásiť aj na cambridgeské skúšky.

V ďalšom semestri môžete pokračovať v prípravných kurzoch na skúšky alebo sa môžete zúčastniť špecializovaných kurzov:
 
Ak vám je Bratislava malá, môžete požiadať o ponuku na kurz angličtiny a iných jazykov na  ďalších 150 školách International House v 50 krajinách sveta v rámci nášho produktu štúdium v zahraničí.