Kurzy angličtiny Bratislava

Ochrana osobných údajov
Pri prehliadaní kurzov na mobile si tabuľku s kurzami môžete posúvať. Nájdete v nej aj ceny kurzov aj rozvrhy.
 

Špeciálna ponuka pre LIVE ONLINE výučbu:

  • individuálne hodiny (6x60min.) / 144€
  • malé skupiny s 2-4 študentmi (8x60min. = 1 mesiac) / 96€

Registrácia na LIVE online kurz

 

Letný semester (10.2.-26.6.2020)

Všetky kurzy prebiehajú momentálne LIVE ONLINE vo virtuálnej triede.

 
addA0/ Beginner

A0/ Beginner

Kurzy od februára
Zameranie Termín Rozvrh Čas Cena Hod.
/ 60m.
Kód kurzu
všeobecné 10.2.-26.6.2020 pondelok / streda 18.10 - 19.10 293 € 39 hod. (pokr.) AIHA0B
všeobecné 10.2.-26.6.2020 štvrtok            18.10 - 20.15 300 € 40 hod. (nový) AIHA0PN
Registrácia na A0
 
addA1/ Elementary

A1/ Elementary

Kurzy od februára
Zameranie Termín Rozvrh Čas Cena Hod.
/ 60m.
Kód kurzu
všeobecné 10.2.-26.6.2020 utorok / štvrtok 19.15 - 20.15 300 € 40 hod. (pokr.) AIHA11C
Registrácia na A1

 
addA2/ Pre-Intermediate

A2/ Pre-Intermediate

Kurzy od februára
Zameranie Termín Rozvrh Čas Cena Hod.
/ 60m.
Kód kurzu
všeobecné 10.2.-26.6.2020 pondelok / streda 17.05 - 18.05 293 € 39 hod. (pokr.) AIHA21A
Registrácia na A2 
addB1/ Intermediate

B1/ Intermediate

Kurzy od februára
Zameranie Termín Rozvrh Čas Cena Hod.
/ 60m.
Kód kurzu
všeobecné 10.2.-26.6.2020 pondelok / streda 18.10 - 19.10 293 € 39 hod. (pokr.) AIHB11B
Registrácia na B1
addB2 / Upper-Intermediate a príprava na B2 First (FCE)

B2 / Upper-Intermediate

Kurzy od februára
Zameranie Termín Rozvrh Čas Cena Hod.
/ 60m.
Kód kurzu
všeobecné 10.2.-26.6.2020 pondelok / streda 7.15 - 8.15 293 € 39 hod. (pokr.) AIHB21R
všeobecné 10.2.-26.6.2020 utorok / štvrtok 17.05 - 18.05 300 € 40 hod. (pokr.) AIHB21A
všeobecné 10.2.-26.6.2020 štvrtok 18.10 - 20.15 300 € 40 hod. (pokr.) AIHB21P
všeobecné 10.2.-26.6.2020 utorok / štvrtok 19.15 - 20.15 300 € 40 hod. (nový) AIHB21CN
konverzácia  10.2.-26.6.2020 pondelok 17.05 - 18.05 152 € 19 hod. (pokr.) AIHKB2A
konverzácia  10.2.-26.6.2020 utorok 18.10 - 19.10 160 € 20 hod. (pokr.) AIHKB2B
konverzácia  10.2.-26.6.2020 utorok 19.15 - 20.15 160 € 20 hod. (pokr.) AIHKB2C

Príprava na B2 First (FCE) 2020
Zameranie Termín Rozvrh Čas Cena Hod.
/ 60m.
Kód kurzu
FCE (3-týždne) int. 14.4.-30.4.2020 pondelok až štvrtok 17.05 - 19.10 192 € 24 hod. (nový) AIHFCES3
FCE (3-týždne) int. 4.5.-21.5.2020 pondelok až štvrtok 17.05 - 19.10 192 € 24 hod. (nový) AIHFCES4
FCE (3-týždne) int. 25.5.-11.6.2020 pondelok až štvrtok 17.05 - 19.10 192 € 24 hod. (nový) AIHFCES5  
FCE/CAE stratégie 18.4.2020 sobota 8.00 - 13.20 75 € 5 hod. (nový) AIHSFC2
FCE/CAE stratégie 16.5.2020 sobota 8.00 - 13.20 75 € 5 hod. (nový) AIHSFC3
addC1/ Advanced a príprava na C1 Advanced (CAE)

C1/ Advanced

Kurzy od februára
Zameranie Termín Rozvrh Čas Cena Hod.
/ 60m.
Kód kurzu
všeobecné 10.2.-26.6.2020 utorok / štvrtok 17.05 - 18.05 300 € 40 hod. (nový) AIHC11AN
všeobecné 10.2.-26.6.2020 streda    17.05 - 19.10 300 € 40 hod. (pokr.) AIHC11P
všeobecné 10.2.-26.6.2020 streda    7.15 - 9.15 300 € 40 hod. (pokr.) AIHC11R
konverzácia 10.2.-26.6.2020 štvrtok 18.10 - 19.10 160 € 20 hod. (pokr.) AIHKC1B
konverzácia 10.2.-26.6.2020 utorok 19.15 - 20.15 160 € 20 hod. (nový) AIHKC1CN
medicínske 15.5.-19.5.2020 piatok    14:30 - 16:35 258 € 12 hod. (nový) ALMED2

Príprava na C1 Advanced (CAE) 2020
Názov Termín Rozvrh Čas Cena Hod.
/ 60m.
Kód
CAE semestrálny 10.2.-26.6.2020 pondelok / streda 17.05 - 18.05 312 € 39 hod. (pokr.) AIHCAEA
CAE (3-týždne) int. 14.4.-30.4.2020 pondelok až štvrtok 17.05 - 19.10 192 € 24 hod. (nový) AIHCAES5
CAE (3-týždne) int. 4.5.-21.5.2020 pondelok až štvrtok 17.05 - 19.10 192 € 24 hod. (nový) AIHCAES6
CAE (3-týždne) int. 25.5.-11.6.2020 pondelok až štvrtok 17.05 - 19.10 192 € 24 hod. (nový) AIHCAES7
FCE/CAE strat. 18.4.2020 sobota    8.00 - 13.20 75 € 5 hod. (nový) AIHSFC2
FCE/CAE strat. 16.5.2020 sobota    8.00 - 13.20 75 € 5 hod. (nový) AIHSFC3
addC2/ Proficiency

C2/ Proficiency

Kurzy od februára
Zameranie Termín Rozvrh Čas Cena Hod.
/ 60m.
Kód kurzu
všeobecné 10.2.-26.6.2020 pondelok / streda 17.05 - 18.05 293 € 39 hod. (pokr.)    AIHC21A
Registrácia na C2