Ponuka kurzov angličtiny

Kurzy angličtiny prebiehajú v našich priestoroch na Námestí SNP 14, v centre mesta Bratislavy (Staré Mesto).

Letné kurzy angličtiny (júl a august 2017)


Ranné intenzívne kurzy anglického jazyka

JÚL
Úroveň /
Level
Dátumy/
Dates
Rozvrh /
schedule
Čas / Time Hodiny /
lessons
Cena /
price
Kód kurzu /
course code
A2 3.7.-27.7.* pondelok až štvrtok
(Mon to Thu)
7:15 - 8:45 32h. 160 € XAIH8A2G1
B1 3.7.-27.7.* pondelok až štvrtok
(Mon to Thu)
7:15 - 8:45 32h. 160 € XAIH8B1G1
B2 3.7.-27.7.* pondelok až štvrtok
(Mon to Thu)
7:15 - 8:45 32h. 160 € XAIH8B2G1
C1 3.7.-27.7.* pondelok až štvrtok
(Mon to Thu)
7:15 - 8:45 32h. 160 € XAIH8C1G1
*(streda  5.7. -sviatok - sa nahrádza v piatok 7.7.)


AUGUST
Úroveň /
Level
Dátumy/
Dates
Rozvrh /
schedule
Čas / Time Hodiny /
lessons
Cena /
price
Kód kurzu /
course code
B1 31.7.-24.8. pondelok až štvrtok
(Mon to Thu)
7:15 - 8:45 32h. 160 € XAIH8B1G2
B2 31.7.-24.8. pondelok až štvrtok
(Mon to Thu)
7:15 - 8:45 32h. 160 € XAIH8B2G2
C1 31.7.-24.8. pondelok až štvrtok
(Mon to Thu)
7:15 - 8:45 32h. 160 € XAIH8C1G2
 


Večerné kurzy anglického jazyka

JÚL
Úroveň /
Level
Dátumy/
Dates
Rozvrh /
schedule
Čas / Time Hodiny /
lessons
Cena /
price
Kód kurzu /
course code
A2 3.7.-26.7.* pondelok + streda
(Mon + Wed)
17:10 - 20:15 32h. 160 € XAIHA2G1
B1 4.7.-27.7. utorok + štvrtok
(Tue + Thu)
17:10 - 20:15 32h. 160 € XAIHB1G1
B2 3.7.-26.7.* pondelok + streda
(Mon + Wed)
17:10 - 20:15 32h. 160 € XAIHB2G1
C1 4.7.-27.7. utorok + štvrtok
(Tue + Thu)
17:10 - 20:15 32h. 160 € XAIHC1G1
*(streda  5.7. -sviatok - sa nahrádza v piatok 7.7.)


AUGUST
Úroveň /
Level
Dátumy/
Dates
Rozvrh /
schedule
Čas / Time Hodiny /
lessons
Cena /
price
Kód kurzu /
course code
A1 1.8.-24.8. utorok + štvrtok
(Tue + Thu)
17:10 - 20:15 32h. 160 € XAIHA1G2
A2 31.7.-23.8. pondelok + streda
(Mon + Wed)
17:10 - 20:15 32h. 160 € XAIHA2G2
B1 1.8.-24.8. utorok + štvrtok
(Tue + Thu)
17:10 - 20:15 32h. 160 € XAIHB1G2
B2 31.7.-23.8. pondelok + streda
(Mon + Wed)
17:10 - 20:15 32h. 160 € XAIHB2G2
C1 1.8.-24.8. utorok + štvrtok
(Tue + Thu)
17:10 - 20:15 32h. 160 € XAIHC1G2
 

Letné konverzačné kurzy angličtiny (4.7.-24.8.2017)

Úroveň /
Level
Kód kurzu /
course code
Rozvrh /
schedule
Čas /
time
Cena /
price
Hodiny /
lessons
B1 XAIHB1K utorok + štvrtok
(Tue + Thu)
17:10 - 18:40 160,00 € 32
B2 XAIHB2K utorok + štvrtok
(Tue + Thu)
17:10 - 18:40 160,00 € 32
 


Krátke prípravné kurzy FCE a CAE (júl 2017)

Úroveň /
Level
Kód kurzu /
course code
Rozvrh /
schedule
Rozvrh /
schedule
Cena /
price
Hodiny /
lessons
Termín / Date Kniha / Book
FCE XAIHFCE pondelok/ Mon
utorok/ Tue
streda/ Wed
štvrtok/ Thu
10:00 - 11:30 160,00€ 32 3.7.-27.7.2017 upresníme
CAE XAIHCAE pondelok/ Mon
utorok/ Tue
streda/ Wed
štvrtok/ Thu
10:00 - 11:30 160,00€ 32 3.7.-27.7.2017 upresníme
 
 

Právnická angličtina v lete (3.7.-28.7.2017)

Úroveň /
Level
Kód kurzu /
course code
Rozvrh /
schedule
Čas /
time
Cena /
price
Hodiny /
lessons
Kniha /
book
B2 XAIHILEC1 pondelok až piatok
(Mon to Fri)
7:15 - 8:45 266,00€ 38 International Legal Eng. 2nd ED
Angličtina pre dospelých (11.9.2017-9.2.2018)

Úroveň /
Level
Kód kurzu /
course code
Zameranie /
specialization
Rozvrh /
schedule
Rozvrh /
schedule
Cena /
price
Hod. /
les.
Kniha /
book
Lekcie /
Units
A1 LAIHA11A General English utorok + štvrtok
Tue+Thu
18:45 - 20:15 420,00 € 84 English File Elem.
3rd ED
Units
1 - 6
A1 LAIHA11B General English utorok + štvrtok
Tue+Thu
7:15 - 8:45 420,00 € 84 English File Elem.
3rd ED
Units
1 - 6
                 
                 
A2 LAIHA21A General English utorok + štvrtok
Tue+Thu
17:10 - 18:40 420,00 € 84 English File Pre-Int.
3rd ED
Units
1 - 6
A2 LAIHA21B General English pondelok + streda
Mon+Wed
7:15 - 8:45 400,00 € 80 English File Pre-Int.
3rd ED
Units
1 - 6
                 
                 
B1 LAIHB11A General English pondelok + streda
Mon+Wed
7:15 - 8:45 400,00 € 80 English File Int.
3rd ED
Units
1 - 6
B1 LAIHB11B General English utorok + štvrtok
Tue+Thu
17:10 - 18:40 420,00 € 84 English File Int.
3rd ED
Units
1 - 6
B1 LAIHB11C General English pondelok + streda
Mon+Wed
18:45 - 20:15 400,00 € 80 English File Int.
3rd ED
Units
1 - 6
                 
                 
B2 LAIHB21A General English utorok + štvrtok
Tue+Thu
7:15 - 8:45 420,00 € 84 English File Upper-Int. 3rd ED Units
1 - 6
B2 LAIHB21B General English utorok + štvrtok
Tue+Thu
18:45 - 20:15 420,00 € 84 English File Upper-Int. 3rd ED Units
1 - 6
B2 LAIHB21C General English pondelok + streda
Mon+Wed
17:10 - 18:40 400,00 € 80 English File Upper-Int. 3rd ED Units
1 - 6
B2 LAIHB21D General English pondelok + streda
Mon+Wed
18:45 - 20:15 400,00 € 80 English File Upper-Int. 3rd ED Units
1 - 6
B2 LAIHB21PA General English
(B2.1+)
pondelok + streda
Mon+Wed
7:15 - 8:45 400,00 € 80 Global Upper-Int. Units
1 - 5
B2 LAIHB21PB General English
(B2.1+)
utorok + štvrtok
Tue+Thu
17:10 - 18:40 420,00 € 84 Global Upper-Int. Units
1 - 5
B2 LAIHB21PC General English
(B2.1+)
pondelok + streda
Mon+Wed
18:45 - 20:15 400,00 € 80 Global Upper-Int. Units
1 - 5
B2 LAIHFCE1 FCE prep. pondelok + streda
Mon+Wed
7:15 - 8:45 440,00 € 80 Gold First New Units
1 - 7
B2 LAIHFCE2 FCE prep. pondelok + streda
Mon+Wed
17:10 - 18:40 440,00 € 80 Gold First New Units
1 - 7
B2 LAIHFCE3 FCE prep. utorok + štvrtok
Tue+Thu
17:10 - 18:40 462,00 € 84 Gold First New Units
1 - 7
B2 XAIHFCES1 FCE short prep.
(23.10.-16.11.)
pondelok až štvrtok
Mon to Thu
15:15 - 16:45 165,00 € 30 Compact First All book
B2 XAIHFCES2 FCE short prep.
(6.11.-30.11.)
pondelok až štvrtok
Mon to Thu
15:15 - 16:45 176,00 € 32 Compact First All book
B2 LAIHB2K1 Conversation utorok / Tue 18:45 - 20:15 231,00 € 42 - -
B2 LAIHBB2 Business pondelok + streda
Mon+Wed
17:10 - 18:40 440,00 € 80 Business Result Upper-Int. Units
1-8
B2 LAIHB21BEC BEC Vantage prep. pondelok/ Mon 17:10 - 18:40 220,00 € 40 Business Benchmark 
BEC Vantage
Units
1 - 4
B2 LIHLB2A Legal English pondelok/ Mon 18:45 - 20:15 280,00 € 40 International Legal Eng. 2nd ED Units
1-8
B2 LIHLB2B Legal English utorok / Tue 18:45 - 20:15 294,00 € 42 International Legal Eng. 2nd ED Units
1-8
                 
                 
C1 LAIHC11A General English utorok + štvrtok
Tue+Thu
18:45 - 20:15 420,00 € 84 English File Advanced
3rd ED
Units
1 - 6
C1 LAIHC11B General English utorok + štvrtok
Tue+Thu
7:15 - 8:45 420,00 € 84 English File Advanced
3rd ED
Units
1 - 6
C1 LAIHC11C General English utorok + štvrtok
Tue+Thu
17:10 - 18:40 420,00 € 84 English File Advanced
3rd ED
Units
1 - 6
C1 LAIHC11P General English
(C1.1+)   
utorok + štvrtok
Tue+Thu
17:10 - 18:40 420,00 € 84 Global Advanced Units
1 - 5
C1 LAIHCAE1 CAE prep. pondelok + streda
Mon+Wed
7:15 - 8:45 440,00 € 80 Gold Advanced Units
1 - 7
C1 LAIHCAE2 CAE prep. utorok + štvrtok
Tue+Thu
17:10 - 18:40 462,00 € 84 Gold Advanced Units
1 - 7
C1 LAIHCAE3 CAE prep. utorok + štvrtok
Tue+Thu
18:45 - 20:1 462,00 € 84 Gold Advanced Units
1 - 7
C1 XAIHCAES1 CAE short prep.
(11.9.-5.10.)
pondelok až štvrtok
Mon to Thu
15:15 - 16:45 176,00 € 32 Compact Advanced All book
C1 XAIHCAES2 CAE short prep.
(23.10.-16.11.)
pondelok až štvrtok
Mon to Thu
15:15 - 16:45 165,00 € 30 Compact Advanced All book
C1 LAIHC1K1 Conversation piatok / Fri 7:15 - 8:45 209,00 € 38 - -
C1 LAIHC1K2 Conversation štvrok / Thu 18:45 - 20:15 231,00 € 42 - -
C1 LAIHBC1 Business pondelok + streda
Mon+Wed
17:10 - 18:40 440,00 € 80 Business Result Advanced Units
1 - 8
C1 LAIHC11BEC BEC Higher prep. streda / Wed 17:10 - 18:40 220,00 € 40 Business Benchmark
BEC Higher
Units
1-4
C1 LAIHC11BEC_X BEC Higher prep. streda / Wed 17:10 - 18:40 220,00 € 40 Business Benchmark
BEC Higher
Units
5-8
C1 LAIHIELTS IELTS prep.
(Band 6-7)
streda / Wed 17:10 - 18:40 280,00 € 40 Objective IELTS Advanced Units
1-10
                 
                 
C2 LAIHC2K1 Conversation pondelok/ Mon 18:45 - 20:15 220,00 € 40 - -
C2 LAIHCPE1 CPE prep. utorok + štvrtok
Tue+Thu
17:10 - 18:40 462,00 € 84 Objective proficiency
2nd. ED
Units
1-10


Registrácia na kurz  Registrácia začiatočníci

Kurzy pre iné jazyky   Kurzy pre deti a teens