Kurzy angličtiny Bratislava

Ochrana osobných údajov
 
addA0/ Beginner

A0/ Beginner

Kurzy od septembra
-->
Zameranie
-->
Termín
-->
Rozvrh
-->
Čas
-->
Cena
Hod.
/ 60m.
Kód kurzu
všeobecné 16.9.2019-9.2.2020 pondelok / streda 18.10 - 19.10 278 € 37 AIHA0B
Registrácia na A0
 
addA1/ Elementary

A1/ Elementary

Letné kurzy
Zameranie Termín Rozvrh Čas Cena Hod.
/ 45m.
Kód kurzu
všeobecné 2.7.-25.7.2019 utorok / štvrtok 17:10 - 20:15 176 € 32 ALA1VJ
všeobecné 30.7.-22.8.2019 utorok / štvrtok 17:10 - 20:15 176 € 32 ALA1VA
 
Kurzy od septembra
Zameranie Termín Rozvrh Čas Cena Hod.
/ 60m.
Kód kurzu
všeobecné 16.9.2019-9.2.2020 utorok / štvrtok 19.15 - 20.15 285 € 38 AIHA11C
všeobecné 16.9.2019-9.2.2020 pondelok 7.15 - 9.15 270 € 36 AIHA11R
Registrácia na A1

 
addA2/ Pre-Intermediate

A2/ Pre-Intermediate

Letné kurzy
Zameranie Termín Rozvrh Čas Cena Hod.
/ 45m.
Kód kurzu
všeobecné  1.7.-24.7.2019 pondelok / streda 17:10 - 20:15 176 € 32 ALA2VJ
všeobecné  1.7.-25.7.2019 pondelok až štvrtok 7:15 - 8:45 176 € 32 ALA2RJ
všeobecné  29.7.-22.8.2019 pondelok až štvrtok 7:15 - 8:45 176 € 32 ALA2RA
všeobecné  29.7.-21.8.2019 pondelok / streda 17:10 - 20:15 176 € 32 ALA2VA

Kurzy od septembra
Zameranie Termín Rozvrh Čas Cena Hod.
/ 60m.
Kód kurzu
všeobecné 16.9.2019-9.2.2020 pondelok / streda 17.05 - 18.05 278 € 37 AIHA21A
všeobecné 16.9.2019-9.2.2020 utorok / štvrtok 18.10 - 19.10 285 € 38 AIHA21B
všeobecné 16.9.2019-9.2.2020 pondelok 7.15 - 9.15 270 € 36 AIHA21R
Registrácia na A2 
addB1/ Intermediate

B1/ Intermediate

Letné kurzy
Zameranie Termín Rozvrh Čas Cena Hod.
/ 45m.
Kód kurzu
všeobecné 1.7.-25.7.2019 pondelok až štvrtok 7:15 - 8:45 176 € 32 ALB1RJ
konverzácia 1.7.-19.8.2019 konverzácia 17:10 - 18:40 96 € 16 ALB1K
všeobecné 29.7.-22.8.2019 pondelok až štvrtok 7:15 - 8:45 176 € 32 ALB1RA
všeobecné 30.7.-22.8.2019 utorok / štvrtok 17:10 - 20:15 176 € 32 ALB1VA

Kurzy od septembra
Zameranie Termín Rozvrh Čas Cena Hod.
/ 60m.
Kód kurzu
všeobecné 16.9.2019-9.2.2020 utorok / štvrtok 17.05 - 18.05 285 € 38 AIHB11A
všeobecné 16.9.2019-9.2.2020 pondelok / streda 18.10 - 19.10 278 € 37 AIHB11B
všeobecné 16.9.2019-9.2.2020 streda 7.15 - 9.15 285 € 38 AIHB11R
všeobecné
(2.polovica)
16.9.2019-9.2.2020 utorok / štvrtok 17.05 - 18.05 285 € 38 AIHB12A
Registrácia na B1
addB2 / Upper-Intermediate a FCE príprava

B2 / Upper-Intermediate

Letné kurzy
Zameranie Termín Rozvrh Čas Cena Hod.
/ 45m.
Kód kurzu
všeobecné 1.7.-24.7.2019 pondelok / streda 17:10 - 20:15 176 € 32 ALB2VJ
konverzácia  2.7.-20.8.2019 utorok 17:10 - 18:40 96 € 16 ALB2K1
všeobecné  29.7.-22.8.2019 pondelok až štvrtok 7:15 - 8:45 176 € 32 ALB2RA
všeobecné 29.7.-21.8.2019 pondelok / streda 17:10 - 20:15 176 € 32 ALB2VA
FCE príprava 29.7.-22.8.2019 pondelok až štvrtok 17:10 - 18:40 192 € 30 ALFCEA
 

Kurzy od septembra
Zameranie Termín Rozvrh Čas Cena Hod.
/ 60m.
Kód kurzu
všeobecné 16.9.2019-9.2.2020 pondelok / streda 7.15 - 8.15 278 € 37 AIHB21R
všeobecné 16.9.2019-9.2.2020 utorok / štvrtok 17.05 - 18.05 285 € 38 AIHB21A
všeobecné 16.9.2019-9.2.2020 štvrtok 18.10 - 20.15 285 € 38 AIHB21P
konverzácia  16.9.2019-9.2.2020 utorok 19.15 - 20.15 152 € 19 AIHKB2C
konverzácia  16.9.2019-9.2.2020 utorok 18.10 - 19.10 152 € 19 AIHKB2B
konverzácia  16.9.2019-9.2.2020 pondelok 17.05 - 18.05 144 € 18 AIHKB2A
konverzácia  16.9.2019-9.2.2020 streda 8.15-9.15 152 € 19 AIHKB2R
obchodné    16.9.2019-9.2.2020 pondelok / streda 17.05 - 18.05 296 € 37 AIHBC
BEC Vangage 16.9.2019-9.2.2020 štvrtok 18.10 - 20.15 304 € 38 AIHBEC
právnické    16.9.2019-9.2.2020 streda    7.15-8.15 228 € 19 AIHILECR
právnické    16.9.2019-9.2.2020 utorok    19.15 - 20.15 228 € 19 AIHILECC

Príprava FCE 2019-2020
Zameranie Termín Rozvrh Čas Cena Hod.
/ 60m.
Kód kurzu
FCE príprava 16.9.2019-9.2.2020 pondelok / streda 17.05 - 18.05 296 € 37 AIHFCEA
FCE príprava 16.9.2019-9.2.2020 pondelok / streda 18.10 - 19.10 296 € 37 AIHFCEB
FCE príprava 16.9.2019-9.2.2020 pondelok / streda 7.15-8.15 296 € 37 AIHFCER
FCE príprava 16.9.2019-9.2.2020 štvrtok 17.05 - 19.10 304 € 38 AIHFCEP
FCE int. 23.9.-10.10.2019
(3 týždne)
pondelok až štvrtok 17.05 - 19.10 192 € 24 AIHFCES1
FCE int. 21.10.-7.11.2019
(3 týždne)
pondelok až štvrtok 17.05 - 19.10 192 € 24 AIHFCES2
FCE int. 11.11.-28.11.2019
(3 týždne)
pondelok až štvrtok 17.05 - 19.10 192 € 24 AIHFCES3
FCE int. 20.1.-6.2.2020
(3 týždne)
pondelok až štvrtok 17.05 - 19.10 192 € 24 AIHFCES4
FCE/CAE stratégie 19.10.2019 sobota 8.00 - 12.15 72 € 4 AIHSFC1
FCE/CAE stratégie 23.11.2019 sobota 8.00 - 12.15 72 € 4 AIHSFC2
FCE/CAE stratégie 7.12.2019 sobota 8.00 - 12.15 72 € 4 AIHSFC3
FCE/CAE stratégie 14.12.2019 sobota 8.00 - 12.15 72 € 4 AIHSFC4
addC1/ Advanced a CAE príprava

C1/ Advanced

Letné kurzy
Zameranie Termín Rozvrh Čas Cena Hod.
/ 45m.
Kód kurzu
všeobecné 29.7.-22.8.2019 pondelok až štvrtok 7:15 - 8:45 176 € 32 ALC1RA
konverzácia   3.7.-21.8.2019 streda 17:10 - 18:40 96 € 16 ALC1K
všeobecné 30.7.-22.8.2019 utorok / štvrtok 17:10 - 20:15 176 € 32 ALC1VA
CAE príprava 1.7.-23.7.2019 pondelok až piatok 17:10 - 18:40 192 € 32 ALCAEJ
CAE príprava 29.7.-22.8.2019 pondelok až štvrtok 17:10 - 18:40 192 € 32 ALCAEA

Kurzy od septembra
Zameranie Termín Rozvrh Čas Cena Hod.
/ 60m.
Kód kurzu
všeobecné 16.9.2019-9.2.2020 utorok / štvrtok 17.05 - 18.05 285 € 38 AIHC11A
všeobecné 16.9.2019-9.2.2020 pondelok / streda 18.10 - 19.10 278 € 37 AIHC11B
všeobecné 16.9.2019-9.2.2020 streda    17.05 - 19.10 285 € 38 AIHC11P
všeobecné 16.9.2019-9.2.2020 streda    7.15 - 9.15 285 € 38 AIHC11R
konverzácia 16.9.2019-9.2.2020 štvrtok    18.10 - 19.10 152 € 19 AIHKC1B
konverzácia 16.9.2019-9.2.2020 streda    17.05 - 18.05 152 € 19 AIHKC1A
konverzácia 16.9.2019-9.2.2020 štvrtok    19.15 - 20.15 152 € 19 AIHKC1C
konverzácia 16.9.2019-9.2.2020 streda    7.15-8.15 152 € 19 AIHKC1R
obchodné 16.9.2019-9.2.2020 pondelok / streda 17.05 - 18.05 296 € 37 AIHBC
právnické 16.9.2019-9.2.2020 streda    7.15-8.15 228 € 19 AIHILECR
právnické 16.9.2019-9.2.2020 utorok    19.15 - 20.15 228 € 19 AIHILECC
medicínske 24.9.-29.10.2019 utorok    17.05 - 19.10 258 € 12 AIHMED1
medicínske 5.11.2019-10.12.2019 utorok    17.05 - 19.10 258 € 12 AIHMED2

Príprava CAE 2019-2020
Názov Termín Rozvrh Čas Cena Hod.
/ 60m.
Kód
CAE príprava 16.9.2019-9.2.2020 utorok / štvrtok 19.15 - 20.15 304 € 38 AIHCAEC
CAE príprava 16.9.2019-9.2.2020 utorok / štvrtok 18.10 - 19.10 304 € 38 AIHCAEB
CAE príprava 16.9.2019-9.2.2020 pondelok / streda 17.05 - 18.05 296 € 37 AIHCAEA
CAE príprava 16.9.2019-9.2.2020 streda    7.15-9.15 304 € 38 AIHCAER
CAE príprava 16.9.2019-9.2.2020 utorok    17.05 - 19.10 304 € 38 AIHCAEP
CAE int. 23.9.-10.10.2019
(3 týždne)
pondelok až štvrtok 17.05 - 19.10 192 € 24 AIHCAES1
CAE int. 21.10.-7.11.2019
(3 týždne)
pondelok až štvrtok 17.05 - 19.10 192 € 24 AIHCAES2
CAE int. 11.11.-28.11.2019
(3 týždne)
pondelok až štvrtok 17.05 - 19.10 192 € 24 AIHCAES3
CAE int. 20.1.-6.2.2020 pondelok až štvrtok 17.05 - 19.10 192 € 24 AIHCAES4
FCE/CAE strat. 19.10.2019 sobota    8.00 - 12.15 72 € 4 AIHSFC1
FCE/CAE strat. 23.11.2019 sobota    8.00 - 12.15 72 € 4 AIHSFC2
FCE/CAE strat. 7.12.2019 sobota    8.00 - 12.15 72 € 4 AIHSFC3
FCE/CAE strat. 14.12.2019 sobota    8.00 - 12.15 72 € 4 AIHSFC4
 
addC2/ Proficiency a CPE príprava

C2/ Proficiency

Kurzy od septembra
Zameranie Termín Rozvrh Čas Cena Hod.
/ 60m.
Kód kurzu
všeobecné 16.9.2019-9.2.2020 pondelok / streda 17.05 - 18.05 278 € 37 AIHC21A
CPE 16.9.2019-9.2.2020 pondelok / streda 17.05 - 18.05 296 € 37 AIHCPE
Registrácia na C2