Jazykové kurzy angličtina Bratislava

Jazykové kurzy angličtiny prebiehajú v našich priestoroch na Námestí SNP 14, v centre mesta Bratislavy (Staré Mesto).
Ochrana osobných údajov

 

Angličtina pre dospelých - od februára 2019

(11.2.-21.6.2019)

 
A1/ Elementary
Zameranie Rozvrh Čas Cena Hod. Kód kurzu
všeobecné  (od začiatku) utorok a štvrtok 18:45 - 20:15 418 € 76 ALS_A11
všeobecné  (pokračovanie) pondelok a streda 17:10 - 18:40 385 € 70 ALS_A12
Registrácia na A1


A2/ Pre-Intermediate
Zameranie Rozvrh Čas Cena Hod. Kód kurzu
všeobecné  (od začiatku) utorok a štvrtok 7:15 - 8:45 418 € 76 ALS_A21
všeobecné  (pokračovanie) utorok a štvrtok 17:10 - 18:40 418 € 76 ALS_A22
Registrácia na A2


B1/ Intermediate
Zameranie Rozvrh Čas Cena Hod. Kód kurzu
všeobecné  (od začiatku) utorok a štvrtok 17:10 - 18:40 418 € 76 ALS_B11
všeobecné  (pokračovanie) pondelok a streda 7:15 - 8:45 385 € 70 ALS_B12A
všeobecné  (pokračovanie) utorok a štvrtok 18:45 - 20:15 418 € 76 ALS_B12C
konverzácia streda            17:10 - 18:40 204 € 34 ALS_KB1
Registrácia na B1


B2 / Upper-Intermediate
Zameranie Rozvrh Čas Cena Hod. Kód kurzu
všeobecné  (od začiatku) pondelok a streda 7:15 - 8:45 385 € 70 ALS_B21A
všeobecné  (od začiatku) pondelok a streda 17:10 - 18:40 385 € 70 ALS_B21B
všeobecné (pokračovanie) utorok a štvrtok 17:10 - 18:40 418 € 76 ALS_B22B
konverzácia  utorok            18:45 - 20:15 228 € 38 ALS_KB2
FCE príprava (od začiatku) pondelok a streda 18:45 - 20:15 420 € 70 ALS_FCE1N
FCE príprava (pokračovanie) utorok a štvrtok 17:10 - 18:40 456 € 76 ALS_FCE2
krátky FCE
(
25.2.-20.3.2019)
pondelok až štvrtok 15:15 - 16:45 180 € 30 ALS_FCES1
krátky FCE
(
3.6.-26.6.2019)
pondelok až štvrtok 15:15 - 16:45 180 € 30 ALS_FCES2
FCE stratégie
(25.2.-28.2.2019)
pondelok až štvrtok 17:10 - 20:15 128 € 16 ALS_STRFCE
Professional Email Writing
(
11.2.-14.2.2019)
pondelok až štvrtok 17:10-20:15 192 € 16 ALS_SEMINAR2
Report Writing course
(18.3.-21.3.2019)
pondelok až štvrtok 17:10-20:15 192 € 16 ALS_SEMINAR3
Presenting in English
(
8.4.-11.4.2019)
pondelok až štvrtok 17:10-20:15 192 € 16 ALS_SEMINAR4
Effective Negotiations
(
3.6.-6.6.2019)
pondelok až štvrtok 17:10-20:15 192 € 16 ALS_SEMINAR5
Drafting Contracts
(
13.5.-16.5.2019)
pondelok až štvrtok 17:10-20:15 192 € 16 ALS_SEMINAR6
Registrácia na B2


C1/ Advanced
Zameranie Rozvrh Čas Cena Hod. Kód kurzu
všeobecné  (od začiatku) pondelok a streda 18:45 - 20:15 385 € 70 ALS_C11
všeobecné (pokračovanie) utorok a štvrtok 7:15 - 8:45 418 € 76 ALS_C12A
všeobecné (pokračovanie) pondelok a streda 17:10 - 18:40 385 € 70 ALS_C12C
konverzácia   štvrtok    18:45 - 20:15 228 € 38 ALS_KC1
CAE príprava (od začiatku) pondelok a streda 17:10 - 18:40 420 € 70 ALS_CAE1N
CAE príprava (pokračovanie) utorok a štvrtok 18:45 - 20:15 456 € 76 ALS_CAE3
krátky CAE
(4.3.-27.3.2019)
pondelok až štvrtok 15:15 - 16:45 180 € 30 ALS_CAES1
krátky CAE
(8.4.-6.5.2017)
pondelok až štvrtok 15:15 - 16:45 180 € 30 ALS_CAES2
krátky CAE
(
20.5.-12.6.2019)
pondelok až štvrtok 15:15 - 16:45 180 € 30 ALS_CAES3
CAE stratégie
(25.2.-28.2.2019)
pondelok až štvrtok 17:10 - 20:15 128 € 16 ALS_STRCAE
obchodné streda    17:10 - 18:40 204 € 34 ALS_BC1
Presenting in English
(8.4.-11.4.2019)
pondelok až štvrtok 17:10-20:15 192 € 16 ALS_SEMINAR4
Effective Negotiations
(3.6.-6.6.2019)
pondelok až štvrtok 17:10-20:15 192 € 16 ALS_SEMINAR5
Drafting Contracts
(13.5.-16.5.2019)
pondelok až štvrtok 17:10-20:15 192 € 16 ALS_SEMINAR6
medicínske
(7.3.- 25.4.2019)
štvrtok    15:00-16:30 256 € 16 ALS_MED2
Registrácia na C1


C2/ Proficiency
Zameranie Rozvrh Čas Cena Hod. Kód kurzu
príprava CPE pondelok a streda 18:45 - 20:15 420 € 70 ALS_CPE1
Registrácia na C2