Kurzy angličtiny Bratislava

Ochrana osobných údajov
Pri prehliadaní kurzov na mobile si tabuľku s kurzami môžete posúvať. Nájdete v nej aj ceny kurzov aj rozvrhy.
 
addA0/ Beginner

A0/ Beginner

Kurzy od februára
Zameranie Termín Rozvrh Čas Cena Hod.
/ 60m.
Kód kurzu
všeobecné 10.2.-26.6.2020 pondelok / streda 18.10 - 19.10 293 € 39 hod. (pokr.) AIHA0B
všeobecné 10.2.-26.6.2020 štvrtok            18.10 - 20.15 300 € 40 hod. (nový) AIHA0PN
Registrácia na A0
 
addA1/ Elementary

A1/ Elementary

Kurzy od februára
Zameranie Termín Rozvrh Čas Cena Hod.
/ 60m.
Kód kurzu
všeobecné 10.2.-26.6.2020 utorok / štvrtok 19.15 - 20.15 300 € 40 hod. (pokr.) AIHA11C
Registrácia na A1

 
addA2/ Pre-Intermediate

A2/ Pre-Intermediate

Kurzy od februára
Zameranie Termín Rozvrh Čas Cena Hod.
/ 60m.
Kód kurzu
všeobecné 10.2.-26.6.2020 pondelok / streda 17.05 - 18.05 293 € 39 hod. (pokr.) AIHA21A
Registrácia na A2 
addB1/ Intermediate

B1/ Intermediate

Kurzy od februára
Zameranie Termín Rozvrh Čas Cena Hod.
/ 60m.
Kód kurzu
všeobecné 10.2.-26.6.2020 pondelok / streda 18.10 - 19.10 293 € 39 hod. (pokr.) AIHB11B
Registrácia na B1
addB2 / Upper-Intermediate a FCE príprava

B2 / Upper-Intermediate

Kurzy od februára
Zameranie Termín Rozvrh Čas Cena Hod.
/ 60m.
Kód kurzu
všeobecné 10.2.-26.6.2020 pondelok / streda 7.15 - 8.15 293 € 39 hod. (pokr.) AIHB21R
všeobecné 10.2.-26.6.2020 utorok / štvrtok 17.05 - 18.05 300 € 40 hod. (pokr.) AIHB21A
všeobecné 10.2.-26.6.2020 štvrtok 18.10 - 20.15 300 € 40 hod. (pokr.) AIHB21P
všeobecné 10.2.-26.6.2020 utorok / štvrtok 19.15 - 20.15 300 € 40 hod. (nový) AIHB21CN
konverzácia  10.2.-26.6.2020 pondelok 17.05 - 18.05 152 € 19 hod. (pokr.) AIHKB2A
konverzácia  10.2.-26.6.2020 utorok 18.10 - 19.10 160 € 20 hod. (pokr.) AIHKB2B
konverzácia  10.2.-26.6.2020 utorok 19.15 - 20.15 160 € 20 hod. (pokr.) AIHKB2C
obchodné    10.2.-26.6.2020 pondelok / streda 17.05 - 18.05 312 € 39 hod. (pokr.) AIHBC

Príprava FCE 2020
Zameranie Termín Rozvrh Čas Cena Hod.
/ 60m.
Kód kurzu
FCE (3-týždne) int. 10.2.-27.2.2020 pondelok až štvrtok 17.05 - 19.10 192 € 24 hod. (nový) ALFCES1
FCE (3-týždne) int. 23.3.-9.4.2020 pondelok až štvrtok 17.05 - 19.10 192 € 24 hod. (nový) ALFCES2
FCE (3-týždne) int. 14.4.-30.4.2020 pondelok až štvrtok 17.05 - 19.10 192 € 24 hod. (nový) ALFCES3
FCE (3-týždne) int. 4.5.-21.5.2020 pondelok až štvrtok 17.05 - 19.10 192 € 24 hod. (nový) ALFCES4
FCE (3-týždne) int. 25.5.-11.6.2020 pondelok až štvrtok 17.05 - 19.10 192 € 24 hod. (nový) ALFCES5  
FCE/CAE stratégie 21.3.2020 sobota 8.00 - 13.20 75 € 5 hod. (nový) ALSFC5
FCE/CAE stratégie 18.4.2020 sobota 8.00 - 13.20 75 € 5 hod. (nový) ALSFC6
FCE/CAE stratégie 16.5.2020 sobota 8.00 - 13.20 75 € 5 hod. (nový) ALSFC7
addC1/ Advanced a CAE príprava

C1/ Advanced

Kurzy od februára
Zameranie Termín Rozvrh Čas Cena Hod.
/ 60m.
Kód kurzu
všeobecné 10.2.-26.6.2020 utorok / štvrtok 17.05 - 18.05 300 € 40 hod. (nový) AIHC11AN
všeobecné 10.2.-26.6.2020 streda    17.05 - 19.10 300 € 40 hod. (pokr.) AIHC11P
všeobecné 10.2.-26.6.2020 streda    7.15 - 9.15 300 € 40 hod. (pokr.) AIHC11R
konverzácia 10.2.-26.6.2020 štvrtok 18.10 - 19.10 160 € 20 hod. (pokr.) AIHKC1B
konverzácia 10.2.-26.6.2020 utorok 19.15 - 20.15 160 € 20 hod. (nový) AIHKC1CN
obchodné 10.2.-26.6.2020 pondelok / streda 17.05 - 18.05 312 € 39 hod. (pokr.) AIHBC
medicínske 28.2.-3.4.2020 piatok    14:30 - 16:35 258 € 12 hod. (nový) ALMED1
medicínske 15.5.-19.5.2020 piatok    14:30 - 16:35 258 € 12 hod. (nový) ALMED2

Príprava CAE 2020
Názov Termín Rozvrh Čas Cena Hod.
/ 60m.
Kód
CAE semestrálny 10.2.-26.6.2020 pondelok / streda 17.05 - 18.05 312 € 39 hod. (pokr.) AIHCAEA
CAE (3-týždne) int. 2.3.-19.3.2020 pondelok až štvrtok 17.05 - 19.10 192 € 24 hod. (nový) ALCAES3
CAE (3-týždne) int. 23.3.-9.4.2020 pondelok až štvrtok 17.05 - 19.10 192 € 24 hod. (nový) ALCAES4
CAE (3-týždne) int. 14.4.-30.4.2020 pondelok až štvrtok 17.05 - 19.10 192 € 24 hod. (nový) ALCAES5
CAE (3-týždne) int. 4.5.-21.5.2020 pondelok až štvrtok 17.05 - 19.10 192 € 24 hod. (nový) ALCAES6
CAE (3-týždne) int. 25.5.-11.6.2020 pondelok až štvrtok 17.05 - 19.10 192 € 24 hod. (nový) ALCAES7
FCE/CAE strat. 21.3.2020 sobota    8.00 - 13.20 75 € 5 hod. (nový) ALSFC5
FCE/CAE strat. 18.4.2020 sobota    8.00 - 13.20 75 € 5 hod. (nový) ALSFC6
FCE/CAE strat. 16.5.2020 sobota    8.00 - 13.20 75 € 5 hod. (nový) ALSFC7
addC2/ Proficiency

C2/ Proficiency

Kurzy od februára
Zameranie Termín Rozvrh Čas Cena Hod.
/ 60m.
Kód kurzu
všeobecné 10.2.-26.6.2020 pondelok / streda 17.05 - 18.05 293 € 39 hod. (pokr.)    AIHC21A
Registrácia na C2