Ponuka kurzov angličtiny

Kurzy angličtiny prebiehajú v našich priestoroch na Námestí SNP 14, v centre mesta Bratislavy (Staré Mesto).
 

Angličtina pre dospelých (12.2.-22.6.2018)


Všeobecná angličtina


A1/ Elementary
CEF Rozvrh Čas Cena Hod. /
les.
Kód kurzu /
course code
Kniha
A1.1 pondelok a streda 17:10 - 18:40 407 € 74 AIHA11A_N English File Elem.
3rd ED

Registrácia na A1


A2/ Pre-Intermediate
CEF Rozvrh Čas Cena Hod. Kód kurzu Kniha
A2.1 utorok a štvrtok 7:15 - 8:45 396 € 72 AIHA21C_N English File Pre Intermediate 3rd ED
A2.2 utorok a štvrtok 17:10 - 18:40 396 € 72 AIHA22A English File Pre Intermediate 3rd ED

Registrácia na A2


B1/ Intermediate
CEF Rozvrh Čas Cena Hod. Kód kurzu Kniha
B1.1 pondelok a streda 7:15 - 8:45 407 € 74 AIHB11A_N English File Interm.
3rd ED
B1.1 pondelok a streda 17:10 - 18:40 407 € 74 AIHB11B_N English File Interm.
3rd ED
B1.2 utorok a štvrtok 17:10 - 18:40 396 € 72 AIHB12B English File Interm.
3rd ED

Registrácia na B1


B2 / Upper-Intermediate
CEF Rozvrh Čas Cena Hod. Kód kurzu Kniha
B2.1 pondelok a streda 17:10 - 18:40 407 € 74 AIHB21B_N English File Up-Int.
3rd ED
B2.2 utorok a štvrtok 7:15 - 8:45 396 € 72 AIHB22A English File Up-Int.
3rd ED
B2.2 pondelok a streda 17:10 - 18:40 407 € 74 AIHB22C English File Up-Int.
3rd ED

Registrácia na B2


C1/ Advanced
CEF Rozvrh Čas Cena Hod. Kód kurzu Kniha
C1.1 pondelok a streda 18:45 - 20:15 407 € 74 AIHC11_N English File Adv.
3rd ED
C1.2 pondelok a streda 18:45 - 20:15 407 € 74 AIHC12A English File Adv.
3rd ED
C1.2 utorok a štvrtok 17:10 - 18:40 396 € 72 AIHC12C English File Adv.
3rd ED
 
Registrácia na C1Konverzačný kurz angličtiny

CEF Rozvrh Čas Cena Hod. Kód kurzu
B1 streda    17:10 - 18:40 209 € 38 AIHB1K1_N
B2 utorok    18:45 - 20:15 187 € 34 AIHB2K1
B2 štvrtok    18:45 - 20:15 209 € 38 AIHB2K3_N
C1 piatok    7:15 - 8:45 198 € 36 AIHC1K1
C1 štvrtok    18:45 - 20:15 209 € 38 AIHC1K2
 
Registrácia na B1  Registrácia na B2 

Registrácia na C1Právnická angličtina

CEF Rozvrh Čas Cena Hod. Kód kurzu Kniha
B2 pondelok    17:10 - 18:40 252 € 36 AIHLB21_N International Legal Eng. 2nd ED
 
Registrácia na kurzPrípravné kurzy na FCE

CEF Rozvrh Čas Cena Hod. Kód kurzu Kniha
B2 / FCE pondelok a streda 7:15 - 8:45 444 € 74 AIHFCE1 Gold First
B2 / FCE pondelok a streda 17:10 - 18:40 444 € 74 AIHFCE2 Gold First
B2 / FCE utorok a štvrtok 17:10 - 18:40 432 € 72 AIHFCE3 Gold First
B2 / FCE pondelok a streda 17:10 - 18:40 444 € 74 AIHFCE4_N Gold First
 

Krátke intenzívne kurzy FCE
(4x90 za týždeň)
 
Termín Rozvrh Čas Cena Hod. Kód kurzu Kniha
12.2. - 7.3.2018 pondelok až štvrtok 15:15 - 16:45 180 € 30 AIHFCES1 Compact First
16.4. - 14.5.2018 pondelok až štvrtok 15:15 - 16:45 180 € 30 AIHFCES3 Compact First
 

Registrácia na FCE kurzPrípravné kurzy na  CAE, CPE

CEF Rozvrh Čas Cena Hod. Kód kurzu Kniha
C1 / CAE pondelok a streda 7:15 - 8:45 444 € 74 AIHCAE1 Gold Advanced
C1 / CAE utorok a štvrtok 17:10 - 18:40 432 € 72 AIHCAE2 Gold Advanced
C1 / CAE utorok a štvrtok 18:45 - 20:15 432 € 72 AIHCAE3 Gold Advanced
C2 / CPE utorok a štvrtok 17:10 - 18:40 432 € 72 AIHCPE1 Objective Proficiency
 

Krátke intenzívne kurzy CAE
(4x90 za týždeň)
Termín Rozvrh Čas Cena Hod. Kód kurzu Kniha
12.2. - 7.3.2018 pondelok až štvrtok 15:15 - 16:45 180 € 30 AIHCAES1 Compact Advanced
12.3. - 5.4.2018 pondelok až štvrtok 15:15 - 16:45 180 € 30 AIHCAES2 Compact Advanced
16.4. - 14.5.2018 pondelok až štvrtok 15:15 - 16:45 180 € 30 AIHCAES3 Compact Advanced
 

Registrácia na CAE kurz  Registrácia na CPE kurzPrípravný kurz IELTS

CEF Rozvrh Čas Cena Hod. Kód kurzu Kniha
IELTS streda    17:10 - 18:40 228 € 38 AIHIELTS Objective IELTS A (Band 6-7)
 
Registrácia na IELTS kurzObchodná angličtina

CEF Rozvrh Čas Cena Hod. Kód kurzu Kniha
B2.1 pondelok 17:10 - 18:40 216 € 36 AIHBB2_N Business Result Upper Int.
C1.1 streda    17:10 - 18:40 228 € 38 AIHBC1_N Business Result Advanced
 
Registrácia na B2  Registrácia na C1Prípravný kurz BEC Higher

CEF Rozvrh Čas Cena Hod. Kód kurzu Kniha
C1 streda 17:10 - 18:40 266 € 38 AIHC11BEC Business Benchmark Advanced  BEC Higher
C1    streda 17:10 - 18:40 266 € 38 AIHC11BEC_X Business Benchmark Advanced  BEC Higher

Registrácia na BECH kurz