Kurzy angličtiny Bratislava

LETO 2020 a kurzy od septembra

(prezenčne aj online)

 
addA0/ Beginner

A0/ Beginner

Zameranie Termín Štúdium Rozvrh Čas Cena Hod. Kód kurzu
všeobecné 14.9.2020 - 7.2.2020 IH alebo
LIVE ONLINE
 utorok a štvrtok 17.05 - 18.05 270 € 36 (60min.) AIHA0
všeobecné
(pokračovanie)
14.9.2020 - 7.2.2020 IH priestory štvrtok 18.10 - 20.15 285 € 38 (60min.) AIHA02P
Registrácia na A0
 
addA1/ Elementary

A1/ Elementary

Zameranie Termín Štúdium Rozvrh Čas Cena Hod. Kód kurzu
všeobecné 6.7.-31.7.2020 IH priestory pondelok až štvrtok 7:30 - 8:30 128 € 16 (60min.) AIHA1RJ
všeobecné 6.7.-31.7.2020 LIVE ONLINE utorok a štvrtok 17:05 - 19:10 128 € 16 (60min.) AIHA1VJ
všeobecné 3.8.-28.8.2020 IH priestory pondelok až štvrtok 7:30 - 8:30 128 € 16 (60min.) AIHA1RA
všeobecné 3.8.-28.8.2020 IH alebo
LIVE ONLINE
utorok a štvrtok 17:05 - 19:10 128 € 16 (60min.) AIHA1VA
všeobecné 14.9.2020 - 7.2.2020 IH alebo
LIVE ONLINE
pondelok a streda 18.10 - 19.10 278 € 37 (60min.) AIHA1B
Registrácia na A1

 
addA2/ Pre-Intermediate

A2/ Pre-Intermediate

Zameranie Termín Štúdium Rozvrh Čas Cena Hod. Kód kurzu
všeobecné 3.8.-28.8.2020 IH priestory pondelok až štvrtok 7:30 - 8:30 128 € 16 (60min.) AIHA2RA
všeobecné 3.8.-28.8.2020 IH alebo
LIVE ONLINE
pondelok a streda 17:05 - 19:10 128 € 16 (60min.) AIHA2VA
všeobecné
(CELTA kurzy)*
3.8.-14.8.2020* IH priestory pondelok až piatok 14:30 - 17:00 90€/60€* 30 (45min) AIHCELA21*
všeobecné
(CELTA kurzy)*
17.8.-28.8.2020* IH priestory pondelok až piatok 14:30 - 17:00 90€/60€* 30 (45min) AIHCELA22*
všeobecné 14.9.2020 - 7.2.2020 IH alebo
LIVE ONLINE
utorok a štvrtok 19.15 - 20.15 270 € 36 (60min.) AIHA21C
* Pri minimálne 90%-nej účasti vám vrátime 30€ z ceny kurzu po jeho skončení.
* Minimálny vek účastníkov tohto kurzu je 16 rokov.
* V kurze vyučujú budúci lektori v rámci metodického kurzu The Cambridge CELTA, môžu nimi byť aj skúsení lektori, ktorí si dorábajú kvalifikáciu.
Registrácia na A2 
addB1/ Intermediate

B1/ Intermediate

Zameranie Termín Štúdium Rozvrh Čas Cena Hod. Kód kurzu
všeobecné 6.7.-31.7.2020 IH priestory pondelok až štvrtok 7:30 - 8:30 128 € 16 (60min.) AIHB1RJ
všeobecné 6.7.-31.7.2020 LIVE ONLINE utorok a štvrtok 17:05 - 19:10 128 € 16 (60min.) AIHB1VJ
všeobecné 3.8.-28.8.2020 IH priestory pondelok až štvrtok 7:30 - 8:30 128 € 16 (60min.) AIHB1RA
všeobecné 3.8.-28.8.2020 IH alebo
LIVE ONLINE
utorok a štvrtok 17:05 - 19:10 128 € 16 (60min.) AIHB1VA
všeobecné 14.9.2020 - 7.2.2020 IH priestory pondelok a streda 17.05 - 18.05 278 € 37 (60min.) AIHB11A
všeobecné 14.9.2020 - 7.2.2020 IH alebo
LIVE ONLINE
utorok a štvrtok 18.10 - 19.10 270 € 36 (60min.) AIHB11B
Registrácia na B1
addB2 / Upper-Intermediate a príprava na B2 First (FCE)

B2 / Upper-Intermediate

Zameranie Termín Štúdium Rozvrh Čas Cena Hod. Kód kurzu
všeobecné 6.7.-31.7.2020 IH priestory pondelok a streda 17:05 - 19:10 128 € 16 (60min.) AIHB2VJ
konverzácia 7.7.-25.8.2020 IH priestory utorok 17:05 - 18:35 112 € 16 (45min) AIHB2K1
konverzácia 9.7.-27.8.2020 IH alebo
LIVE ONLINE
štvrtok 18:40 - 20:10 112 € 16 (45min) AIHB2K2
všeobecné 3.8.-28.8.2020 IH priestory pondelok až štvrtok 7:30 - 8:30 128 € 16 (60min.) AIHB2RA
všeobecné 3.8.-28.8.2020 IH alebo
LIVE ONLINE
pondelok a streda 17:05 - 19:10 128 € 16 (60min.) AIHB2VA
právnická AJ 3.8.-28.8.2020 LIVE ONLINE pondelok a streda 18.10 - 19.10 80 € 8 (60min.) ALILECA
všeobecné
(CELTA kurzy)*
3.8.-14.8.2020* IH priestory pondelok až piatok 14:30 - 17:00 90€/60€* 30 (45min) AIHCELB21*
všeobecné
(CELTA kurzy)*
17.8.-28.8.2020* IH priestory pondelok až piatok 14:30 - 17:00 90€/60€* 30 (45min) AIHCELB22*
všeobecné 14.9.2020 - 7.2.2020 IH priestory pondelok a streda 7.15 - 8.15 278 € 37 (60min.) AIHB21R
všeobecné 14.9.2020 - 7.2.2020 IH alebo
LIVE ONLINE
pondelok a streda 18.10 - 19.10 278 € 37 (60min.) AIHB21B
všeobecné 14.9.2020 - 7.2.2020 IH priestory streda 17.05 - 19.10 270 € 36 (60min.) AIHB21P
všeobecné
(pokračovanie)
14.9.2020 - 7.2.2020 IH priestory utorok a štvrtok 19.15 - 20.15 270 € 36 (60min.) AIHB22C
konverzácia 14.9.2020 - 7.2.2020 IH priestory pondelok    17.05 - 18.35 228 € 38 (45min.) AIHKB2A
konverzácia 22.9.2020 - 7.2.2020 IH alebo
LIVE ONLINE
utorok 18.45 - 20.15 204 € 34 (45min.) AIHKB2B
konverzácia 16.9.2020 - 7.2.2020 IH priestory streda    17.05 - 18.35 216 € 36 (45min.) AIHKB2C
obchodné 14.9.2020 - 7.2.2020 IH priestory pondelok a streda 17.05 - 18.05 296 € 37 (60min.) AIHBB
obchodné 14.9.2020 - 7.2.2020 IH alebo
LIVE ONLINE
utorok a štvrtok 19.15 - 20.15 288 € 36 (60min.) AIHBC
právnické 14.9.2020 - 7.2.2020 IH priestory streda    7.15 - 8.45 324 € 36 (45min.) AIHILECR
právnické 14.9.2020 - 7.2.2020 IH alebo
LIVE ONLINE
utorok 18.45 - 20.15 306 € 34 (45min.) AIHILECB

Všeobecné kurzy (CELTA)*
* Pri minimálne 90%-nej účasti vám vrátime 30€ z ceny kurzu po jeho skončení.
* Minimálny vek účastníkov tohto kurzu je 16 rokov.
* V kurze vyučujú budúci lektori v rámci metodického kurzu The Cambridge CELTA, môžu nimi byť aj skúsení lektori, ktorí si dorábajú kvalifikáciu.  

Registrácia na B2

 

Príprava na B2 First (FCE) 2020

Zameranie Termín Štúdium Rozvrh Čas Cena Hod. Kód kurzu
FCE (3-týždne) int. 3.8.-20.8.2020 IH alebo
LIVE ONLINE
pondelok až štvrtok 17.05 - 19.10 192 € 24 (60min.) AIHFCEA
semestrálny 14.9.2020 - 7.2.2020 IH priestory pondelok a streda 7.15 - 8.45 444 € 74 (45min.) AIHFCER
semestrálny 14.9.2020 - 7.2.2020 IH priestory utorok a štvrtok 18.45 - 20.15 432 € 72 (45min.) AIHFCEB
semestrálny 14.9.2020 - 7.2.2020 IH alebo
LIVE ONLINE
pondelok a streda 17.05 - 18.35 444 € 74 (45min.) AIHFCEA
FCE (3-týždne) int. 5.10.-22.10.2020 IH alebo
LIVE ONLINE
pondelok až štvrtok 17.05 - 19.10 192 € 24 (60min.) ALFCES1
FCE (3-týždne) int. 16.11.-3.12.2020 IH alebo
LIVE ONLINE
pondelok až štvrtok 17.05 - 19.10 176 € 22 (60min.) ALFCES2
 
addC1/ Advanced a príprava na C1 Advanced (CAE)

C1/ Advanced

Zameranie Termín Štúdium Rozvrh Čas Cena Hod. Kód kurzu
všeobecné 6.7.-31.7.2020 IH priestory pondelok až štvrtok 7:30 - 8:30 128 € 16 (60min.) AIHC1RJ
konverzácia 9.7.-27.8.2020 LIVE ONLINE štvrtok 17:05 - 18:35 112 € 16 (45min) AIHC1K1
všeobecné 3.8.-27.8.2020 IH priestory pondelok až štvrtok 7:30 - 8:30 128 € 16 (60min.) AIHC1RA
všeobecné 3.8.-27.8.2020 IH alebo
LIVE ONLINE
utorok a štvrtok 17.05 - 19.10 128 € 16 (60min.) AIHC1VA
všeobecné 14.9.2020 - 7.2.2020 IH alebo
LIVE ONLINE
utorok a štvrtok 17.05 - 18.05 270 € 36 (60min.) AIHC11A
všeobecné 14.9.2020 - 7.2.2020 IH priestory štvrtok 18.10 - 20.15 285 € 38 (60min.) AIHC11P
všeobecné
(pokračovanie)
14.9.2020 - 7.2.2020 IH priestory utorok a štvrtok 17.05 - 18.05 270 € 36 (60min.) AIHC12A
všeobecné
(pokračovanie)
14.9.2020 - 7.2.2020 IH priestory streda 17.05 - 19.10 270 € 36 (60min.) AIHC12P
všeobecné
(pokračovanie)
14.9.2020 - 7.2.2020 IH priestory streda 7.15 - 9.15 270 € 36 (60min.) AIHC12R
konverzácia 17.9.2020 - 7.2.2020 IH alebo
LIVE ONLINE
štvrtok 18.45 - 20.15 228 € 38 (45min.) AIHKC1B
konverzácia 16.9.2020 - 7.2.2020 IH priestory streda    7.15 - 8.45 216 € 36 (45min.) AIHKC1R
konverzácia 22.9.2020 - 7.2.2020 IH priestory utorok    17.05 - 18.35 204 € 34 (45min.) AIHKC1A
obchodné 14.9.2020 - 7.2.2020 IH priestory pondelok a streda 17.05 - 18.05 296 € 37 (60min.) AIHBB
obchodné 14.9.2020 - 7.2.2020 IH alebo
LIVE ONLINE
utorok a štvrtok 19.15 - 20.15 288 € 36 (60min.) AIHBC
právnické 14.9.2020 - 7.2.2020 IH priestory streda    7.15 - 8.45 324 € 36 (45min.) AIHILECR
právnické 22.9.2020 - 7.2.2020 IH alebo
LIVE ONLINE
utorok    18.45 - 20.15 306 € 34 (45min.) AIHILECB
Registrácia na C1

 

Príprava na C1 Advanced (CAE) 2020

Názov Termín Štúdium Rozvrh Čas Cena Hod. Kód
CAE (3-týždne) int. 6.7.-23.7.2020 LIVE ONLINE pondelok až štvrtok 17.05 - 19.10 192 € 24 (60min.) AIHCAESJ
CAE (3-týždne) int. 3.8.-20.8.2020 IH alebo
LIVE ONLINE
pondelok až štvrtok 17.05 - 19.10 192 € 24 (60min.) AIHCAESA
semestrálny 14.9.2020 - 7.2.2020 IH priestory pondelok a streda 17.05 - 18.35 444 € 74 (45min.) AIHCAEA
semestrálny 14.9.2020 - 7.2.2020 IH alebo
LIVE ONLINE
utorok a štvrtok 18.45 - 20.15 432 € 72 (45min.) AIHCAEB
semestrálny 14.9.2020 - 7.2.2020 IH priestory pondelok a streda 7.15 - 8.45 444 € 74 (45min.) AIHCAER
CAE (3-týždne) int. 14.9.-1.10.2020 IH alebo
LIVE ONLINE
pondelok až štvrtok 17.05 - 19.10 192 € 24 (60min.) ALCAES1
CAE (3-týždne) int. 5.10.-22.10.2020 IH alebo
LIVE ONLINE
pondelok až štvrtok 17.05 - 19.10 192 € 24 (60min.) ALCAES2
CAE (3-týždne) int. 26.10.-12.11.2020 IH alebo
LIVE ONLINE
pondelok až štvrtok 17.05 - 19.10 192 € 24 (60min.) ALCAES3
CAE (3-týždne) int. 16.11.-3.12.2020 IH alebo
LIVE ONLINE
pondelok až štvrtok 17.05 - 19.10 192 € 24 (60min.) ALCAES4
addC2/ Proficiency

C2/ Proficiency

Zameranie Termín Štúdium Rozvrh Čas Cena Hod. Kód kurzu
všeobecné 14.9.2020 - 7.2.2020 IH priestory utorok a štvrtok 18.10 - 19.10 270 € 36 (60min.) AIHC21B
všeobecné
(pokračovanie)
14.9.2020 - 7.2.2020 IH priestory pondelok a streda 17.05 - 18.05 278 € 37 (60min.) AIHC22A
Registrácia na C2


Ak ste medzi kurzami nenašli ten svoj, môžete si vybrať aj kurz LIVE ONLINE vo virtuálnych triedach a študovať kdekoľvek na svete:
LIVE ONLINE vyučovanie