Konverzačný kurz

Viete po anglicky, ale radšej sedíte v kúte, ako by ste sa mali zapojiť do konverzácie? My vám jazyk rozviažeme. Zaregistrujte sa na konverzačný kurz angličtiny v IH Bratislava v Starom Meste.

Letné konverzačné kurzy angličtiny (4.7.-24.8.2017)

Úroveň /
Level
Kód kurzu /
course code
Rozvrh /
schedule
Čas /
time
Cena /
price
Hodiny /
lessons
B1 XAIHB1K utorok + štvrtok
(Tue + Thu)
17:10 - 18:40 160,00 € 32
B2 XAIHB2K utorok + štvrtok
(Tue + Thu)
17:10 - 18:40 160,00 € 32
 
Registrácia na kurz

 


Konverzačné kurzy od septembra (11.9.2017 - 9.2.2018)

roveň /
Level
Kód kurzu /
course code
Rozvrh /
schedule
Rozvrh /
schedule
Cena /
price
Hod. /
les.
B2 LAIHB2K1 utorok / Tue 18:45 - 20:15 231,00 € 42
C1 LAIHC1K1 piatok / Fri 7:15 - 8:45 209,00 € 38
C1 LAIHC1K2 štvrok / Thu 18:45 - 20:15 231,00 € 42
C2 LAIHC2K1 pondelok/ Mon 18:45 - 20:15 220,00 € 40
 


Konverzačný kurz angličtiny v Bratislave - kto vás bude učiť

zahraničný lektor (pre B2 a C1)

Aby bol dosiahnutý zámer konverzačných kurzov, v skupinách môže byť maximálne 10 študentov.Pre koho je vhodná konverzácia angličtiny 

Konverzačné kurzy angličtiny sú vhodné pre:
 
  • študentov, ktorí majú zvládnutú gramatiku na danej úrovni
  • potrebujú si precvičiť komunikáciu
  • chcú si udržať svoju úroveň angličtinyAko prebieha konverzačný kurz angličtiny v IH Bratislava

Lektor, zahraničný alebo slovenský (podľa úrovne konverzačného kurzu), vyberá na každú hodinu konverzačnú tému, ktorej sa cez hodinu študenti venujú. Ide o aktuálnu tému, kde si študenti zopakujú slovnú zásobu a naučia sa novú. Na hodinách sa gramatika nevysvetľuje, preto je dôležité, aby ju študenti ovládali. V prípade nejasností však môže učiteľ vysvetliť niektoré gramatické javy.

Počas zimného a letného semestra sa preberajú odlišné témy, takže váš konverzačný kurz angličtiny v IH Bratislava môže pokračovať na danej úrovni aj nasledujúci semester.Kedy získate certifikát – konverzačný kurz IH Bratislava

Po absolvovaní konverzačného kurzu získate certifikát International House Bratislava, ak je vaša dochádzka minimálne 60%-ná. Na konci kurzu sa nepíše žiaden postupový test.

Ak vás zaujíma anglická konverzácia prihláste sa ešte dnes!