Konverzácia v angličtine

Zvoľte si svoju úroveň a typ kurzu

(prezenčný v našich priestoroch alebo Live Online)
addúroveň B2 / Upper-Intermediate
úroveň B2
Termín Štúdium Rozvrh Čas Cena Hod. Kód kurzu
14.9.2020 - 7.2.2020 IH priestory pondelok    17.05 - 18.35 228 € 38 (45min.) AIHKB2A
22.9.2020 - 7.2.2020 IH alebo
LIVE ONLINE
utorok 18.45 - 20.15 204 € 34 (45min.) AIHKB2B
16.9.2020 - 7.2.2020 IH priestory streda    17.05 - 18.35 216 € 36 (45min.) AIHKB2C
Registrácia B2  
addúroveň C1 / Advanced

úroveň C1
Termín Štúdium Rozvrh Čas Cena Hod. Kód kurzu
9.7.-27.8.2020 LIVE ONLINE štvrtok 17:05 - 18:35 112 € 16 (45min) AIHC1K1
17.9.2020 - 7.2.2020 IH alebo
LIVE ONLINE
štvrtok 18.45 - 20.15 228 € 38 (45min.) AIHKC1B
16.9.2020 - 7.2.2020 IH priestory streda    7.15 - 8.45 216 € 36 (45min.) AIHKC1R
22.9.2020 - 7.2.2020 IH priestory utorok    17.05 - 18.35 204 € 34 (45min.) AIHKC1A
Registrácia C1  Kto vás bude učiť?

zahraničný lektor (pre B2 a C1)

Aby bol dosiahnutý zámer konverzačných kurzov, v skupinách môže byť maximálne 8 študentov.Pre koho je vhodná konverzácia v angličtine

Konverzačné kurzy angličtiny sú vhodné pre:
 
  • študentov, ktorí majú zvládnutú gramatiku na danej úrovni
  • potrebujú si precvičiť komunikáciu
  • chcú si udržať svoju úroveň angličtinyAko prebieha angličtina konverzácia

Lektor, zahraničný alebo slovenský (podľa úrovne konverzačného kurzu), vyberá na každú hodinu konverzačnú tému, ktorej sa cez hodinu študenti venujú. Ide o aktuálnu tému, kde si študenti zopakujú slovnú zásobu a naučia sa novú. Na hodinách sa gramatika nevysvetľuje, preto je dôležité, aby ju študenti ovládali. V prípade nejasností však môže učiteľ vysvetliť niektoré gramatické javy.

Počas zimného a letného semestra sa preberajú odlišné témy, takže váš konverzačný kurz angličtiny v IH Bratislava môže pokračovať na danej úrovni aj nasledujúci semester.Kedy získate certifikát – konverzačný kurz IH Bratislava

Po absolvovaní konverzačného kurzu získate certifikát International House Bratislava, ak je vaša dochádzka minimálne 60%-ná. Na konci kurzu sa nepíše žiaden postupový test.

Ak vás zaujíma anglická konverzácia prihláste sa ešte dnes!