Kurzy angličtiny

Live online kurzy angličtiny s lektorom poskytujú pohodlný a interaktívny vzdelávací zážitok, ktorý umožňuje študentom zlepšiť si jazykové zručnosti prostredníctvom osobnej výučby a spätnej väzby v reálnom čase. Tieto kurzy ponúkajú flexibilitu miesta výučby, vďaka čomu sú kurzy dostupné pre študentov z celého sveta.

Ponuka

Úroveň
Zvoľte úroveň
Zameranie
Zvoľte zameranie
Forma
Zvoľte formu
Úroveň Zameranie Forma Dátum Rozvrh Čas Cena
A2 / ACELA2_onl Všeobecný kurz Live online 15.11.-13.12.2023 pondelok a streda 16:00 - 18:30 0€ Detail Prihlásiť
A2.1 / AIHA21_onl Všeobecný kurz Live online 11.9.2023 - 4.2.2024 pondelok a streda 18:10 - 19:10 296€ Detail Prihlásiť
B2 / ACELB2_onl Všeobecný kurz Live online 16.10.-13.11.2023 pondelok a streda 16:00 - 18:30 0€ Detail Prihlásiť
B2.1 / AIHB21_onl Všeobecný kurz Live online 11.9.2023 - 4.2.2024 pondelok a streda 17:05 - 18:05 296€ Detail Prihlásiť
B2 / AIHFCEA_onl B2 First príprava Live online 11.9.2023 - 4.2.2024 utorok a štvrtok 17:05 - 18:35 517 € Detail Prihlásiť
B2 / AIHFCES2_onl B2 First príprava (3 týždne) Live online 9.10.-26.10.2023 pondelok až štvrtok 17:05 - 19:05 199€ Detail Prihlásiť
B2 / AIHFCES3_onl B2 First príprava (3 týždne) Live online 30.10.-16.11.2023 pondelok až štvrtok 17:05 - 19:05 183€ Detail Prihlásiť
B2 / AIHFCES4_onl B2 First príprava (3 týždne) Live online 20.11.-7.12.2023 pondelok až štvrtok 17:05 - 19:05 199€ Detail Prihlásiť
B2/C1 AIHSFC1_onl B2 First a C1 Adv. (rýchlokurz) Live online 9.9.2023 sobota 8:00 - 13:20 89 € Detail Prihlásiť
C1 / AIHCAE_onl C1 Advanced príprava Live online 11.9.2023 - 4.2.2024 pondelok a streda 17:05 - 18:35 503 € Detail Prihlásiť
B2/C1 AIHSFC2_onl B2 First a C1 Adv. (rýchlokurz) Live online 7.10.2023 sobota 8:00 - 13:20 89 € Detail Prihlásiť
C1 / AIHCAES2_onl C1 Advanced príprava (3 týždne) Live online 9.10.-26.10.2023 pondelok až štvrtok 17:05 - 19:05 199€ Detail Prihlásiť
B2/C1 AIHSFC3_onl B2 First a C1 Adv. (rýchlokurz) Live online 21.10.2023 sobota 8:00 - 13:20 89 € Detail Prihlásiť
C1 / AIHCAES3_onl C1 Advanced príprava (3 týždne) Live online 30.10.-16.11.2023 pondelok až štvrtok 17:05 - 19:05 183€ Detail Prihlásiť
B2/C1 AIHSFC4_onl B2 First a C1 Adv. (rýchlokurz) Live online 11.11.2023 sobota 8:00 - 13:20 89 € Detail Prihlásiť
C1 / AIHCAES4_onl C1 Advanced príprava (3 týždne) Live online 20.11.-7.12.2023 pondelok až štvrtok 17:05 - 19:05 199€ Detail Prihlásiť
B2/C1 AIHSFC5_onl B2 First a C1 Adv. (rýchlokurz) Live online 25.11.2023 sobota 8:00 - 13:20 89 € Detail Prihlásiť
B2/C1 AIHSFC6_onl B2 First a C1 Adv. (rýchlokurz) Live online 2.12.2023 sobota 8:00 - 13:20 89 € Detail Prihlásiť
B2/C1 AIHSFC7_onl B2 First a C1 Adv. (rýchlokurz) Live online 16.12.2023 sobota 8:00 - 13:20 89 € Detail Prihlásiť
B2/C1 AIHSFC8_onl B2 First a C1 Adv. (rýchlokurz) Live online 13.1.2024 sobota 8:00 - 13:20 89 € Detail Prihlásiť
C1 / AIHCAES5_onl C1 Advanced príprava (3 týždne) Live online 15.1.-1.2.2024 pondelok až štvrtok 17:05 - 19:05 199€ Detail Prihlásiť
C2 / AIHCPE4_onl C2 Proficiency príprava (mesiac) Live online 30.10.-27.11.2023 pondelok + streda 18:10 - 19:40 160 € Detail Prihlásiť
A0 až C2 Individuálny (14x60m) Live online podľa potreby podľa potreby podľa potreby 500 € Detail Prihlásiť
Úroveň
Zameranie
Forma

A2 / ACELA2_onl Všeobecný kurz

Live online
15.11.-13.12.2023 pondelok a streda 16:00 - 18:30

A2.1 / AIHA21_onl Všeobecný kurz

Live online
11.9.2023 - 4.2.2024 pondelok a streda 18:10 - 19:10

B2 / ACELB2_onl Všeobecný kurz

Live online
16.10.-13.11.2023 pondelok a streda 16:00 - 18:30

B2.1 / AIHB21_onl Všeobecný kurz

Live online
11.9.2023 - 4.2.2024 pondelok a streda 17:05 - 18:05

B2 / AIHFCEA_onl B2 First príprava

Live online
11.9.2023 - 4.2.2024 utorok a štvrtok 17:05 - 18:35

B2 / AIHFCES2_onl B2 First príprava (3 týždne)

Live online
9.10.-26.10.2023 pondelok až štvrtok 17:05 - 19:05

B2 / AIHFCES3_onl B2 First príprava (3 týždne)

Live online
30.10.-16.11.2023 pondelok až štvrtok 17:05 - 19:05

B2 / AIHFCES4_onl B2 First príprava (3 týždne)

Live online
20.11.-7.12.2023 pondelok až štvrtok 17:05 - 19:05

B2/C1 AIHSFC1_onl B2 First a C1 Adv. (rýchlokurz)

Live online
9.9.2023 sobota 8:00 - 13:20

C1 / AIHCAE_onl C1 Advanced príprava

Live online
11.9.2023 - 4.2.2024 pondelok a streda 17:05 - 18:35

B2/C1 AIHSFC2_onl B2 First a C1 Adv. (rýchlokurz)

Live online
7.10.2023 sobota 8:00 - 13:20

C1 / AIHCAES2_onl C1 Advanced príprava (3 týždne)

Live online
9.10.-26.10.2023 pondelok až štvrtok 17:05 - 19:05

B2/C1 AIHSFC3_onl B2 First a C1 Adv. (rýchlokurz)

Live online
21.10.2023 sobota 8:00 - 13:20

C1 / AIHCAES3_onl C1 Advanced príprava (3 týždne)

Live online
30.10.-16.11.2023 pondelok až štvrtok 17:05 - 19:05

B2/C1 AIHSFC4_onl B2 First a C1 Adv. (rýchlokurz)

Live online
11.11.2023 sobota 8:00 - 13:20

C1 / AIHCAES4_onl C1 Advanced príprava (3 týždne)

Live online
20.11.-7.12.2023 pondelok až štvrtok 17:05 - 19:05

B2/C1 AIHSFC5_onl B2 First a C1 Adv. (rýchlokurz)

Live online
25.11.2023 sobota 8:00 - 13:20

B2/C1 AIHSFC6_onl B2 First a C1 Adv. (rýchlokurz)

Live online
2.12.2023 sobota 8:00 - 13:20

B2/C1 AIHSFC7_onl B2 First a C1 Adv. (rýchlokurz)

Live online
16.12.2023 sobota 8:00 - 13:20

B2/C1 AIHSFC8_onl B2 First a C1 Adv. (rýchlokurz)

Live online
13.1.2024 sobota 8:00 - 13:20

C1 / AIHCAES5_onl C1 Advanced príprava (3 týždne)

Live online
15.1.-1.2.2024 pondelok až štvrtok 17:05 - 19:05

C2 / AIHCPE4_onl C2 Proficiency príprava (mesiac)

Live online
30.10.-27.11.2023 pondelok + streda 18:10 - 19:40

A0 až C2 Individuálny (14x60m)

Live online
podľa potreby podľa potreby podľa potreby

Ako prebieha kurz angličtiny v IH Bratislava

Najnižšia veková hranica pre prijatie študenta do kurzu angličtiny je 15 rokov, a preto sú skupiny týchto jazykových kurzov miestom stretu viacerých generácií.
Pre mladších študentov si pozrite našu ponuku kurzov angličtina pre deti a tínedžerov.

U nás môžete študovať aj angličtinu pre začiatočníkov.
Kurzy sú zostavené podľa učebnej literatúry a hodiny obsiahnu všetky zručnosti (v závislosti od zvoleného kurzu): písomný prejav, gramatika, čítanie, počúvanie, komunikácia.
Na všetkých úrovniach anglického jazyka sa môžu striedať dvaja kvalifikovaní lektori, zahraničný lektor alebo slovenský lektor.

Garantujeme vám, že sa všetky vaše zručnosti zlepšia. Jednoducho budete hovoriť plynulejšie, pohotovejšie a budete rozumieť oveľa viac z hovoreného prejavu.

Inovatívne vyučovanie angličtiny

Skúsený lektorský tím je zárukou kvalitných a inovatívnych metodických postupov. Na vyučovaní používame predpísané učebnice a všetci lektori sa usilujú naplniť určený cieľ jazykového kurzu.

Mnohí lektori využívajú aj doplnkovú literatúru ale aj novinové články, on-line materiály prestížnych vydavateľstiev, aktuálne videá, film, čo prispieva k rozvoju praktických zručností v anglickom jazyku.

Flexibilita je silnou stránkou školy. Aj počas roka sa môžete presunúť do vyššieho kurzu alebo do nižšieho, ak  to odporučí váš lektor. Môžete sa prihlásiť aj na cambridgeské skúšky.
 

Z kurzov angličtiny IH si môžete zvoliť rôzne zameranie:

  • Všeobecná angličtina
  • Príprava na Cambridge skúšku
  • Konverzácia
  • Obchodná angličtina
  • Právnická angličtina
  • Medicínska angličtina
Ak potrebujete väčšiu flexibilitu, zvoliť si môžete individuálny kurz.

Odozvy našich študentov

"Ďakujem všetkým v IHB, pani riaditeľke aj lektorke za ústretovosť a ich nadštandardný prístup pri zmene kurzu. Online vyučovanie podľa toho, čo mám možnosť sledovať a počuť od mojich deti, funguje výborne."

Mama našich študentov

"Dobrý deň,
kurz bol skvelou prípravou na skúšku. Dozvedela som sa ako postupovať pri každej jednej časti skúšky, na čo si dávať pozor a aké sú odporúčania. Veľmi nápomocný bol aj feedback lektorov na jednotlivé texty, ktoré sme im zasielali priebežne. Nenapadá mi nič, čo by som zmenila :)."

Eva, 3-týždňová príprava na C1 Advanced

"S kurzom vyjadrujem maximálnu spokojnosť, s jeho dĺžkou, zvolenými učebnicami a v prvom rade s oboma teacher-mi, ktorí majú božskú trpezlivosť, sú stále pozitívne a povzbudzujúco naladení, majú kreatívne hodiny, skvelý prístup, čím postupne menia aj celý môj prístup k angličtine, ktorú prestávam považovať za nutnosť a potrebu, ale za niečo, čo ma ozaj baví :-). Palec hore obom aj celej akadémii."

Študentka Elementary (A1)

"Dobrý deň,
ďakujem pekne za kurz, bol to výborne využitý čas, dobré materiály, interaktívne hodiny, lektor nás dokázal zaujať a naučiť, som vďačná za jeho ústretovosť, trpezlivosť a pokojnú atmosféru."

Erika, angličtina Live online