FCE a CAE prípravný kurz

Chceli by ste sa dobre a rýchlo pripraviť na cambridgeskú skúšku angličtiny a neviete kde? Naša jazyková škola IH Bratislava je nielen akreditovaným skúškovým centrom na cambridgeské skúšky. Pre našich študentov ponúkame aj prípravné kurzy na FCE a CAE certifikát, tí skúšku následne hravo zvládnu.
 

FCE, CAE a CPE prípravné kurzy

FCE semestrálne kurzy (12.2.-22.6.2018)
 
CEF Rozvrh Čas Cena Hod. Kód kurzu Kniha
B2 / FCE pondelok a streda 7:15 - 8:45 444 € 74 AIHFCE1 Gold First
B2 / FCE utorok a štvrtok 17:10 - 18:40 432 € 72 AIHFCE3 Gold First
B2 / FCE pondelok a streda 17:10 - 18:40 444 € 74 AIHFCE4_N Gold First
 

Krátke intenzívne kurzy FCE
(4x90 za týždeň)
 
Termín Rozvrh Čas Cena Hod. Kód kurzu Kniha
12.2. - 7.3.2018 pondelok až štvrtok 15:15 - 16:45 180 € 30 AIHFCES1 Compact First
12.3. - 5.4.2018 pondelok až štvrtok 15:15 - 16:45 180 € 30 AIHFCES2 Compact First
16.4. - 14.5.2018 pondelok až štvrtok 15:15 - 16:45 180 € 30 AIHFCES3 Compact First
 
Registrácia na FCE kurzCAE a CPE semestrálne kurzy (12.2.-22.6.2018)
 
CEF Rozvrh Čas Cena Hod. Kód kurzu Kniha
C1 / CAE pondelok a streda 7:15 - 8:45 444 € 74 AIHCAE1 Gold Advanced
C1 / CAE utorok a štvrtok 17:10 - 18:40 432 € 72 AIHCAE2 Gold Advanced
C1 / CAE utorok a štvrtok 18:45 - 20:15 432 € 72 AIHCAE3 Gold Advanced
C2 / CPE utorok a štvrtok 17:10 - 18:40 432 € 72 AIHCPE1 Objective Proficiency


Krátke intenzívne kurzy CAE
(4x90 za týždeň)
Termín Rozvrh Čas Cena Hod. Kód kurzu Kniha
12.2. - 7.3.2018 pondelok až štvrtok 15:15 - 16:45 180 € 30 AIHCAES1 Compact Advanced
12.3. - 5.4.2018 pondelok až štvrtok 15:15 - 16:45 180 € 30 AIHCAES2 Compact Advanced
16.4. - 14.5.2018 pondelok až štvrtok 15:15 - 16:45 180 € 30 AIHCAES3 Compact Advanced
 
Registrácia na CAE kurz  Registrácia na CPE kurz

Online príprava na FCE a CAE skúšku.

FCE a CAE skúška 

Semestrálny prípravný kurz FCE a CAE

Naše semestrálne kurzy sú pre študentov, ktorí sa chcú venovať príprave dlhší čas, aby si dôkladne osvojili všetky gramatické javy, stratégie, zručnosti a témy, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné zvládnutie skúšky.

Prípravné kurzy na FCE certifikát a CAE certifikát vychádzajú z učebných materiálov, ktoré presne kopírujú aktuálnu formu cambridgeskej skúšky. Študent by po ich absolvovaní mal byť pripravený na ich formálnu stránku. Precvičíte si: Reading (čítanie), Writing (písanie), Use of English (praktické cvičenia), Listening (počúvanie), Speaking (ústna časť).

Naša jazyková škola je autorizovaným skúškovým centrom pre cambridgeské skúšky, lektori vyučujúci v kurzoch sú oficiálnymi certifikovanými skúšajúcimi alebo s nimi úzko spolupracujú.

Počas prípravného kurzu na FCE a CAE certifikát si vyskúšate tzv. mock exam - skúšku na nečisto. Takto zistíte, ktorým oblastiam by ste sa mali viac venovať.Popis semestrálneho prípravného kurzu  FCE a CAE

  • Minimálna jazyková úroveň: B2 Upper-Intermediate (pre prípravný kurz FCE), C1 Advanced (pre prípravný kurz CAE)
  • Minimálny vek: 15 rokov
  • Maximálny počet študentov v triede: 10
  • V cene kurzu nie sú zahrnuté: cena za učebnicu, cena za skúšku
  • Učebnice sa zakupujú za zvýhodnenú cenu na recepcii školy

Prípravné kurzy angličtiny IH Bratislava sú náročnejšie na domáce úlohy, ktorými sú napríklad napísanie eseje alebo iného písomného zadania, ktoré vám učiteľ následne opraví a ohodnotí.
 


Krátky prípravný kurz FCE a CAE

Krátky prípravný kurz je pre študentov, ktorí sa chcú pripraviť na cambridgeskú skúšku FCE alebo CAE, ale majú limitovaný čas. V kurze sa naučia najdôležitejšie stratégie potrebné na zvládnutie testu Cambridge English: First (FCE) alebo Cambridge English: Advanced (CAE).Popis kurzu

  • Minimálna jazyková úroveň: B2 Upper-Intermediate (pre prípravný kurz FCE), C1 Advanced (pre prípravný kurz CAE)
  • Minimálny vek: 15 rokov
  • Maximálny počet študentov v triede: 10
  • V cene kurzu nie sú zahrnuté: cena za učebnicu, cena za skúšku
  • Učebnice sa zakupujú za zvýhodnenú cenu na recepcii školy

Budete sa učiť z učebnice, ktorá je navrhnutá pre krátky intenzívny prípravný kurz a z iných doplnkových materiálov. Počas kurzu budete mať možnosť urobiť si ústnu skúšku na nečisto tzv. Mock exam. Naučíte sa a precvičíte si stratégie, techniky a zručnosti potrebné ku skúške.
Môžete požiadať o hodnotenie vášho progresu lektorom kurzu.
 
Ak sa chcete registrovať na cambridgeskú skúšku, pozrite si termíny a ceny.