FCE a CAE prípravný kurz

Chceli by ste sa dobre a rýchlo pripraviť na cambridgeskú skúšku angličtiny a neviete kde? Naša jazyková škola IH Bratislava je nielen akreditovaným skúškovým centrom na cambridgeské skúšky. Pre našich študentov ponúkame aj prípravné kurzy na FCE a CAE certifikát, tí skúšku následne hravo zvládnu.
addFCE príprava

FCE príprava

Zameranie Termín Rozvrh Čas Cena Hod.
/ 60m.
Kód kurzu
FCE semestrálny 10.2.-26.6.2020 utorok / štvrtok 19.15 - 20.15 320 € 40 hod. (nový) AIHFCECN
FCE semestrálny 10.2.-26.6.2020 pondelok / streda 7.15-8.15 312 € 39 hod. (nový) AIHFCERN
FCE (3-týždne) int. 10.2.-27.2.2020 pondelok až štvrtok 17.05 - 19.10 192 € 24 hod. (nový) ALFCES1
FCE (3-týždne) int. 23.3.-9.4.2020 pondelok až štvrtok 17.05 - 19.10 192 € 24 hod. (nový) ALFCES2
FCE (3-týždne) int. 14.4.-30.4.2020 pondelok až štvrtok 17.05 - 19.10 192 € 24 hod. (nový) ALFCES3
FCE (3-týždne) int. 4.5.-21.5.2020 pondelok až štvrtok 17.05 - 19.10 192 € 24 hod. (nový) ALFCES4
FCE (3-týždne) int. 25.5.-11.6.2020 pondelok až štvrtok 17.05 - 19.10 192 € 24 hod. (nový) ALFCES5  
FCE/CAE stratégie 21.3.2020 sobota 8.00 - 13.20 75 € 5 hod. (nový) ALSFC5
FCE/CAE stratégie 18.4.2020 sobota 8.00 - 13.20 75 € 5 hod. (nový) ALSFC6
FCE/CAE stratégie 16.5.2020 sobota 8.00 - 13.20 75 € 5 hod. (nový) ALSFC7
Registrácia na kurz FCE  
addCAE príprava

CAE príprava

Názov Termín Rozvrh Čas Cena Hod.
/ 60m.
Kód
CAE semestrálny 10.2.-26.6.2020 utorok / štvrtok 19.15 - 20.15 320 € 40 hod. (nový) AIHCAEC
CAE semestrálny 10.2.-26.6.2020 streda    7.15-9.15 320 € 40 hod. (nový) AIHCAER
CAE semestrálny 10.2.-26.6.2020 pondelok / streda 17.05 - 18.05 312 € 39 hod. (pokr.) AIHCAEA
CAE semestrálny 10.2.-26.6.2020 utorok / štvrtok 18.10 - 19.10 320 € 40 hod. (nový) AIHCAEB
CAE (3-týždne) int. 20.1.-7.2.2020 pondelok až štvrtok 17.05 - 19.10 192 € 24 hod. (nový) ALCAES1
CAE (3-týždne) int. 10.2.-27.2.2020 pondelok až štvrtok 17.05 - 19.10 192 € 24 hod. (nový) ALCAES2
CAE (3-týždne) int. 2.3.-19.3.2020 pondelok až štvrtok 17.05 - 19.10 192 € 24 hod. (nový) ALCAES3
CAE (3-týždne) int. 23.3.-9.4.2020 pondelok až štvrtok 17.05 - 19.10 192 € 24 hod. (nový) ALCAES4
CAE (3-týždne) int. 14.4.-30.4.2020 pondelok až štvrtok 17.05 - 19.10 192 € 24 hod. (nový) ALCAES5
CAE (3-týždne) int. 4.5.-21.5.2020 pondelok až štvrtok 17.05 - 19.10 192 € 24 hod. (nový) ALCAES6
CAE (3-týždne) int. 25.5.-11.6.2020 pondelok až štvrtok 17.05 - 19.10 192 € 24 hod. (nový) ALCAES7
FCE/CAE stratégie 21.3.2020 sobota    8.00 - 13.20 75 € 5 hod. (nový) ALSFC5
FCE/CAE stratégie 18.4.2020 sobota    8.00 - 13.20 75 € 5 hod. (nový) ALSFC6
FCE/CAE stratégie 16.5.2020 sobota    8.00 - 13.20 75 € 5 hod. (nový) ALSFC7
Registrácia na kurz CAE  

Online príprava na FCE a CAE skúšku.

FCE, CAE a CPE skúška 

Semestrálny prípravný kurz FCE a CAE

Naše semestrálne kurzy sú pre študentov, ktorí sa chcú venovať príprave dlhší čas, aby si dôkladne osvojili všetky gramatické javy, stratégie, zručnosti a témy, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné zvládnutie skúšky.

Prípravné kurzy na FCE certifikát a CAE certifikát vychádzajú z učebných materiálov, ktoré presne kopírujú aktuálnu formu cambridgeskej skúšky. Študent by po ich absolvovaní mal byť pripravený na ich formálnu stránku. Precvičíte si: Reading (čítanie), Writing (písanie), Use of English (praktické cvičenia), Listening (počúvanie), Speaking (ústna časť).

Naša jazyková škola je autorizovaným skúškovým centrom pre cambridgeské skúšky, lektori vyučujúci v kurzoch sú oficiálnymi certifikovanými skúšajúcimi alebo s nimi úzko spolupracujú.

Počas prípravného kurzu na FCE a CAE certifikát si vyskúšate tzv. mock exam - skúšku na nečisto. Takto zistíte, ktorým oblastiam by ste sa mali viac venovať.

Na koci kurzu získate certifikát IH Bratislava (pri dochádzke min. 60% a úspešnom absolvovaní testu na konci kurzu).
 

Popis semestrálneho prípravného kurzu  FCE a CAE

  • Minimálna jazyková úroveň: B2 Upper-Intermediate (pre prípravný kurz FCE), C1 Advanced (pre prípravný kurz CAE)
  • Minimálny vek: 15 rokov
  • Maximálny počet študentov v triede: 10
  • V cene kurzu nie sú zahrnuté: cena za učebnicu, cena za skúšku
  • Učebnice sa zakupujú za zvýhodnenú cenu na recepcii školy

Prípravné kurzy angličtiny IH Bratislava sú náročnejšie na domáce úlohy, ktorými sú napríklad napísanie eseje alebo iného písomného zadania, ktoré vám učiteľ následne opraví a ohodnotí.
 


Krátky prípravný kurz na certifikát FCE a CAE

Krátky prípravný kurz je pre študentov, ktorí sa chcú pripraviť na cambridgeskú skúšku FCE alebo CAE, ale majú limitovaný čas. V kurze sa naučia najdôležitejšie stratégie potrebné na zvládnutie testu Cambridge English: First (FCE) alebo Cambridge English: Advanced (CAE).Popis kurzu

  • Minimálna jazyková úroveň: B2 Upper-Intermediate (pre prípravný kurz FCE), C1 Advanced (pre prípravný kurz CAE)
  • Minimálny vek: 15 rokov
  • Maximálny počet študentov v triede: 10
  • V cene kurzu nie sú zahrnuté: cena za učebnicu, cena za skúšku
  • Učebnice sa zakupujú za zvýhodnenú cenu na recepcii školy

Budete sa učiť z učebnice, ktorá je navrhnutá pre krátky intenzívny prípravný kurz a z iných doplnkových materiálov. Počas kurzu budete mať možnosť urobiť si ústnu skúšku na nečisto tzv. Mock exam. Naučíte sa a precvičíte si stratégie, techniky a zručnosti potrebné ku skúške.
Môžete požiadať o hodnotenie vášho progresu lektorom kurzu.
 
Ak sa chcete registrovať na cambridgeskú skúšku, pozrite si termíny a ceny.