Prípravné kurzy na skúšky

Vyberte si svoju skúšku

rozbaľte ponuku so skúškou a zistite termíny kurzov.
 
addA2 Key (KET) a B1 Preliminary (PET) prípravný kurz

A2 Key (KET) a B1 Preliminary (PET) príprava

Typ Termín Štúdium Rozvrh Čas Cena Hod. Kód kurzu
A2 Key for Schools 17.3.-26.5.2023 Live online piatok 15.00 - 16.00 70 € 10 (60min.) SRIHKET_onl
B1 Preliminary for Schools 24.3.-2.6.2023 Live online piatok 16.10 - 17.10 70 € 10 (60min.) SRIHPET_onl
Registrácia na prípravu
 
addB2 First (FCE) prípravný kurz

B2 First (FCE) príprava

Typ Termín Štúdium Rozvrh Čas Cena Hod. Kód kurzu
intenzívny (3-týždne) 3.4.-20.4.2023 Live online pondelok až štvrtok 17.05 - 19.05 183 € 22 (60min.) AIHFCES2_onl
rýchlokurz 8.4.2023 Live online sobota 8:00 - 13:20 89 € 5 (60min.) AIHSFC4_onl
rýchlokurz 22.4.2023 Live online sobota 8:00 - 13:20 89 € 5 (60min.) AIHSFC5_onl
rýchlokurz 6.5.2023 Live online sobota 8:00 - 13:20 89 € 5 (60min.) AIHSFC6_onl
intenzívny (3-týždne) 9.5.-25.5.2023 Live online pondelok až štvrtok 17.05 - 19.05 183 € 22 (60min.) AIHFCES3_onl
rýchlokurz 20.5.2023 Live online sobota 8:00 - 13:20 89 € 5 (60min.) AIHSFC7_onl
intenzívny (3-týždne) 29.5.-15.6.2023 Live online pondelok až štvrtok 17.05 - 19.05 199 € 24 (60min.) AIHFCES4_onl
rýchlokurz 3.6.2023 Live online sobota 8:00 - 13:20 89 € 5 (60min.) AIHSFC8_onl
Registrácia na kurz FCE  
 
addC1 Advanced (CAE) prípravný kurz

C1 Advanced (CAE) príprava

Typ Termín Štúdium Rozvrh Čas Cena Hod.
/ 60m.
Kód
semestrálny 6.2.-9.6.2023 prezenčne v IH utorok + štvrtok 17.05 - 18.35 454 € 72 (45min.) AIHCAEA
intenzívny (3-týždne) 27.3.-13.4.2023 Live online pondelok až štvrtok 17.05 - 19.05 183 € 22 (60min.) AIHCAES4_onl
rýchlokurz 8.4.2023 Live online sobota 8:00 - 13:20 89 € 5 (60min.) AIHSFC4_onl
intenzívny (3-týždne) 17.4.-4.5.2023 Live online pondelok až štvrtok 17.05 - 19.05 183 € 22 (60min.) AIHCAES5_onl
rýchlokurz 22.4.2023 Live online sobota 8:00 - 13:20 89 € 5 (60min.) AIHSFC5_onl
rýchlokurz 6.5.2023 Live online sobota 8:00 - 13:20 89 € 5 (60min.) AIHSFC6_onl
intenzívny (3-týždne) 9.5.-25.5.2023 Live online pondelok až štvrtok 17.05 - 19.05 183 € 22 (60min.) AIHCAES6_onl
rýchlokurz 20.5.2023 Live online sobota 8:00 - 13:20 89 € 5 (60min.) AIHSFC7_onl
intenzívny (3-týždne) 29.5.-15.6.2023 Live online pondelok až štvrtok 17.05 - 19.05 199 € 24 (60min.) AIHCAES7_onl
rýchlokurz 3.6.2023 Live online sobota 8:00 - 13:20 89 € 5 (60min.) AIHSFC8_onl
Registrácia na kurz CAE  
 
addC2 Proficiency (CPE) prípravný kurz

C2 Proficiency (CPE) príprava

 
Typ Termín Štúdium Rozvrh Čas Cena Hod. Kód kurzu
kurz + IH Campus
prístup
3.4.-3.5.2023 Live online pondelok + streda 18:10 - 19:40 160 € 16 (45min.) AIHCPE2_onl
kurz + IH Campus
prístup
3.5.-31.5.2023 Live online pondelok + streda 18:10 - 19:40 160 € 16 (45min.) AIHCPE3_onl
Registrácia na CPE prípravu
Príprava s e-learningom na PET, FCE, CAE a CPE skúšku.

Termíny skúšok

 

Reakcie na intenzívny 3-týždňový CAE kurz:
"Bola som veľmi spokojná, všetci lektori boli milí a ochotní, kurz mi toho veľa dal."

"Dobrý deň, kurz bol skvelou prípravou na skúšku. Dozvedela som sa ako postupovať pri každej jednej časti skúšky, na čo si dávať pozor a aké sú odporúčania. Veľmi nápomocný bol aj feedback lektorov na jednotlivé texty, ktoré sme im zasielali priebežne. Nenapadá mi nič, čo by som zmenila :)."

 Neviete sa rozhodnúť, ktorý prípravný kurz je pre vás najvhodnejší? Prečítajte si náš blog:
Najlepší prípravný kurz na FCE alebo CAE skúškuprípravný kurz na fce a cae


Semestrálny prípravný kurz FCE a CAE

Naše semestrálne kurzy sú pre študentov, ktorí sa chcú venovať príprave dlhší čas, aby si dôkladne osvojili všetky gramatické javy, stratégie, zručnosti a témy, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné zvládnutie skúšky.

Prípravné kurzy na FCE certifikát a CAE certifikát vychádzajú z učebných materiálov, ktoré presne kopírujú aktuálnu formu cambridgeskej skúšky. Študent by po ich absolvovaní mal byť pripravený na ich formálnu stránku. Precvičíte si: Reading (čítanie), Writing (písanie), Use of English (praktické cvičenia), Listening (počúvanie), Speaking (ústna časť).

Naša jazyková škola je autorizovaným skúškovým centrom pre cambridgeské skúšky, lektori vyučujúci v kurzoch sú oficiálnymi certifikovanými skúšajúcimi alebo s nimi úzko spolupracujú.

Počas prípravného kurzu na FCE a CAE certifikát si vyskúšate tzv. mock exam - skúšku na nečisto. Takto zistíte, ktorým oblastiam by ste sa mali viac venovať.

Na koci kurzu získate certifikát IH Bratislava (pri dochádzke min. 60% a úspešnom absolvovaní testu na konci kurzu).
 

Popis semestrálneho prípravného kurzu  FCE a CAE

  • Minimálna jazyková úroveň: B2 Upper-Intermediate (pre prípravný kurz FCE), C1 Advanced (pre prípravný kurz CAE)
  • Minimálny vek: 15 rokov
  • Maximálny počet študentov v triede: 10
  • V cene kurzu nie sú zahrnuté: cena za učebnicu, cena za skúšku
  • Učebnice sa zakupujú za zvýhodnenú cenu v zápisovej kancelárii školy

Prípravné kurzy angličtiny IH Bratislava sú náročnejšie na domáce úlohy, ktorými sú napríklad napísanie eseje alebo iného písomného zadania, ktoré vám učiteľ následne opraví a ohodnotí.


 

Sobotný rýchlokurz pre FCE a CAE

Viac informácií ohľadom sobotného rýchlokurzu, kde získate tie najdôležitejšie tipy a triky na úspešné zvládnutie cambridgeskej skúšky.
 


Krátky prípravný kurz na certifikát FCE a CAE

Krátky prípravný kurz je pre študentov, ktorí sa chcú pripraviť na cambridgeskú skúšku FCE alebo CAE, ale majú limitovaný čas. V kurze sa naučia najdôležitejšie stratégie potrebné na zvládnutie testu Cambridge English: First (FCE) alebo Cambridge English: Advanced (CAE).Popis kurzu

  • Minimálna jazyková úroveň: B2 Upper-Intermediate (pre prípravný kurz FCE), C1 Advanced (pre prípravný kurz CAE)
  • Minimálny vek: 15 rokov
  • Maximálny počet študentov v triede: 10
  • V cene kurzu nie sú zahrnuté: cena za učebnicu, cena za skúšku
  • Učebnice sa zakupujú za zvýhodnenú cenu v zápisovej kancelárii školy

Budete sa učiť z učebnice, ktorá je navrhnutá pre krátky intenzívny prípravný kurz a z iných doplnkových materiálov. Počas kurzu budete mať možnosť urobiť si ústnu skúšku na nečisto tzv. Mock exam. Naučíte sa a precvičíte si stratégie, techniky a zručnosti potrebné ku skúške.
Môžete požiadať o hodnotenie vášho progresu lektorom kurzu.
 
Ak sa chcete registrovať na cambridgeskú skúšku, pozrite si termíny a ceny.