FCE a CAE prípravný kurz

Chceli by ste sa dobre a rýchlo pripraviť na cambridgeskú skúšku angličtiny a neviete kde? Naša jazyková škola IH Bratislava je nielen akreditovaným skúškovým centrom na cambridgeské skúšky. Pre našich študentov ponúkame aj prípravné kurzy na FCE a CAE certifikát, tí skúšku následne hravo zvládnu.
 

FCE a CAE prípravné kurzy v IH Bratislava (11.9.2017 - 9.2.2018)

Úroveň /
Level
Kód kurzu /
course code
Rozvrh /
schedule
Rozvrh /
schedule
Cena /
price
Hod. /
les.
Kniha /
book
Lekcie /
Units
FCE LAIHFCE1 pondelok + streda
Mon+Wed
7:15 - 8:45 440,00 € 80 Gold First New Units
1 - 7
FCE LAIHFCE2 pondelok + streda
Mon+Wed
17:10 - 18:40 440,00 € 80 Gold First New Units
1 - 7
FCE LAIHFCE3 utorok + štvrtok
Tue+Thu
17:10 - 18:40 462,00 € 84 Gold First New Units
1 - 7
CAE LAIHCAE1 pondelok + streda
Mon+Wed
7:15 - 8:45 440,00 € 80 Gold Advanced Units
1 - 7
CAE LAIHCAE2 utorok + štvrtok
Tue+Thu
17:10 - 18:40 462,00 € 84 Gold Advanced Units
1 - 7
CAE LAIHCAE3 utorok + štvrtok
Tue+Thu
18:45 - 20:1 462,00 € 84 Gold Advanced Units
1 - 7
CPE LAIHCPE1 utorok + štvrtok
Tue+Thu
17:10 - 18:40 462,00 € 84 Objective proficiency
2nd. ED
Units
1-10
 

Krátke prípravné kurzy FCE a CAE (zima 2017)

 
Úroveň /
Level
Kód kurzu /
course code
Termín /
Dates
Rozvrh /
schedule
Rozvrh /
schedule
Cena /
price
Hod. /
les.
Kniha /
book
Lekcie /
Units
FCE XAIHFCES1 23.10.-16.11. pondelok až štvrtok
Mon to Thu
15:15 - 16:45 165,00 € 30 Compact First All book
FCE XAIHFCES2 6.11.-30.11. pondelok až štvrtok
Mon to Thu
15:15 - 16:45 176,00 € 32 Compact First All book
CAE XAIHCAES1 11.9.-5.10. pondelok až štvrtok
Mon to Thu
15:15 - 16:45 176,00 € 32 Compact Advanced All book
CAE XAIHCAES2 23.10.-16.11. pondelok až štvrtok
Mon to Thu
15:15 - 16:45 165,00 € 30 Compact Advanced All book


Registrácia na kurz     FCE a CAE skúška


Online príprava na FCE a CAE skúšku.
 

Semestrálny prípravný kurz FCE a CAE

Naše semestrálne kurzy sú pre študentov, ktorí sa chcú venovať príprave dlhší čas, aby si dôkladne osvojili všetky gramatické javy, stratégie, zručnosti a témy, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné zvládnutie skúšky.

Prípravné kurzy na FCE certifikát a CAE certifikát vychádzajú z učebných materiálov, ktoré presne kopírujú aktuálnu formu cambridgeskej skúšky. Študent by po ich absolvovaní mal byť pripravený na ich formálnu stránku. Precvičíte si: Reading (čítanie), Writing (písanie), Use of English (praktické cvičenia), Listening (počúvanie), Speaking (ústna časť).

Naša jazyková škola je autorizovaným skúškovým centrom pre cambridgeské skúšky, lektori vyučujúci v kurzoch sú oficiálnymi certifikovanými skúšajúcimi alebo s nimi úzko spolupracujú.

Počas prípravného kurzu na FCE a CAE certifikát si vyskúšate tzv. mock exam - skúšku na nečisto. Takto zistíte, ktorým oblastiam by ste sa mali viac venovať.Popis semestrálneho prípravného kurzu  FCE a CAE

  • Minimálna jazyková úroveň: B2 Upper-Intermediate (pre prípravný kurz FCE), C1 Advanced (pre prípravný kurz CAE)
  • Minimálny vek: 15 rokov
  • Maximálny počet študentov v triede: 10
  • V cene kurzu nie sú zahrnuté: cena za učebnicu, cena za skúšku
  • Učebnice sa zakupujú za zvýhodnenú cenu na recepcii školy

Prípravné kurzy angličtiny IH Bratislava sú náročnejšie na domáce úlohy, ktorými sú napríklad napísanie eseje alebo iného písomného zadania, ktoré vám učiteľ následne opraví a ohodnotí.
 


Krátky prípravný kurz FCE a CAE

Krátky prípravný kurz je pre študentov, ktorí sa chcú pripraviť na cambridgeskú skúšku FCE alebo CAE, ale majú limitovaný čas. V kurze sa naučia najdôležitejšie stratégie potrebné na zvládnutie testu Cambridge English: First (FCE) alebo Cambridge English: Advanced (CAE).Popis kurzu

  • Minimálna jazyková úroveň: B2 Upper-Intermediate (pre prípravný kurz FCE), C1 Advanced (pre prípravný kurz CAE)
  • Minimálny vek: 15 rokov
  • Maximálny počet študentov v triede: 10
  • V cene kurzu nie sú zahrnuté: cena za učebnicu, cena za skúšku
  • Učebnice sa zakupujú za zvýhodnenú cenu na recepcii školy

Budete sa učiť z učebnice, ktorá je navrhnutá pre krátky intenzívny prípravný kurz a z iných doplnkových materiálov. Počas kurzu budete mať možnosť urobiť si ústnu skúšku na nečisto tzv. Mock exam. Naučíte sa a precvičíte si stratégie, techniky a zručnosti potrebné ku skúške.
Môžete požiadať o hodnotenie vášho progresu lektorom kurzu.
 
Ak sa chcete registrovať na cambridgeskú skúšku, pozrite si termíny a ceny.