FCE a CAE prípravný kurz

Vyberte si svoju skúšku

rozbaľte ponuku so skúškou a zistite termíny kurzov.
 
addB2 First (FCE) prípravný kurz

B2 First (FCE) príprava

Typ Termín Štúdium Rozvrh Čas Cena Hod. Kód kurzu
intenzívny (3 týždne) 17.1.-3.2.2022 Live online pondelok až štvrtok 17.05 - 19.05 192 € 24 (60min.) ALFCES1_onl
rýchlokurz 22.1.2022 Live online sobota 8:00 - 13:20 79 € 5 (60min.) ALSFCJ_onl
semestrálny 7.2.-16.6.2022 Live online utorok + štvrtok 18.45 - 20.15 456 € 76 (45min.) AIHFCEB_onl
semestrálny 7.2.-15.6.2022 v IH pondelok + streda 17.05 - 18.35 444 € 74 (45min.) AIHFCEA
rýchlokurz 5.3.2022 Live online sobota 8:00 - 13:20 79 € 5 (60min.) ALSFCR_onl
intenzívny (3 týždne) 21.3.-7.4.2022 Live online pondelok až štvrtok 17.05 - 19.05 192 € 24 (60min.) ALFCES2_onl
rýchlokurz 9.4.2022 Live online sobota 8:00 - 13:20 79 € 5 (60min.) ALSFCA_onl
intenzívny (3 týždne) 25.4.-12.5.2022 Live online pondelok až štvrtok 17.05 - 19.05 192 € 24 (60min.) ALFCES3_onl
rýchlokurz 30.4.2022 Live online sobota 8:00 - 13:20 79 € 5 (60min.) ALSFCA2_onl
intenzívny (3 týždne) 16.5.-2.6.2022 Live online pondelok až štvrtok 17.05 - 19.05 192 € 24 (60min.) ALFCES4_onl
rýchlokurz 21.5.2022 Live online sobota 8:00 - 13:20 79 € 5 (60min.) ALSFCM_onl
rýchlokurz 28.5.2022 Live online sobota 8:00 - 13:20 79 € 5 (60min.) ALSFCM2_onl
rýchlokurz 11.6.2022 Live online sobota 8:00 - 13:20 79 € 5 (60min.) ALSFCU_onl
Registrácia na kurz FCE  
 
addC1 Advanced (CAE) prípravný kurz

C1 Advanced (CAE) príprava

Typ Termín Štúdium Rozvrh Čas Cena Hod.
/ 60m.
Kód
intenzívny (3 týždne) 10.1.-27.1.2022 Live online pondelok až štvrtok 17.05 - 19.05 192 € 24 (60min.) ALCAES1_onl
rýchlokurz 22.1.2022 Live online sobota 8:00 - 13:20 79 € 5 (60min.) ALSFCJ_onl
intenzívny (3 týždne) 31.1.-17.2.2022 Live online pondelok až štvrtok 17.05 - 19.05 192 € 24 (60min.) ALCAES2_onl
semestrálny 7.2.-15.6.2022 Live online pondelok + streda 18.45 - 20.15 444 € 74 (45min.) AIHCAEB_onl
semestrálny 7.2.-16.6.2022 v IH utorok + štvrtok 17.05 - 18.35 456 € 76 (45min.) AIHCAEA
rýchlokurz 19.2.2022 Live online sobota 8:00 - 13:20 79 € 5 (60min.) ALSFCF_onl
intenzívny (3 týždne) 21.2.-10.3.2022 Live online pondelok až štvrtok 17.05 - 19.05 192 € 24 (60min.) ALCAES3_onl
rýchlokurz 5.3.2022 Live online sobota 8:00 - 13:20 79 € 5 (60min.) ALSFCR_onl
intenzívny (3 týždne) 21.3.-7.4.2022 Live online pondelok až štvrtok 17.05 - 19.05 192 € 24 (60min.) ALCAES4_onl
rýchlokurz 9.4.2022 Live online sobota 8:00 - 13:20 79 € 5 (60min.) ALSFCA_onl
intenzívny (3 týždne) 25.4.-12.5.2022 Live online pondelok až štvrtok 17.05 - 19.05 192 € 24 (60min.) ALCAES5_onl
rýchlokurz 30.4.2022 Live online sobota 8:00 - 13:20 79 € 5 (60min.) ALSFCA2_onl
intenzívny (3 týždne) 16.5.-2.6.2022 Live online pondelok až štvrtok 17.05 - 19.05 192 € 24 (60min.) ALCAES6_onl
rýchlokurz 21.5.2022 Live online sobota 8:00 - 13:20 79 € 5 (60min.) ALSFCM_onl
rýchlokurz 28.5.2022 Live online sobota 8:00 - 13:20 79 € 5 (60min.) ALSFCM2_onl
intenzívny (3 týždne) 6.6.-23.6.2022 Live online pondelok až štvrtok 17.05 - 19.05 192 € 24 (60min.) ALCAES7_onl
rýchlokurz 11.6.2022 Live online sobota 8:00 - 13:20 79 € 5 (60min.) ALSFCU_onl
Registrácia na kurz CAE  
 
addA2 Key (KET) a B1 Preliminary (PET) prípravný kurz

A2 Key (KET) a B1 Preliminary (PET) príprava

Typ Termín Štúdium Rozvrh Čas Cena Hod. Kód kurzu
A2 Key (KET) 25.3.-3.6.2022 Live online piatok 15:00 - 16:00 70 € 10 (60min.) SRIHKET_onl
B1 Preliminary (PET) 25.3.-3.6.2022 Live online piatok 16:10 - 17:10 70 € 10 (60min.) SRIHPET_onl
Registrácia na kurz
 
addC2 Proficiency (CPE) prípravný kurz

C2 Proficiency (CPE) príprava


Pripravujeme na február 2022.
Príprava s e-learningom na PET, FCE, CAE a CPE skúšku.

Termíny skúšok

 

Reakcie na intenzívny 3-týždňový CAE kurz:
"Bola som veľmi spokojná, všetci lektori boli milí a ochotní, kurz mi toho veľa dal."

"Dobrý deň, kurz bol skvelou prípravou na skúšku. Dozvedela som sa ako postupovať pri každej jednej časti skúšky, na čo si dávať pozor a aké sú odporúčania. Veľmi nápomocný bol aj feedback lektorov na jednotlivé texty, ktoré sme im zasielali priebežne. Nenapadá mi nič, čo by som zmenila :)."

 Neviete sa rozhodnúť, ktorý prípravný kurz je pre vás najvhodnejší? Prečítajte si náš blog:
Najlepší prípravný kurz na FCE alebo CAE skúškuprípravný kurz na fce a cae


Semestrálny prípravný kurz FCE a CAE

Naše semestrálne kurzy sú pre študentov, ktorí sa chcú venovať príprave dlhší čas, aby si dôkladne osvojili všetky gramatické javy, stratégie, zručnosti a témy, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné zvládnutie skúšky.

Prípravné kurzy na FCE certifikát a CAE certifikát vychádzajú z učebných materiálov, ktoré presne kopírujú aktuálnu formu cambridgeskej skúšky. Študent by po ich absolvovaní mal byť pripravený na ich formálnu stránku. Precvičíte si: Reading (čítanie), Writing (písanie), Use of English (praktické cvičenia), Listening (počúvanie), Speaking (ústna časť).

Naša jazyková škola je autorizovaným skúškovým centrom pre cambridgeské skúšky, lektori vyučujúci v kurzoch sú oficiálnymi certifikovanými skúšajúcimi alebo s nimi úzko spolupracujú.

Počas prípravného kurzu na FCE a CAE certifikát si vyskúšate tzv. mock exam - skúšku na nečisto. Takto zistíte, ktorým oblastiam by ste sa mali viac venovať.

Na koci kurzu získate certifikát IH Bratislava (pri dochádzke min. 60% a úspešnom absolvovaní testu na konci kurzu).
 

Popis semestrálneho prípravného kurzu  FCE a CAE

  • Minimálna jazyková úroveň: B2 Upper-Intermediate (pre prípravný kurz FCE), C1 Advanced (pre prípravný kurz CAE)
  • Minimálny vek: 15 rokov
  • Maximálny počet študentov v triede: 10
  • V cene kurzu nie sú zahrnuté: cena za učebnicu, cena za skúšku
  • Učebnice sa zakupujú za zvýhodnenú cenu v zápisovej kancelárii školy

Prípravné kurzy angličtiny IH Bratislava sú náročnejšie na domáce úlohy, ktorými sú napríklad napísanie eseje alebo iného písomného zadania, ktoré vám učiteľ následne opraví a ohodnotí.


 

Sobotný rýchlokurz pre FCE a CAE

Viac informácií ohľadom sobotného rýchlokurzu, kde získate tie najdôležitejšie tipy a triky na úspešné zvládnutie cambridgeskej skúšky.
 


Krátky prípravný kurz na certifikát FCE a CAE

Krátky prípravný kurz je pre študentov, ktorí sa chcú pripraviť na cambridgeskú skúšku FCE alebo CAE, ale majú limitovaný čas. V kurze sa naučia najdôležitejšie stratégie potrebné na zvládnutie testu Cambridge English: First (FCE) alebo Cambridge English: Advanced (CAE).Popis kurzu

  • Minimálna jazyková úroveň: B2 Upper-Intermediate (pre prípravný kurz FCE), C1 Advanced (pre prípravný kurz CAE)
  • Minimálny vek: 15 rokov
  • Maximálny počet študentov v triede: 10
  • V cene kurzu nie sú zahrnuté: cena za učebnicu, cena za skúšku
  • Učebnice sa zakupujú za zvýhodnenú cenu v zápisovej kancelárii školy

Budete sa učiť z učebnice, ktorá je navrhnutá pre krátky intenzívny prípravný kurz a z iných doplnkových materiálov. Počas kurzu budete mať možnosť urobiť si ústnu skúšku na nečisto tzv. Mock exam. Naučíte sa a precvičíte si stratégie, techniky a zručnosti potrebné ku skúške.
Môžete požiadať o hodnotenie vášho progresu lektorom kurzu.
 
Ak sa chcete registrovať na cambridgeskú skúšku, pozrite si termíny a ceny.