FCE a CAE prípravný kurz

Vyberte si svoju skúšku

rozbaľte ponuku so skúškou a zistite termíny kurzov.
 
addB2 First (FCE) prípravný kurz

B2 First (FCE) príprava

Typ Termín Štúdium Rozvrh Čas Cena Hod.
/ 60m.
Kód kurzu
intenzívny (3-týždne) 18.10.-4.11.2021 Live online pondelok až štvrtok 17.05 - 19.05 176 € 22 (60min.) ALFCES2_onl
rýchlokurz 30.10.2021 Live online sobota    8:00 - 13:20 79 € 5 (60min.) ALSFCO2_onl
intenzívny (3-týždne) 15.11.-2.12.2021 Live online pondelok až štvrtok 17.05 - 19.05 176 € 22 (60min.) ALFCES3_onl
rýchlokurz 20.11.2021 Live online sobota    8:00 - 13:20 79 € 5 (60min.) ALSFCN_onl
rýchlokurz 4.12.2021 Live online sobota    8:00 - 13:20 79 € 5 (60min.) ALSFCD_onl
intenzívny (3-týždne) 17.1.-3.2.2022 Live online pondelok až štvrtok 17.05 - 19.05 192 € 24 (60min.) ALFCES4_onl
Registrácia na kurz FCE  
 
addC1 Advanced (CAE) prípravný kurz

C1 Advanced (CAE) príprava

Typ Termín Štúdium Rozvrh Čas Cena Hod.
/ 60m.
Kód
semestrálny 13.9.2021-6.2.2022 IH priestory utorok + štvrtok 17:05 - 18:35 444 € 74 (45min.) AIHCAEB
intenzívny (3-týždne) 11.10.-28.10.2021 Live online pondelok až štvrtok 17.05 - 19.05 192 € 24 (60min.) ALCAES2_onl
rýchlokurz 30.10.2021 Live online sobota    8:00 - 13:20 79 € 5 (60min.) ALSFCO2_onl
intenzívny (3-týždne) 8.11.-25.11.2021 Live online pondelok až štvrtok 17.05 - 19.05 176 € 22 (60min.) ALCAES3_onl
rýchlokurz 20.11.2021 Live online sobota    8:00 - 13:20 79 € 5 (60min.) ALSFCN_onl
intenzívny (3-týždne) 29.11.-16.12.2021 Live online pondelok až štvrtok 17.05 - 19.05 192 € 24 (60min.) ALCAES4_onl
rýchlokurz 4.12.2021 Live online sobota    8:00 - 13:20 79 € 5 (60min.) ALSFCD_onl
intenzívny (3-týždne) 10.1.-27.1.2022 Live online pondelok až štvrtok 17.05 - 19.05 192 € 24 (60min.) ALCAES5_onl
intenzívny (3-týždne) 31.1.-17.2.2022 Live online pondelok až štvrtok 17.05 - 19.05 192 € 24 (60min.) ALCAES6_onl
Registrácia na kurz CAE  
 

Príprava s e-learningom na FCE, CAE a CPE skúšku.

FCE, CAE a CPE skúška

 

Reakcie na intenzívny 3-týždňový CAE kurz:
"Bola som veľmi spokojná, všetci lektori boli milí a ochotní, kurz mi toho veľa dal."

"Dobrý deň, kurz bol skvelou prípravou na skúšku. Dozvedela som sa ako postupovať pri každej jednej časti skúšky, na čo si dávať pozor a aké sú odporúčania. Veľmi nápomocný bol aj feedback lektorov na jednotlivé texty, ktoré sme im zasielali priebežne. Nenapadá mi nič, čo by som zmenila :)."

 Neviete sa rozhodnúť, ktorý prípravný kurz je pre vás najvhodnejší? Prečítajte si náš blog:
Najlepší prípravný kurz na FCE alebo CAE skúškuprípravný kurz na fce a cae


Semestrálny prípravný kurz FCE a CAE

Naše semestrálne kurzy sú pre študentov, ktorí sa chcú venovať príprave dlhší čas, aby si dôkladne osvojili všetky gramatické javy, stratégie, zručnosti a témy, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné zvládnutie skúšky.

Prípravné kurzy na FCE certifikát a CAE certifikát vychádzajú z učebných materiálov, ktoré presne kopírujú aktuálnu formu cambridgeskej skúšky. Študent by po ich absolvovaní mal byť pripravený na ich formálnu stránku. Precvičíte si: Reading (čítanie), Writing (písanie), Use of English (praktické cvičenia), Listening (počúvanie), Speaking (ústna časť).

Naša jazyková škola je autorizovaným skúškovým centrom pre cambridgeské skúšky, lektori vyučujúci v kurzoch sú oficiálnymi certifikovanými skúšajúcimi alebo s nimi úzko spolupracujú.

Počas prípravného kurzu na FCE a CAE certifikát si vyskúšate tzv. mock exam - skúšku na nečisto. Takto zistíte, ktorým oblastiam by ste sa mali viac venovať.

Na koci kurzu získate certifikát IH Bratislava (pri dochádzke min. 60% a úspešnom absolvovaní testu na konci kurzu).
 

Popis semestrálneho prípravného kurzu  FCE a CAE

  • Minimálna jazyková úroveň: B2 Upper-Intermediate (pre prípravný kurz FCE), C1 Advanced (pre prípravný kurz CAE)
  • Minimálny vek: 15 rokov
  • Maximálny počet študentov v triede: 10
  • V cene kurzu nie sú zahrnuté: cena za učebnicu, cena za skúšku
  • Učebnice sa zakupujú za zvýhodnenú cenu v zápisovej kancelárii školy

Prípravné kurzy angličtiny IH Bratislava sú náročnejšie na domáce úlohy, ktorými sú napríklad napísanie eseje alebo iného písomného zadania, ktoré vám učiteľ následne opraví a ohodnotí.


 

Sobotný rýchlokurz pre FCE a CAE

Viac informácií ohľadom sobotného rýchlokurzu, kde získate tie najdôležitejšie tipy a triky na úspešné zvládnutie cambridgeskej skúšky.
 


Krátky prípravný kurz na certifikát FCE a CAE

Krátky prípravný kurz je pre študentov, ktorí sa chcú pripraviť na cambridgeskú skúšku FCE alebo CAE, ale majú limitovaný čas. V kurze sa naučia najdôležitejšie stratégie potrebné na zvládnutie testu Cambridge English: First (FCE) alebo Cambridge English: Advanced (CAE).Popis kurzu

  • Minimálna jazyková úroveň: B2 Upper-Intermediate (pre prípravný kurz FCE), C1 Advanced (pre prípravný kurz CAE)
  • Minimálny vek: 15 rokov
  • Maximálny počet študentov v triede: 10
  • V cene kurzu nie sú zahrnuté: cena za učebnicu, cena za skúšku
  • Učebnice sa zakupujú za zvýhodnenú cenu v zápisovej kancelárii školy

Budete sa učiť z učebnice, ktorá je navrhnutá pre krátky intenzívny prípravný kurz a z iných doplnkových materiálov. Počas kurzu budete mať možnosť urobiť si ústnu skúšku na nečisto tzv. Mock exam. Naučíte sa a precvičíte si stratégie, techniky a zručnosti potrebné ku skúške.
Môžete požiadať o hodnotenie vášho progresu lektorom kurzu.
 
Ak sa chcete registrovať na cambridgeskú skúšku, pozrite si termíny a ceny.