FCE a CAE prípravný kurz

Vyberte si svoju skúšku

Momentálne prebiehajú všetky hodiny Live Online do odvolania.
 
addB2 First (FCE) prípravný kurz

B2 First (FCE) príprava

Typ Termín Štúdium Rozvrh Čas Cena Hod.
/ 60m.
Kód kurzu
FCE (3-týždne) int. 16.11.-3.12.2020 LIVE ONLINE pondelok až štvrtok 17.05 - 19.10 176 € 22 (60min.) AIHFCES2_onl
workshop 5.12.2020 LIVE ONLINE sobota 8:00 - 13:20 75 € 5 (60min.) AIHSFC2
FCE (3-týždne) int. 1.2.-18.2.2021 LIVE ONLINE pondelok až štvrtok 17.05 - 19.10 192 € 24 (60min.) ALFCES3_onl
FCE (3-týždne) int. 15.3.-1.4.2021 LIVE ONLINE pondelok až štvrtok 17.05 - 19.10 192 € 24 (60min.) ALFCES4_onl
Registrácia na kurz FCE  
addC1 Advanced (CAE) prípravný kurz

C1 Advanced (CAE) príprava

Typ Termín Štúdium Rozvrh Čas Cena Hod.
/ 60m.
Kód
semestrálny 14.9.2020 - 7.2.2020 IH priestory pondelok a streda 17.05 - 18.35 444 € 74 (45min.) AIHCAEA
CAE (3-týždne) int. 26.10.-12.11.2020 LIVE ONLINE pondelok až štvrtok 17.05 - 19.10 192 € 24 (60min.) AIHCAES3_onl
CAE (3-týždne) int. 16.11.-3.12.2020 LIVE ONLINE pondelok až štvrtok 17.05 - 19.10 192 € 24 (60min.) ALCAES4_onl
workshop 5.12.2020 LIVE ONLINE sobota 8:00 - 13:20 75 € 5 (60min.) ALSFC2
CAE (3-týždne) int. 11.1.-28.1.2021 LIVE ONLINE pondelok až štvrtok 17.05 - 19.10 192 € 24 (60min.) ALCAES5_onl
CAE (3-týždne) int. 1.2.-18.2.2021 LIVE ONLINE pondelok až štvrtok 17.05 - 19.10 192 € 24 (60min.) ALCAES6_onl
CAE (3-týždne) int. 22.2.-11.3.2021 LIVE ONLINE pondelok až štvrtok 17.05 - 19.10 192 € 24 (60min.) ALCAES7_onl
CAE (3-týždne) int. 15.3.-1.4.2021 LIVE ONLINE pondelok až štvrtok 17.05 - 19.10 192 € 24 (60min.) ALCAES8_onl
Registrácia na kurz CAE  

Online príprava na FCE a CAE skúšku.

FCE, CAE a CPE skúška 

Semestrálny prípravný kurz FCE a CAE

Naše semestrálne kurzy sú pre študentov, ktorí sa chcú venovať príprave dlhší čas, aby si dôkladne osvojili všetky gramatické javy, stratégie, zručnosti a témy, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné zvládnutie skúšky.

Prípravné kurzy na FCE certifikát a CAE certifikát vychádzajú z učebných materiálov, ktoré presne kopírujú aktuálnu formu cambridgeskej skúšky. Študent by po ich absolvovaní mal byť pripravený na ich formálnu stránku. Precvičíte si: Reading (čítanie), Writing (písanie), Use of English (praktické cvičenia), Listening (počúvanie), Speaking (ústna časť).

Naša jazyková škola je autorizovaným skúškovým centrom pre cambridgeské skúšky, lektori vyučujúci v kurzoch sú oficiálnymi certifikovanými skúšajúcimi alebo s nimi úzko spolupracujú.

Počas prípravného kurzu na FCE a CAE certifikát si vyskúšate tzv. mock exam - skúšku na nečisto. Takto zistíte, ktorým oblastiam by ste sa mali viac venovať.

Na koci kurzu získate certifikát IH Bratislava (pri dochádzke min. 60% a úspešnom absolvovaní testu na konci kurzu).
 

Popis semestrálneho prípravného kurzu  FCE a CAE

  • Minimálna jazyková úroveň: B2 Upper-Intermediate (pre prípravný kurz FCE), C1 Advanced (pre prípravný kurz CAE)
  • Minimálny vek: 15 rokov
  • Maximálny počet študentov v triede: 10
  • V cene kurzu nie sú zahrnuté: cena za učebnicu, cena za skúšku
  • Učebnice sa zakupujú za zvýhodnenú cenu v zápisovej kancelárii školy

Prípravné kurzy angličtiny IH Bratislava sú náročnejšie na domáce úlohy, ktorými sú napríklad napísanie eseje alebo iného písomného zadania, ktoré vám učiteľ následne opraví a ohodnotí.
 


Krátky prípravný kurz na certifikát FCE a CAE

Krátky prípravný kurz je pre študentov, ktorí sa chcú pripraviť na cambridgeskú skúšku FCE alebo CAE, ale majú limitovaný čas. V kurze sa naučia najdôležitejšie stratégie potrebné na zvládnutie testu Cambridge English: First (FCE) alebo Cambridge English: Advanced (CAE).Popis kurzu

  • Minimálna jazyková úroveň: B2 Upper-Intermediate (pre prípravný kurz FCE), C1 Advanced (pre prípravný kurz CAE)
  • Minimálny vek: 15 rokov
  • Maximálny počet študentov v triede: 10
  • V cene kurzu nie sú zahrnuté: cena za učebnicu, cena za skúšku
  • Učebnice sa zakupujú za zvýhodnenú cenu v zápisovej kancelárii školy

Budete sa učiť z učebnice, ktorá je navrhnutá pre krátky intenzívny prípravný kurz a z iných doplnkových materiálov. Počas kurzu budete mať možnosť urobiť si ústnu skúšku na nečisto tzv. Mock exam. Naučíte sa a precvičíte si stratégie, techniky a zručnosti potrebné ku skúške.
Môžete požiadať o hodnotenie vášho progresu lektorom kurzu.
 
Ak sa chcete registrovať na cambridgeskú skúšku, pozrite si termíny a ceny.