Príprava na skúšky pre gymnáziá

Chcete študovať angličtinu a nechcete pritom cestovať do zahraničia? My vám prinášame hodiny angličtiny a prípravu na medzinárodnú cambridgeskú skúšku s kvalifikovaným zahraničným lektorom priamo na vašu školu.

Ste študent od 12 do 18 rokov? A chcete:

 • si zlepšiť vašu angličtinu komunikatívnou metódou
 • študovať s kvalifikovaným lektorom
 • si precvičiť všetky zručnosti (čítanie, písanie, hovorenie, počúvanie)
 • sa pripraviť na cambridgeskú skúškuPresne vám ponúkame prípravné kurzy:

 • 1x týždenne:  2x60 minút
 • kvalifikovaní slovenskí a zahraniční učitelia
 • vyučovanie v priestoroch školy
 • počet študentov v skupine: max. 10
 • v cene kurzu: učebné materiály 
 • v cene kurzu Mock testy: skúšky na nečisto v prípravných kurzoch
 • cena kurzu bez skúšky: 270 Eur /36 hodín výučby
Cena kurzu vrátane Cambridgeskej skúšky B2 First (FCE) alebo C1 Advanced (CAE): 370 Eur /36 hodín výučby.Ponuka pre šk.rok 2019/2020

Ročník Učebnica Testovanie Certifikát IH Cambridgeská skúška
Príma Beyond A2 2x ročne Áno máj / jún YLE Flyers
Sekunda Beyond A2+ 2x ročne Áno  
Tercia Beyond B1/ Complete KET 2x ročne Áno máj / jún KET
Kvarta Beyond B1+/Complete PET 2x ročne Áno máj / jún PET
Kvinta / 1. ročník Beyond B2 2x ročne Áno január /máj / jún FCE, CAE
Sexta / 2. ročník Complete FCE 2x ročne Áno január /máj / jún FCE, CAE
Septima / 3. ročník CAE Gold 2x ročne Áno január /máj / jún FCE, CAE
Oktáva/ 4. ročník CAE Gold 2x ročne Áno január /máj / jún FCE, CAE

Študenti ukončia kurzy cambridgeským certifikátom. Na skúšku je potrebné sa samostatne prihlásiť, skúška nie je automatickou súčasťou výučby.Ako sa môžem zaregistrovať na prípravný kurz?

 • Otestujte sa formou online zaraďovacieho testu (platí len pre nových študentov). Test je automaticky vyhodnotený, výsledok vám príde na email.
 • Vyplňte záväznú prihlášku:


Záväzná prihláška


Všeobecne záväzné podmienky pre šk.rok 2019/2020 (PDF 102kb)

Start Right pravidlá (PDF 118kb)

Bezpečnosť a práva detí - Start Right (PDF 114kb)


V prípade otázok kontaktujte zápisovú kanceláriu

Koordinátorka programu:
Mgr. Lucia Hudáková
ylcoordinator@ihbratislava.sk