Ponuka kurzov - angličtina pre deti v centre Bratislavy

 

Angličtina pre deti od septembra (12.9.2022 – 5.2.2023)

Registrácia pre deti

Viac o kurzoch angličtiny pre deti

Denné letné tábory

Kurzy od 12.9.2022 – 5.2.2023
Vek približne Typ Rozvrh Čas Cena Hod. Kód
6 až 7 (prváci) Live online utorok a štvrtok 17:05 - 18:05 245 € 36 SRIH1_onl
7 až 8 (druháci) Live online pondelok a streda 17:05 - 18:05 258 € 38 SRIH2A_onl
7 až 8 (druháci) Live online utorok a štvrtok 17:05 - 18:05 245 € 36 SRIH2B_onl
8 až 9 (tretiaci) Live online utorok a štvrtok 17:05 - 18:05 245 € 36 SRIH3A_onl
8 až 9 (tretiaci) Live online pondelok a streda 17:05 - 18:05 258 € 38 SRIH3B_onl
8 až 9 (tretiaci) Live online pondelok a streda 15:55 - 16:55 258 € 38 SRIH3C_onl
8 až 9 (tretiaci) prezenčne utorok a štvrtok 15:55 - 16:55 245 € 36 SRIH3D
9 až 10 (štvrtáci) Live online pondelok a streda 17:05 - 18:05 258 € 38 SRIH4A_onl
9 až 10 (štvrtáci) Live online utorok a štvrtok 17:05 - 18:05 245 € 36 SRIH4B_onl
9 až 10 (štvrtáci) Live online utorok a štvrtok 15:55 - 16:55 245 € 36 SRIH4C_onl
9 až 10 (štvrtáci) prezenčne pondelok a streda 14:50 - 15:50 258 € 38 SRIH4D
10 až 12 (piataci) prezenčne utorok a štvrtok 14:50 - 15:50 245 € 36 SRIH5A
10 až 12 (piataci) prezenčne pondelok a streda 14:50 - 15:50 245 € 36 SRIH5B
10 až 12 (piataci) prezenčne pondelok a streda 15:55 - 16:55 258 € 38 SRIH5D
10 až 12 (piataci) Live online utorok a štvrtok 17:05 - 18:05 245 € 36 SRIH5A_onl
10 až 12 (piataci) Live online pondelok a streda 17:05 - 18:05 258 € 38 SRIH5B_onl
10 až 12 (piataci) Live online utorok a štvrtok 15:55 - 16:55 245 € 36 SRIH5D_onl
Registrácia pre deti


 

Angličtina pre tínedžerov (12.9.2022 – 5.2.2023)


Online test pre tínedžerov   Registrácia teens do kurzu

Viac o kurzoch angličtiny pre tínedžerov

Leto s angličtinou

Kurzy od 12.9.2022 – 5.2.2023
Úroveň Typ Rozvrh Čas Cena Hod. Kód
A2.1 prezenčne utorok a štvrtok 14:50 - 15:50 245 € 36 SRIHA21A
A2.1 prezenčne pondelok a streda 15:55 - 16:55 258 € 38 SRIHA21B
A2.1 Live Online utorok a štvrtok 14:50 - 15:50 245 € 36 SRIHA21A_onl
A2.1 Live Online pondelok a streda 15:55 - 16:55 258 € 38 SRIHA21B_onl
A2.2 prezenčne utorok a štvrtok 15:55 - 16:55 245 € 36 SRIHA22A
A2.2 prezenčne utorok a štvrtok 14:50 - 15:50 245 € 36 SRIHA22B
A2.2 Live Online utorok a štvrtok 15:55 - 16:55 245 € 36 SRIHA22A_onl
A2.2 Live Online pondelok a streda 14:50 - 15:50 258 € 38 SRIHA22C_onl
A2.2 Live Online pondelok a streda 17:05 - 18:05 258 € 38 SRIHA22B_onl
B1.1 prezenčne pondelok a streda 14:50 - 15:50 258 € 38 SRIHB11A
B1.1 prezenčne utorok a štvrtok 14:50 - 15:50 245 € 36 SRIHB11B
B1.1 Live Online pondelok a streda 15:55 - 16:55 258 € 38 SRIHB11A_onl
B1.2 prezenčne pondelok a streda 14:50 - 15:50 258 € 38 SRIHB12A
B1.2 prezenčne pondelok a streda 15:55 - 16:55 258 € 38 SRIHB12C
B1.2 Live Online utorok a štvrtok 14:50 - 15:50 245 € 36 SRIHB12A_onl
B1.2 Live Online utorok a štvrtok 15:55 - 16:55 245 € 36 SRIHB12B_onl
B2.1 prezenčne utorok a štvrtok 15:55 - 16:55 245 € 36 SRIHB21B
B2.1 Live Online utorok a štvrtok 15:55 - 16:55 245 € 36 SRIHB21A_onl
B2.2 prezenčne utorok a štvrtok 14:50 - 15:50 245 € 36 SRIHB22B
B2.2 Live Online pondelok a streda 14:50 - 15:50 258 € 38 SRIHB22A_onl
C1.1 prezenčne pondelok a streda 15:55 - 16:55 258 € 38 SRIHC11A
C1.1 prezenčne utorok a štvrtok 15:55 - 16:55 245 € 36 SRIHC11B
 
Online test pre tínedžerov   Registrácia teens do kurzu


Okrem kurzov angličtiny pre deti a tínedžerov ponúka naša jazyková škola aj kurzy nemčiny pre deti a tínedžerov
Nemčina pre deti