Partnerské školy IH Bratislava – Start Right

International House Bratislava je začlenená v sieti škôl Ministerstva školstva a taktiež sme od roku 2009 Autorizovaným skúškovým centrom pre cambridgeské skúšky.
Jazyková škola v sieti škôl MŠ SR           

Aktívne spolupracujeme s mnohými základnými školami  a gymnáziami v Bratislave ale aj mimo Bratislavy, kde majú žiaci možnosť zúčastniť sa na našom START RIGHT programe. Tento program je komplexný a je špeciálne navrhnutý pre žiakov a študentov ZŠ a SŠ. Žiaci sú počas celého programu pripravovaní na cambridgeské skúšky, ktoré sú v cene kurzu a študenti ich postupne absolvujú v 3., 5., 7. a 9. ročníku.

Naše partnerské školy:
Gymnázium C.S.Lewisa
Gymnázium GLS
Gymnázium Grosslingova
Súkromné gymnázium Česká
Základná škola Gessayova
Základná škola Mudroňova
Základná škola Odborárska
Základná škola Pankúchová
Základná škola s materskou školou Hargašova
Základná škola s materskou školou Za kasárňou

 

Aké sú výhody pre naše partnerské školy?

Autorizované Cambridge skúškové centrum International House Bratislava vám prináša príležitosť stať sa partnerskou školou a využívať nasledujúce výhody:PRE VAŠU ŠKOLU:

 • môžete sa stať oficiálnym prípravným centrom Cambridge English Language Assessment
 • vaša škola sa bude môcť pochváliť certifikovanou kvalitou výučby anglického jazyka
 • možnosť vykonať skúšky priamo na pôde vašej školy
 • vaši študenti budú mať možnosť získavať celosvetovo uznávané certifikáty
 • školenia a akcie pre vašich učiteľov angličtiny
 • účasť na vzdelávacích konferenciách a seminároch
 • prístup ku kvalitným výučbovým materiálom
 • metodická podpora pre angličtinárov
 • zaistenie vyučovania  kvalifikovaným slovenským alebo zahraničným lektorom
 
 

PRE VAŠICH ŠTUDENTOV:

 • najnižšie ceny skúšok v Bratislave
 • skúšky na nečisto tzv. Mock exam zadarmo
 • vykonávanie skúšok na pôde vašej školy
 • Pretesting – testovanie všetkých študentov vašej školy vyhodnocované priamo v Cambridgeskej univerzite
 • výber z veľkého množstva termínov skúšok