Angličtina na ZŠ - Start Right

Učiť sa cudzí jazyk je ľahké. Treba však začať v správny čas a správnym spôsobom. Množstvo štúdií preukázalo, že učenie cudzích jazykov zlepšuje kognitívne schopnosti a školský prospech aj v zdanlivo nesúvisiacich oblastiach. Žiaci získajú skúsenosť so živým anglickým jazykom vďaka našim lektorom, ale nie len to. Získať môžu cambridgeský certifikát, ktorý ich motivuje do ďalšieho štúdia.

Angličtina hrou - kurzy „Start Right"

START RIGHT program  je inovatívne vyučovanie anglického jazyka na základných školách pre žiakov prvého až deviateho ročníka. V súčasnosti vyučujeme na 17 partnerských školách v Bratislave, medzi ktoré patria:
 
ZŠ Beňovského ZŠ Hargašová ZŠ Lozorno ZŠ Pankúchova
ZŠ Budatínska ZŠ Lachova ZŠ Matky Alexie ZŠ Sibírska
ZŠ Černyševského ZŠ Nejedlého ZŠ Mudroňova ZŠ Tbiliská
ZŠ Česká ZŠ Podzáhradná ZŠ Odborárska ZŠ Gessayova
ZŠ Železničná      

Ak chcete zaregistrovať svoje dieťa do programu Start Right na šk.rok 2019/2020, prosím, vyplňte online prihlášku.


Online prihláška
 


Čo nás čaká v kurze angličtiny „Start Right"

 • kurz je určený žiakom 1.-9. ročníka
 • kurz prebieha od septembra do júna a je rozdelený na 2 semestre
 • intenzita: 2x45 alebo 2x60 minút týždenne
 • výučba prebieha v angličtine
 • výučba hravou formou, písanie sa stáva pravidelnou súčasťou už od 2.ročníka
 • kvalifikovaní slovenskí a zahraniční lektori
 • hodiny časovo nadväzujú na kmeňovú výučbu a prebiehajú v priestoroch ZŠ
 • počet žiakov v skupine: max. 10
 • detailný popis kurzu Start Right s IH Bratislava (PDF 336 kb)
 


Hodnotenie a certifikát:

 • záverečný test na konci roka s percentuálnym vyhodnotením jednotlivých zručností
 • certifikát IH na konci ročného kurzu
 • vo vybraných ročníkoch medzinárodne uznávaný certifikát Cambridge English: Young Learners (YLE)
 
 

Cena, registrácia a platba:

 • žiaka je potrebné zaregistrovať online
 • registrácia je na jeden školský rok: dva semestre (zimný a letný)
 • cena je 210 Eur za semester pri intenzite 2x45 min týždenne
 • v prípade intenzity 2x60 minút je cena 260 Eur za semester
 • v prípade vyššej intenzity je cena upravená v ponuke
 


Všeobecne záväzné podmienky (2019/2020) (PDF 97 kb)

Start Right pravidlá (PDF 118 kb)

Bezpečnosť a práva detí a mládeže (PDF 114 kb)Kontakt:

Koordinátorka programu Start Right
Mgr. Lucia Hudáková
ylcoordinator(at)ihbratislava.sk