Angličtina na ZŠ - Start Right

Učiť sa cudzí jazyk je ľahké. Treba však začať v správny čas a správnym spôsobom. Množstvo štúdií preukázalo, že učenie cudzích jazykov zlepšuje kognitívne schopnosti a školský prospech aj v zdanlivo nesúvisiacich oblastiach. Žiaci získajú skúsenosť so živým anglickým jazykom vďaka našim lektorom, ale nie len to. Získajú cambridgeský certifikát, ktorý im plne hradí jazyková škola IH.

Angličtina hrou - kurzy „Start Right"

START RIGHT program  je vyučovanie anglického jazyka na základných školách pre žiakov prvého až deviateho ročníka. V súčasnosti vyučujeme na 14 partnerských školách v Bratislave, medzi ktoré patria:
 
ZŠ Beňovského ZŠ Gessayova ZŠ Lozorno ZŠ Pankúchova
ZŠ Budatínska ZŠ Hargašová ZŠ Matky Alexie ZŠ Sibírska
ZŠ Černyševského ZŠ Kulíškova ZŠ Mudroňova Gymnázium Teplická
ZŠ Česká ZŠ Lachova ZŠ Odborárska ZŠ Turnianska

Ak chcete zaregistrovať svoje dieťa do programu Start Right, prosím, vyplňte registračný formulár.


Online registračný formulár
 Čo nás čaká v kurze angličtiny „Start Right"

 • kurz je určený žiakom 1.-9. ročníka
 • kurz prebieha od septembra do júna a je rozdelený na 2 semestre
 • intenzita: 2x45 alebo 2x60 minút týždenne
 • výučba prebieha v angličtine
 • výučba hravou formou, písanie sa stáva pravidelnou súčasťou už od 2.ročníka
 • kvalifikovaný lektor (pre nižšie ročníky slovenský; pre vyššie ročníky kombinácia native a slovenský lektor)
 • hodiny časovo nadväzujú na kmeňovú výučbu a prebiehajú v priestoroch ZŠ
 • počet žiakov v skupine: max. 10
 • detailný popis kurzu Start Right s IH Bratislava (PDF 376 kb)
 


Učebné materiály pre „Start Right“:

 • učebnica, cvičebnica, zošit
 • pracovné listy a doplnkové materiály
 • online zdroje, audio a video nahrávky
 


Hodnotenie a certifikát:

 • počas roka dvakrát písomný test s percentuálnym vyhodnotením
 • certifikát IH na konci ročného kurzu
 • vo vybraných ročníkoch  medzinárodne uznávaný certifikát Cambridge English: Young Learners (YLE) po absolvovaní cambridgeských testov vytvorených skúškovým centrom Cambridge English Language Assessment, Part of the University of Cambridge
 • cambridgeská skúška je plne hradená jazykovou školou International House Bratislava
 
 

Komunikácia s rodičmi:

 • účasť IH Bratislava na rodičovskom združení v spolupráci s vedením ZŠ
 • komunikácia s rodičmi emailovou formou a v prípade potreby osobnými stretnutiami
 


Cena, registrácia a platba:

 • žiaka je potrebné zaregistrovať online cez registračný formulár
 • registrácia je na jeden školský rok: dva semestre (zimný a letný)
 • cena je 210 Eur za semester pri intenzite 2x45 min týždenne (platí sa dvakrát: v auguste/ septembri za zimný semester a  v januári/ februári za letný semester)
 • v prípade intenzity 2x60 minút je cena 260 Eur za semester
 
 

Čo je v cene "Start Right" - angličtina hrou:

 • učebnica, cvičebnica, zošit
 • cambridgeské skúšky v 3., 5., 7. a 9.  ročníku
 • pracovné listy
 • testovanie žiakov
 
Start Right pravidlá (PDF 118 kb)
Všeobecne záväzné podmienky (2018/2019) (PDF 97 kb)
Bezpečnosť a práva detí a mládeže (PDF 114 kb)Kontakt:

Koordinátorka programu Start Right
Mgr. Lucia Hudáková
ylcoordinator@ihbratislava.sk