Angličtina na ZŠ - Start Right

Výučba prebieha v priestoroch ZŠ poobede po kmeňovej výučbe s kvalifikovanými slovenskými a zahraničnými lektormi. Učebnica a cvičebnica je v cene kurzu, deti prípravujeme na cambridgeskú skúšku, ktorú majú možnosť absolvovať.

Zápis prvákov na šk.rok 2020/2021 už prebieha od apríla 2020.

Ak chcete zaregistrovať svoje dieťa na angličtinu, vyplňte online prihlášku:

Prihláška na šk.r. 2020/21
 


Kde vyučujeme?

V súčasnosti vyučujeme na 17 partnerských školách v Bratislave, medzi ktoré patria:


 
ZŠ Beňovského ZŠ Hargašová ZŠ Lozorno ZŠ Pankúchova
ZŠ Budatínska ZŠ Lachova ZŠ Matky Alexie ZŠ Sibírska
ZŠ Černyševského ZŠ Nejedlého ZŠ Mudroňova ZŠ Tbiliská
ZŠ Česká ZŠ Podzáhradná ZŠ Odborárska ZŠ Gessayova
ZŠ Železničná      
 

Čo deti čaká v kurze angličtiny „Start Right"

 • inovatívne vyučovanie angličtiny
 • začíname už od 1. ročníka, deti si vedieme až do 9. ročníka
 • kurz od septembra do júna ,rozdelený na 2 semestre
 • intenzita: 2x45 alebo 2x60 minút týždenne
 • efektívna výučba hravou formou v angličtine
 • písanie sa stáva pravidelnou súčasťou už od 2.ročníka
 • počet žiakov v skupine: max. 10
 • detailný popis kurzu Start Right s IH Bratislava (PDF 336 kb)
 


Hodnotenie a certifikát:

 • záverečný test na konci roka s percentuálnym vyhodnotením jednotlivých zručností
 • certifikát IH na konci ročného kurzu
 • potvrdenie znalostí uznávaný certifikát Cambridge English: Young Learners (YLE)
 
 

Cena, registrácia a platba:

 • žiaka je potrebné zaregistrovať online, počet miest je limitovaný
 • registrácia je na jeden školský rok: dva semestre (zimný a letný)
 • cena je 210 Eur za semester pri intenzite 2x45 min týždenne
 • v prípade vyššej intenzity je cena upravená v ponuke
   
 


Všeobecne záväzné podmienky (2020/2021) (PDF 552 kb)

Start Right pravidlá (PDF 118 kb)

Bezpečnosť a práva detí a mládeže (PDF 114 kb)Kontakt:

Koordinátorka programu Start Right
Mgr. Lucia Hudáková
ylcoordinator(at)ihbratislava.sk