Angličtina na ZŠ - Start Right

Učiť sa cudzí jazyk je ľahké. Treba však začať v správny čas a správnym spôsobom. Žiaci získajú skúsenosť so živým anglickým jazykom vďaka našim lektorom, ale nie len to. Získajú cambridgeský certifikát, ktorý im plne hradí jazyková škola IH.

Jazykové kurzy angličtina „Start Right"

START RIGHT program  je vyučovanie anglického jazyka na základných školách pre žiakov prvého až deviateho ročníka. V súčasnosti vyučujeme viac ako 700 žiakov na 17 partnerských školách v Bratislave, medzi ktoré patria:
 
Ak chcete zaregistrovať svoje dieťa do programu Start Right, prosím, vyplňte registračný formulár.


Online registračný formulárČo nás čaká v kurze angličtiny „Start Right"

 • kurz je určený žiakom 1.-9. ročníka
 • kurz prebieha od septembra do júna a je rozdelený na 2 semestre
 • intenzita: 2x45 minút týždenne
 • výučba prebieha v angličtine
 • žiaci sa učia hravou formou komunikovať v cudzom jazyku, písanie sa stáva pravidelnou súčasťou výučby už od druhého ročníka
 • vyučuje kvalifikovaný lektor (pre nižšie ročníky slovenský; pre vyššie ročníky zahraničný tzv. native speaker a slovenský lektor)
 • hodiny Start Right časovo nadväzujú na kmeňovú výučbu žiakov v jednotlivých ročníkoch ZŠ a prebiehajú v priestoroch ZŠ
 • počet žiakov v skupine: max. 10
 • detailný popis kurzu Start Right s IH Bratislava
 


Učebné materiály pre jazykové kurzy angličtiny „Start Right“:

 • učebnica, cvičebnica, zošit
 • pracovné listy a doplnkové materiály
 • online zdroje, audio a video nahrávky
 


Hodnotenie a certifikát z angličtiny:

 • priebežné hodnotenie počas roka a dvakrát písomný test
 • certifikát IH s percentuálnym vyhodnotením testu dvakrát ročne
 • v 3., 5., 7. a 9. ročníku -  medzinárodne uznávaný certifikát Cambridge English: Young Learners (YLE) po absolvovaní cambridgeských testov vytvorených skúškovým centrom Cambridge English Language Assessment, Part of the University of Cambridge
 • cambridgeská skúška je plne hradená jazykovou školou International House Bratislava
 


Komunikácia s rodičmi:

 • účasť IH Bratislava na rodičovskom združení v spolupráci s vedením ZŠ
 • komunikácia s rodičmi emailovou formou a v prípade potreby osobnými stretnutiami
 


Cena, registrácia a platba:

 • žiaka je potrebné zaregistrovať online cez registračný formulár
 • registrácia je na jeden školský rok t.j. dva semestre (zimný a letný)
 • cena je 200 Eur za semester (platí sa dvakrát: v auguste/ septembri za zimný semester a  v januári/ februári za letný semester)
 • administratíva spojená s platbou za každý semester je zabezpečená jazykovou školou IH Bratislava
 • v prípade intenzity 2x60 minút je cena 250 Eur za semester
 


Čo je v cene kurzu:

 • učebnica, cvičebnica, zošit
 • cambridgeské skúšky v 3., 5., 7. a 9.  ročníku
 • pracovné listy
 • testovanie žiakov
 
Start Right pravidlá
Všeobecne záväzné podmienky (2017/2018)Kontakt:

Koordinátorka programu Start Right
Mgr. Lucia Hudáková
ylcoordinator@ihbratislava.sk