Erasmus 2020 - KA101


Name: Byť pripravený učiť deti v 21. storočí. 4 „K“ pre výnimočné vyučovanie
Number of project: 2020-1-SK01- KA101-078048
Duration: 01. 9. 2020 do 31. 8. 2022
Donor: SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.
Celkový počet účastníkov: 13

Erasmus plus 2020

Outcomes: